2017
Статті
Мамонтова Н. А. Удосконалення механізму інвестиційного забезпечення розвитку сільського господарства України / Н. А. Мамонтова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал. — Острог, 2017. — № 6 (34). — С. 8–13.
2016
Статті
Мамонтова Н. А. Взаємозв’язок коефіцієнтів ліквідності та модель їх оптимізаці / Н. А. Мамонтова, О. С. Іщук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2016. — № 3 (31). — С. 37–41.
2013
Статті
Мамонтова Н. А. Стратегічні орієнтири підвищення рівня капіталізації компаній з урахуванням глобальних викликів / Н. А. Мамонтова // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 241–245.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Мамонтова Н. А. Управління вартістю компаній нафтогазового комплексу в умовах інноваційного розвитку : монографія / Н. А. Мамонтова. — Львів : ПАІС, 2011. — 484 с.
У монографії викладено результати досліджень особливостей систем та механізмів управління вартістю компаній нафтогазового комплексу. Узагальнено теоретичні та методологічні аспекти управління вартістю компаній у сучасній економіці. Визначено головні тенденції розвитку корпоративного сектора нафтогазового комплексу та закономірності трансформації ринків нафти і газу. Вказано на провідну роль інтелектуального капіталу як чинника формування вартості сучасної виробничої компанії. Проаналізовано умови формування інтелектуального капіталу та його використання в українській економіці. Викладено методологію управління вартістю компаній нафтогазового комплексу та запропоновано новітні механізми такого управління в умовах інноваційного розвитку. Для науковців, фінансистів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Статті
Мамонтова Н. А. Основні тенденції розвитку нафтогазового комплексу України в умовах сталого розвитку / Н. А. Мамонтова // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 16. — С. 510–521.
2008
Статті
Мамонтова Н. А. Бюджетування як передумова ефективного управління фінансами підприємства / Н. А. Мамонтова // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10, ч. 2. — С. 215–221.
2015
Статті
Шулик Ю. В. Бюджетні стратегії України та напрями їх змін / Ю. В. Шулик // Вісник Волинського інституту економіки та менеджменту. — 2015. — Вип. 11. — С. 333–344.
2014
Статті
Шулик Ю. В. Причини тінізації економіки й заходи її зниження в прикордонному регіоні (на прикладі Волинської та Рівненської областей) / Ю. В. Шулик // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал. — Івано-Франківськ : Вид-во ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника», 2014. — Вип. 10, Т. 2. — С. 168–177.
Шулик Ю. В. Виклики бюджетній політиці України в контексті євроінтеграції / Ю. В. Шулик // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 25. — С. 170–176.
2013
Статті
Шулик Ю. В. Перспективи впровадження загальнообов’язкового соціального медичного страхування в Україні / Ю. В. Шулик, Л. В. Дубіняк // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 22. — С. 97–100.
2012
Статті
Шулик Ю. В. Напрями бюджетної стратегії формування доходів Державного бюджету України / Ю. В. Шулик // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — Хмельницький, 2012. — Т. 2 . — Вип. 4. — С. 56–61.
2011
Статті
Хмарук Ю. В. Теоретичні підходи до визначення поняття «Система доходів Державного бюджету України» / Ю. В. Хмарук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : зб. наук. праць. — Івано-Франківськ : Вид-во Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, 2011. — Вип. 7, Т. 2. — С. 434–440.
Хмарук Ю. В. Оцінка факторів впливу на доходи Державного бюджету України / Ю. В. Хмарук // Наукові записки. Серія «Економіка» : зб. наук. праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 16. — С. 82–91.
2010
Статті
Хмарук Ю. В. Зростання надходжень від операцій з майном до Державного бюджету України / Ю. В. Хмарук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 48–56.
Карлін М. І. Проблеми формування дохідної бази спеціального фонду Державного бюджету України та шляхи їх розв’язання / М. І. Карлін, Ю. В.  Хмарук // Фінанси України. — 2010. — № 3. — С. 13–21.
2009
Статті
Хмарук Ю. В. Роль податку на додану вартість у формуванні доходної частини Державного бюджету України / Ю. В. Хмарук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 181–192.
Хмарук Ю. В. Необхідність та напрями вдосконалення дохідної бази Державного бюджету України / Ю. В. Хмарук // Науковий вісник Волинського Національного університету ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2009. — № 7. — С. 37–45.
2008
Статті
Хмарук Ю. В. Ефективність функціонування місцевих бюджетів України / Ю. В. Хмарук // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10, ч.1. — С. 223–231.
Осадчук О. Формування доходів Державного бюджету України / О. Осадчук, Ю. Хмарук // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 48–55.
2017
Статті
Дем’янчук О. Підвищення економічної спроможності об’єднаних територіальних громад в Україні / О. Дем’янчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка" : науковий журнал. — Острог, 2017. — № 6 (34). — С. 42–46.
2016
Статті
Дем’янчук О. Oцінка ефективності формування доходів місцевих бюджетів України / О. Дем’янчук, О. Сеник // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2016. — № 3 (31). — С. 109–113.
Дем’янчук О. Особливості формування доходів місцевих бюджетів України в умовах бюджетно-податкових змін / О. Дем’янчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка». — Острог, 2016. — Вип. 1 (29). — С. 95–99.
Дем’янчук О. І. Механізм управління місцевими бюджетами України в умовах децентралізації / О. І. Дем’янчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2016. — Вип. 2 (30). — С. 76–81.
2014
Статті
Дем’янчук О. І. Фінансовий потенціал регіонів України як базова основа їх стабільного економічного розвитку / О. І. Дем’янчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 27. — С. 73–78
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Дем’янчук О. І. Місцеві фінанси : навчальний посібник / О. І. Дем’янчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 340 с.
У навчальному посібнику розглянуті питання сутності місцевих фінансів, їх функції, склад та їх роль в економічному і соціальному розвитку адміністративно-територіальних утворень, розглянуто порядок формування та використання фондів фінансових ресурсів. Прикладне значення полягає у тому, що майбутній фахівець буде мати можливість об’єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в регіонах. Для студентів економічних вищих навчальних закладів та факультетів.
2008
Статті
Дем’янчук О. І. Соціальний капітал як елемент сталого економічного розвитку суспільства / О. І. Дем’янчук // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10, ч.1 — С. 323–329.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Дем’янчук О. І. Навчально-методичні вказівки для виконання магістерської, дипломної та бакалаврської робіт студентами економічного факультету спеціальності «Фінанси» / О. І. Дем’янчук . — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 48 с.
Посібник охоплює комплекс навчально-методичного забезпечення, необхідного для виконання магістерської (дипломної, бакалаврської) роботи, яка є завершальним етапом науково-досліницької роботи студентів. Метою написання посібника є закріплення теоретичних знань в процесі виконання магістерської, дипломної, бакалаврської робіт, а також поглиблення навичок самостійної роботи студентів над конкретною проблемою.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Дем’янчук О. І. Типізація економічних районів / О. І. Дем’янчук // Проблеми і шляхи розвитку депресивного регіону (на прикладі областей Поліського економічного району) : монографія / М. І. Карліна. — Луцьк : Вежа, 2006. — 332 с.
У сучасних умовах усе більша увага вчених приділяється розвитку окремих регіонів України, у тому числі депресивних територій. Це пов’язано з тим, що регіони набувають дедалі більшої самостійності, у тому числі у плануванні економічного розвитку й управлінні. Одночасно зростає відповідальність місцевих органів влади за формування територіальної економічної політики. Разом із тим вони ще не мають необхідного досвіду для вибору оптимальної стратегії розвитку, що є одною з причин незадовільного соціально-економічного становища багатьох регіонів України. Це, передусім, стосується областей Поліського економічного району (Волинської, Рівненської, Житомирської та Чернігівської), які значно відстають у розвитку від інших областей України. Викладені обставини зумовили вибір теми цієї комплексної монографії, авторами якої є вчені і практики Західного регіону України та Києва. Для студентів, викладачів, усіх, хто цікавиться розвитком регіональної економіки України.
2016
Статті
Харчук Ю. Управлінський облік за центрами відповідальності та його роль в обліково-аналітичному забезпеченні економічної безпеки вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні / Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2016. — №3 (31). — С. 186–192.
Танчин А. Перспективи розвитку суб’єктів господарювання малого бізнесу України в контексті нововведень у спрощеній системі оподаткування, обліку та звітності / А. Танчин, Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Cерія «Економіка». — Острог, 2016. — № 1 (29). — С. 140–145.
2015
Статті
Харчук Ю. Ю. Фандрайзинг як один із шляхів забезпечення економічної безпеки ДВНЗ України в контексті загострення конкуренції між ними / Ю. Ю. Харчук // Інвестиційно-інноваційна складова фінансово-економічної безпеки на національному, регіональному та мікрорівні в контексті сталого розвитку (20 березня 2015 р., м. Київ). — Київ : Київський національний університет технологій та дизайну, 2015.
2014
Статті
Харчук Ю. Ю. Облікова політика та її вплив на фінансову стійкість вищих навчальних закладів державної та комунальної власності в Україні / Ю. Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 26. — С. 124–129.
Харчук Ю. Обліково-аналітичне забезпечення фінансової стійкості вищих начальних закладів державної та комунальної власності України в контексті специфіки формування їхнього бренду / Ю. Харчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог, 2014. — Вип. 27. — С. 132–137.
2013
Статті
Харчук Ю. Ю. Оцінка фінансової стійкості вищих навчальних закладів державної та комунальної власності на основі апарату нечіткої логіки / Ю. Ю. Харчук // Схід : аналітично-інформаційний журнал. — Донецьк : Східний видавничий дім. — 2013. — № 5 (125) вересень – жовтень. — С. 107–112.
2012
Статті
Харчук Ю. Ю. Особливості обліку базових складових фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 237–241.
2011
Статті
Харчук Ю. Ю. Забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні на основі формування інноваційної стратегії їхнього розвитку / Ю. Ю. Харчук // Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы : материалы пятой международной научно-практической конференции. — 2011. — С. 253–256.
Харчук Ю. Ю. Організаційно-економічні аспекти забезпечення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні в контексті сталого розвитку / Ю. Ю. Харчук // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 16. — C. 304–316.
2010
Статті
Бенедик Ю. Ю. Концептуальні аспекти дослідження фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Бенедик // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 13. — С. 91–99.
Бенедик Ю. Ю. Оптимізація формування фінансових ресурсів державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Бенедик // Проблеми розвитку фінансової системи України в умовах глобалізації : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів (24–27 березня 2010 р., м. Острог). — Острог, 2010. — С. 21–22.
Харчук Ю. Ю. Аудит ефективності як один із шляхів поліпшення фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. "Економічні науки" : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України в ХХІ столітті". — Кам’янець-Подільськ, 2010. — С. 432–436.
Харчук Ю. Ю. Використання зарубіжного досвіду щодо покращення фінансування діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Харчук // Інноваційні процеси економічного і соціально-культурного розвитку: вітчизняний та зарубіжний досвід : тези доповідей ІІІ Міжнародної конференції молодих учених і студентів (Тернопіль, 25–26 березня 2010 р.). — Тернопіль, 2010. — С. 121–123.
Бенедик Ю. Ю. Вплив бренду державного вищого навчального закладу України на його фінансову стійкість / Ю. Ю. Бенедик // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — C. 94–101.
Бенедик Ю. Ю. Перспективи розвитку державних вищих навчальних закладів України в ХХІ столітті / Ю. Ю. Бенедик // Формування стратегії розвитку економіки України як передумова стійкого соціально-економічного зростання (з урахуванням закордонного досвіду) : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів та аспірантів. — 2010. — С. 482–484.
Бенедик Ю. Ю. Сутність та методика дослідження фінансової стійкості державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Бенедик // Волинь очима молодих науковців: минуле, сучасне, майбутнє : матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції аспірантів і студентів (12–13 травня 2010 р.) : у 2 т. — 2010. — Т. 2. — С. 159–161.
2009
Статті
Бенедик Ю. Ю. Науково-методичні підходи визначення показників фінансової стійкості суб’єктів непідприємницької (підприємницької) діяльності / Ю. Ю. Бенедик // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. — Рівне : НУВГП, 2009. — Вип. 4 (48). — С. 65–72.
Бенедик Ю. Ю. Особливості розвитку вищої освіти в Україні / Ю. Ю. Бенедик // Фінансова система України: проблеми і перспективи розвитку : ІІІ Міжнародна науково-практична конференція вчених, викладачів та студентів (м. Київ, 16 листопада 2009 р.). — Київ, 2009.
Бенедик Ю. Ю. Взаємозв’язок між фінансовою стійкістю державного вищого навчального закладу та якістю освітніх послуг, які він надає / Ю. Ю. Бенедик // Нова педагогічна думка : науково-методичний журнал (за матеріалами ІХ Міжнародної науково-методичної конференції «Проблеми управління якістю підготовки фахівців в умовах інтеграції в міжнародний освітній простір»). — 2009. — № 1. — С. 71–78.
Бенедик Ю. Ю. Покращення фінансового забезпечення розвитку вищої освіти в Україні на основі досвіду зарубіжних країн / Ю. Ю. Бенедик // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць. — 2009. — № 1(45). — С. 14–21.
Бенедик Ю. Ю. Оцінка основних індикаторів розвитку вищої освіти в Україні / Ю. Ю. Бенедик // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 331–341.
Бенедик Ю. Ю. Стан і тенденції фінансування вищої освіти в Україні / Ю. Ю. Бенедик // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Серія : Економічні науки. — Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. — Вип. 7. — С. 11–17.
2008
Статті
Бенедик Ю. Ю. Фінансовий менеджмент формування капіталу підприємства / Ю. Ю. Бенедик // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 343–356.
Бенедик Ю. Ю. Джерела фінансового забезпечення діяльності державних вищих навчальних закладів в Україні / Ю. Ю. Бенедик // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 10, ч. 1 — С. 295–303.
2017
Статті
Кривицька О. Діяльність транснаціональних компаній в Україні: проблеми та перспективи / О. Кривицька, О. Вєтрова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. — Острог, 2017. — № 4 (32). — С. 10–13.
2016
Статті
Кривицька О. Р. Страхове шахрайство в сучасних умовах функціонування страхових ринків / О. Р. Кривицька, Д. В. Коваленко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». — Острог, 2016. — Вип. 3 (31). — С. 148–151.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Кривицька О. Р. Економіка підприємства : навч. пос. / О. Р. Кривицька. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 296 с.
Навчальний посібник зорієнтований на надання можливості студентам самостійного вивчення основних засад теорії та практики функціонування підприємств в ринкових умовах господарювання. Він є суттєвим та необхідним доповненням до наукових та публіцистичних видань з питань організації ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки, зокрема, враховуючи основні положення та принципи Господарського та Податкового кодексів України. Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, практикуючих економістів та широкого кола читачів.
Статті
Кривицька О. Р. Ресурси страховика та страхові ресурси: теоретична полеміка чи практична несумісність / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 21. — С. 228–232.
Солодовников С. Ю. Общее и особенное в развитии занятости в Республике Беларусь и в Украине / С. Ю. Солодовников, Т. В. Кузьмицкая, О. Р. Кривицкая // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка». — Острог, 2013. — Вип. 24. — С. 64–70.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Козак Л. В. Прибуток підприємств: теоретико-методичні засади формування та аналізу : монографія / Л. В. Козак, О. Р. Кривицька, О. М. Новоселецький. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 160 с.
У монографії висвітлено основні підходи щодо формування та аналізу прибутку підприємств. Авторами застосований комплексний підхід до висвітлення означеної проблематики, зокрема розглянуті теоретико-методичні засади формування прибутку підприємств, маркетингові та економіко-математичні моделі оцінки та прогнозування прибутку підприємств. Практична цінність монографії полягає в тому, що авторами здійснено моніторинг прибутку підприємств в Україні за видами економічної діяльності та в розрізі окремих регіонів. Розрахована на спеціалістів різного рівня управління, керівників підприємств, науковців, викладачів, студентів.
Статті
Кривицька О. Р. Еволюція страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наука й економіка : науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. — 2012. — Вип. 4 (28), т. 2. — С. 94–101.
Кривицька О. Р. Роль фактичного запасу платоспроможності у забезпеченні фінансової стійкості компаній зі страхування життя в Україні / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 357–360.
2009
Статті
Кривицька О. Р. Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки / О. Р. Кривицька // Наукові записки. Серія «Економіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 11. — С. 281–288.
2008
Статті
Іващук В. Умови ефективного розвитку ринку праці кваліфікованої робочої сили / В. Іващук , А. Новоселецька // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 115–120.
Касьяненко Р. Подолання інфляції – ключове завдання Уряду / Р. Касьяненко, А. Новоселецька // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 121–127.
Мамчур І. Державне пенсійне забезпечення в Україні: особливості та напрямки вдосконалення / І. Мамчур, А. Новоселецька // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 152–158.
Кочкубей В. Управління державним боргом в Україні / В. Кочкубей, А. Новоселецька // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 37–42.
Полюхович М. Неформальна зайнятість як феномен сучасного ринку праці в Україні / М. Полюхович, А. Новоселецька // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія «Економіка». — Острог, 2008. — Вип. 5. — С. 159–164.