1997 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Атаманенко А. Максимович Михайло / А. Атаманенко // Острозька академія XVІ – ХVІІ ст. : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. — Острог, 1997. — С. 87–89. Перейти
1997 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Атаманенко А. Дорофейович Гаврило / А. Атаманенко // Острозька академія XVІ – ХVІІ ст. : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. — Острог, 1997. — С. 45. Перейти
1997 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Термінологічний словник з історії мистецтва / А. Є. Атаманенко. — Острог, 1997. — 78 с. Перейти
1997 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Острозька академія XVІ – ХVІІ ст. : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. — Острог, 1997. — 201 с. Перейти
1997 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Атаманенко А. Лукаріс Кирило / А. Атаманенко // Острозька академія XVІ – ХVІІ ст. : енциклопедичне видання / ред. кол. : І. Пасічник, М. Ковальський, А. Атаманенко та ін. — Острог, 1997. — С. 83. Перейти
1999 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Атаманенко А. Є. Історія України : посібник для неісторичних спеціальностей та підготовчого відділення / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко, В. В. Павлюк. — Острог, 1999. — 70 с. Перейти
1999 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Осягнення історії : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя / гол. ред. Любомир Винар, Ігор Пасічник ; відпов. секретар Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 1999. — 595 с. Збірник наукових статей та спогадів на пошану доктора історичних наук, професора Миколи Павловича Ковальського містить праці його друзів, колег та учнів у тих галузях історичної науки, що завжди цікавили самого ювіляра: археографії, джерелознавства, історіографії, персонології, історії культури тощо. Перейти
2000 Статті Атаманенко А. Процес розвитку української історичної науки у насвітленні Олександра Оглоблина / А. Атаманенко // Український історик. — 2000. — № 4 (147). — С. 67–84. Перейти
2000 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Олександер Мезько-Оглоблин: дослідження та матеріяли (до століття народження історика) / ред. Любомир Винар ; упоряд. Алла Атаманенко. — Нью-Йорк ; Острог ; Київ ; Торонто, 2000. — 190 с. — (Серія «Оглобліяна» ; т. 1). До книги ввійшли документи і біографічні матеріали, що розкривають різні аспекти життя і творчості Олександра Петровича Оглоблина. Перейти
2000 Статті Атаманенко А. Деякі проблеми досліджень з історії джерелознавства та археографії / А. Атаманенко // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України : міжвузівський збірник наукових праць. — 2000. — С. 13–21. Перейти
2000 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Оглоблин О. Люди старої України та інші праці / Олександер Оглоблин ; ред. Любомир Р. Винар ; упоряд. Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 2000. — 454 с. До збірки наукових праць визначного українського історика, Почесного Президента Української Вільної Академії Наук у США, Почесного Президент Українського Історичного Товариства Олександра Петровича Оглоблина ввійшли твори про відомих українських культурних і політичних діячів ХVІІІ ст. Включено до збірки і працю Дмитра Олександровича Оглоблина про редактора часопису «Киевская старина» Олександра Степановича Лашкевича. Перейти
2001 Статті Атаманенко А. Духовна спадщина Острозької Академії / А. Атаманенко, В. Атаманенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. — 2001. — № 11. — С. 100–104. Перейти
2001 Статті Атаманенко А. Розвиток українського історичного товариства в Україні: діяльність і видання / А. Атаманенко // Наукові праці Кам'янець-Подільського державного педагогічного університету. — 2001. — № 7 (9). — С. 43–50. Перейти
2001 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Олександер Оглоблин ; ред. Любомир Винар ; упоряд. Ігор Гирич, Алла Атаманенко. — друге доповн. вид. — Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Париж ; Торонто, 2001. — 464 с. У збірці праць видатного українського історика Перейти
2001 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Атаманенко А. Є. Острозька та Києво-Могилянська академії : посібник для вступників / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко. — Острог, 2001. — 32 с. Перейти
2001 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Винар Л. Видатний дослідник Мазепинської доби / Любомир Винар, Алла Атаманенко // Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Олександер Оглоблин ; ред. Любомир Винар ; упоряд. Ігор Гирич, Алла Атаманенко. — друге доповн. вид. — Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Париж ; Торонто, 2001. — С. 14–46 Перейти
2001 Статті Атаманенко А. Літопис Української Вільної Академії Наук про наукові установи / А. Атаманенко // Український історик. — 2001. — № 1–4 (151). — С. 179–194. Перейти
2002 Статті Атаманенко А. "Бюлетень Української Вільної Академії Наук" за 1946 рік як джерело до вивчення розвитку української історичної науки в діаспорі / А. Атаманенко // Український археографічний щорічник. — 2002. — Вип. 7. — С. 133–143. Перейти
2002 Статті Атаманенко А. Один лист з архіву Українського Історичного Товариства: про долю загубленого рукопису тому "Історії України-Руси" / А. Атаманенко // Український історик : журнал історії і українознавства. — 2002. — № 1–4. — С. 548–549. Перейти
2002 Статті Атаманенко А. Перше число журналу "Український історик" (1963) як джерело до вивчення української історичної науки на еміграції / А. Атаманенко // Наукові записки. "Історичні науки". — 2002. — Вип. 2. — С. 241–247. Перейти
2003 Статті Атаманенко А. Любомир Роман Винар як редактор "Українського історика" / А. Атаманенко // Український історик. — 2003. — № 1–5. — С. 17–8. Перейти
2003 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Оглоблин О. Гетьман Іван Мазепа та його доба / Олександер Оглоблин ; ред. Любомир Винар ; упоряд. Ігор Гирич, Алла Атаманенко. — вид. 3-е, випр. і доповн. — Нью-Йорк ; Київ ; Львів ; Острог ; Торонто, 2003. — 495 с. Перейти
2003 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Винар Л. «Український Історик»: 40 років служіння науці 1963 – 2003 : статті і матеріали / Любомир Винар ; ред. Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 2003. — 422 с. Перейти
2003 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Винар Л. Р. Козацька Україна / Любомир Роман Винар ; ред. Валерій Степанков ; упоряд. Алла Атаманенко. — Київ ; Львів ; Нью-Йорк ; Париж, 2003. — 680 с. Перейти
2003 Статті Атаманенко А. До історії української історичної науки в діаспорі: лист Олександра Оглоблина до Любомира Винара / А. Атаманенко // Науковий вісник Чернівецького університету. — 2003. — № 174. — С. 457–462. Перейти
2003 Статті Атаманенко А. Історія української еміграційної науки в листах Лева Биковського до Любомира Винара / А. Атаманенко // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Історіографія та джерелознавство в часовому вимірі : міжвузівський збірник наукових праць. — 2003. — С. 140–152. Перейти
2004 Статті Атаманенко А. Теоретичне обгрунтування грушевськознавства: (До 70-ліття Любомира Винара) / А. Атаманенко, М. Ковальський // Проблеми історії України: факти, судження, пошуки. — 2004. — № 10. — С. 30–41. Перейти
2004 Статті Атаманенко А. Олег Кандиба і Український Науковий Інститут в Америці: 1937–1939 / А. Атаманенко, Л. Винар // Український історик. — 2004. — Т. ХLI (3–43). — С. 88–148. Перейти
2005 Статті Атаманенко А. Д-р Олександр Домбровський (До 90-ліття від дня народження) / А. Атаманенко, Г. Клинова // Український історик. — 2005. — № 1 (165). — С. 240–251. Перейти
2005 Статті Атаманенко А. "Літопис Української Вільної Академії Наук" (1946–1948) / А. Атаманенко // Українська періодика: історія і сучасність. — 2005. — Вип. 9. — С. 188–194. Перейти
2005 Статті Атаманенко А. "Бюлетень Українського Історичного Товариства" як джерело до його історії / А. Атаманенко // Збірник праць науково-дослідного центру періодики. — 2005. — Вип. 13. — С. 284–305. Перейти
2005 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Атаманенко А. Є. Олександр Домбровський / А. Є. Атаманенко // Енциклопедія історії України. — К., 2005. — Т. 2. — С. 442. Перейти
2005 Статті Атаманенко А. Українська діаспора: проблеми і напрями дослідження / А. Атаманенко // Наукові записки. "Історичні науки". — 2005. — Вип. 5. — С. 5 Перейти
2006 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Матеріяли до історії Українського Історичного Товариства / ред. Алла Атаманенко. — Нью-Йорк ; Острог, 2006. — 384 с. — (Серія «Історичні джерела», т. ІІ). До другого тому серії УІТ «Історичні джерела» вміщено всі випуски Бюлетеню та обіжні листи Українського Історичного товариства, яке у 1965 р. Об'єднало українських істориків та любителів історії в США, Канаді, країнах Європи та Австралії. Вони містять різноманітний матеріял, який може бути використаний при дослідженні широкого кола наукових проблем, пов'язаних із вивченням української зарубіжної історіографії. Перейти
2006 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Атаманенко А. Джерела до історії Українського Історичного Товариства: бюлетень і обіжні листи / Алла Атаманенко // Матеріяли до історії Українського Історичного Товариства / ред. Алла Атаманенко. — Нью-Йорк ; Острог, 2006. — С. 12–34. Перейти
2006 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Атаманенко А. Є. Українське Історичне Товариство: сорок років діяльности (1965 – 2005). Видання з нагоди Третього Міжнародного конгресу українських істориків (Луцьк, 17-19 травня 2006 р.) / А. Є. Атаманенко, Л. Винар. — Нью-Йорк : Українське Історичне Товариство ; Острог : Національний університет “Острозька академія”, Інститут дослідження української діяспори, 2006. — 117 с. Перейти
2007 Статті Атаманенко А. Любомир Винар: життя і діяльність (З нагоди 75-ліття вченого) / А. Атаманенко // Любомир Винар : Бібліографічний покажчик (1948–2007). — 2007. — С. 19–45. Перейти
2007 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Атаманенко А. Теодор Мацьків як дослідник Хмельниччини / Алла Атаманенко // Мацьків Т. Хмельниччина в тогочасних західньоевропейських джерелах / упоряд. Н. Конопка ; ред. А. Атаманенко . — Острог, 2007. — С. 7–18. — (Серія : історичні монографії ; том 6). Перейти
2007 Статті Атаманенко А. Теодор Мацьків як дослідник Хмельниччини / А. Атаманенко // Хмельниччина в тогочасних західноєвропейських джерелах. — 2007. — № 6. — С. 7–18. Перейти
2007 Статті Атаманенко А. Розвиток Грушевськознавства в діаспорі / А. Атаманенко // Український історик. — 2007. — № 4 (172). — С. 154–182. Перейти
2007 Статті Атаманенко А. До 75-річчя Любомира Романа Винара / А. Атаманенко, Ю. Макар // Український Історичний Журнал. — 2007. — № 2 (473). — С. 225–239. Перейти
2007 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Мацьків Т. Хмельниччина в тогочасних західньоєвропейських джерелах / Теодор Мацьків ; упоряд. Н. Конопка ; ред. А. Атаманенко. — Острог, 2007. — 184 с. — (Серія : історичні монографії ; том 6). Перейти
2007 Статті Атаманенко А. Джерельна база дослідження діяльності УІТ / А. Атаманенко // Наукові записки. "Історичні науки". — 2007. — Вип. 8. — С. 391–406. Перейти
2007 Статті Атаманенко А. Є. Публікації програмних матеріалів діяльності УІТ на сторінках “Бюлетеню” товариства / А. Є. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки" : матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”. — 2007. — Вип. 9. — С. 395–405. Перейти
2008 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Винар Л. Олег Кандиба Ольжич: дослідження та джерела / Любомир Винар ; ред. Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 2008. — 388 с. Перейти
2008 Статті Атаманенко А. Є. Дмитро Бантиш-Каменський як історик України / А. Є. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2008. — Вип. 12. — С. 159–174. Перейти
2008 Статті Атаманенко А. Любомир Винар: життя і праця (з нагоди 75-ліття вченого) / А. Атаманенко // Український Історик. — 2008. — Т. ХLIV. — С. 7–43. Перейти
2008 Статті Атаманенко А. Журнал "Український історик" і створення Українського Історичного Товариства (до 45-ліття УІТ) / А. Атаманенко // Наукові записки. "Історичні науки". — 2008. — Вип. 11. — С. 142–159. Перейти
2008 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Українсько-Американська Асоціяція Університетських Професорів : статті і матеріяли / ред. Ася Гумецька ; ред.-консультант Алла Атаманенко. — Нью-Йорк ; Торонто ; Острог, 2008. — 376 с. Це ювілейне видання відзначає 45-ліття існування Українсько-Американської Асоціяції Університетських Професорів, унікальної академічної наукової організації. Її діяльність має заслужену репутацію серед науковців багатьох країн світу. У виданні подано огляд головних моментів діяльности УААУП поруч із переліком наукових здобутків членів Асоціяції з метою сприяти їх збереженню як частини наукової спадщини українців на заході. Перейти
2009 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Домбровський О. Спомини / Олександер Домбровський ; ред. Алла Атаманенко ; упор. Галина Клинова. — Нью-Йорк ; Львів ; Острог, 2009. — 374 c. Перейти
2009 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Винар Л. Павло В. Грицак (1925 – 1958) / Любомир Винар ; ред. Алла Атаманенко. — Кент ; Острог, 2009. — 96 с. Монографію відомого українського історика із США проф. Любомира Р. Винара присвячено вивченню творчости талановитого дослідника історії України Павла Володимира Грицака, що жив і працював у США. До книги включено також унікальні джерельні матеріали: листування Павла В. Грицака з проф. Олександром Оглоблином, проф. Михайлом Жданом, листи проф. Володимира Кубійовича до Павла Грицака, спогади про вченого його близьких – матері, дружини, брата та ін. Перейти
2009 Статті Атаманенко А. Українське історичне товариство та міжнародні історичні конгреси / А. Атаманенко // Наукові записки. "Історичні науки". — Острог, 2009. — Вип. 14. — С. 260–272. Перейти
2009 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Атаманенко А. Життєвий шлях та наукова діяльність Олександра Домбровського / А. Атаманенко, Г. Клинова // Домбровський О. Спомини / Олександер Домбровський ; ред. Алла Атаманенко ; упор. Галина Клинова. — Нью-Йорк ; Львів ; Острог, 2009. — С. 8–27. Перейти
2009 Статті Атаманенко А. Структура Українського історичного товариства у 1965–1991 рр. (до 45-ліття створення) / А. Атаманенко // Покликання : збірник на пошану професора о. Юрія Мицика. — 2009. — С. 525–542. Перейти
2009 Статті Атаманенко А. Формування матеріальної бази діяльності українського історичного товариства / А. Атаманенко // Дрогобицький краєзнавчий збірник. — 2009. — Вип. 13. — С. 240–256. Перейти
2009 Статті Атаманенко А. Життєвий шлях та наукова діяльність Олександра Домбровського / А. Атаманенко, Г. Климова // Домбровський О. Спомини. — 2009. — С. 8–27. Перейти
2009 Статті Атаманенко А. Установчі та інкорпораційні документи Українського Історичного Товариства / А. Атаманенко // Наукові праці історичного Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2009. — Вип. 27. — С. 120–125. Перейти
2009 Статті Атаманенко А. Українські інтелектуальні співтовариства в західній діаспорі: спроба типологізаці / А. Атаманенко // Альманах теорії та історії історичної науки. — 2009. — Вип. 4. — С. 193–209. Перейти
2010 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Атаманенко А. Українське історичне товариство: ідеї, постаті, діяльність (1965 – 1991) : монографія / Алла Атаманенко. — Острог, 2010. — 672 с. У монографії на тлі розвитку світової та української історичної науки висвітлюється створення та різні аспекти діяльності Українського історичного товариства, заснованого в США у 1965 році. Розглядаються соціокультурні умови функціонування української науки, передумови створення Товариства, організаційні основи його діяльності, завдання, структура, формування матеріальної бази. Вивчено значення участі УІТ і його членів у наукових конференціях і міжнародних славістичних та історичних конгресах, видавничу діяльність, різні аспекти функціонування журналу «Український історик» та один із головних напрямі праці – грушевськознавство. Перейти
2010 Статті Атаманенко А. Членство Українського Історичного Товариства (1965–1991): структура та склад / А. Атаманенко // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог, 2010. — Вип. 15. — С. 344–354. Перейти
2011 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 512 с. Перейти
2011 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Матеріяли до історії Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців / ред. Любомир Винар, Алла Атаманенко ; упор. Анастасія Хеленюк. — Кент ; Торонто ; Острог, 2011. — 388 с. Перейти
2011 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Атаманенко А. Максимович Михайло (3(15).09.1804, хутір Тимківщина – 109220.11.1873, хутір Михайлова гора) / Алла Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 216–218. Перейти
2011 Статті Атаманенко А. Висвітлення діяльності УІТ в історіографії / А. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2011. — Вип. 17. — С. 286–297. Перейти
2011 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Атаманенко А. Матеріали Світової Наукової Ради як джерело до вивчення її історії: Впровадження / Алла Атаманенко, Анастасія Хеленюк // Матеріяли до історії Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців / ред. Любомир Винар, Алла Атаманенко ; упор. Анастасія Хеленюк. — Кент ; Торонто ; Острог, 2011. — С. 26–34. Перейти
2011 Статті Атаманенко А. Співпраця Українського історичного товариства з Українським науковим інститутом Гарвардського університету / А. Атаманенко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2011. — Вип. ХХХ. — С. 263–268. Перейти
2011 Статті Атаманенко А. Вивчення християнізації Русі як складова діяльності Українського історичного товариства / А. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2011. — Вип. 18. — С. 192–203. Перейти
2012 Статті Атаманенко А. До 80-річчя професора Любомира Романа Винара / А. Атаманенко, А. Хеленюк // Український історичний журнал. — 2012. — № 2. — С. 231–233. Перейти
2012 Статті Атаманенко А. Співпраця Українського історичного товариства з неукраїнськими науковими об'єднаннями / А. Атаманенко // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог, 2012. — Вип. 19. — С. 395–408. Перейти
2012 Статті Атаманенко А. Теодор Мацьків / А. Атаманенко, Ю. Мицик // Український історичний журнал. — 2012. — № 3. — С. 232–234. Перейти
2013 Статті Атаманенко А. Українські вчені зарубіжжя (1945–1991 рр.): спроба колективного образу / А. Атаманенко // Наукові записки. Серія "Історичні науки". — Острог, 2013. — Вип. 20. — С. 233–238. Перейти
2013 Статті Атаманенко А. Симон Наріжний: людина, історик, організатор наукового життя / А. Атаманенко // Історія торгівлі, податків та мита. — 2013. — № 1 (7). — С. 132–141. Перейти
2013 Статті Атаманенко А. Передмова / А. Атаманенко // Винар Л. Біографічні нотатки. — 2013. — Вип. 51. — С. 6–13. Перейти
2013 Статті Атаманенко А. Стратегічне партнерство України з Російською Федерацією: міф чи реальність? / А. Атаманенко, Р. Мініч // Наукові записки НаУОА. Серія «Міжнародні відносини». — Острог, 2013. — Вип. 3. — С. 79–88. Перейти
2013 Статті Атаманенко А. Україна і закордонне українство / А. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2013. — Вип. 21. — С. 8–16. Перейти
2013 Статті Атаманенко А. Співпраця українських вчених у Німеччині / А. Атаманенко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2013. — Вип. XXXV. — С. 188–193. Перейти
2013 Статті Атаманенко А. Українська історіографія в біполярному світі / А. Атаманенко // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2013. — Вип. ХХХVІ. — С. 297–304. Перейти
2014 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Атаманенко А. Є. Історія образотворчого мистецтва та архітектури : методичні рекомендації для факультативних занять студентів напрямів підготовки «Міжнародні відносини», «Країнознавство» / А. Є. Атаманенко. — Острог, 2014. Перейти
2014 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Атаманенко А. Є. Українська діаспора : навчально-методичний посібник / А. Є. Атаманенко. — Острог, 2014. Перейти
2015 Статті Атаманенко А. Закордонне українство та Україна: проблеми та перспективи взаємовідносин / А. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. Серія "Історичні науки". — Острог, 2015. — Вип. 23. — С. 7–13. Перейти
2007 Статті Третяк Л. Місце греко-католицької церкви в суспільно-політичному житті Польщі: 1944 –1947 роки / Л. Третяк // Наукові записки НаУОА. Серія "Історичні науки" : матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”. — 2007. — Вип. 9. — С. 333–339. Перейти
2010 Статті Третяк Л. Парафіяльна мережа Волинсько-Ровенської єпархії РПЦ 1945–1964 рр. / Л. Третяк // Історія релігій в Україні і світі : збірник наукових праць. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2010. — Вип. 3. — С. 254–261. Перейти
2010 Статті Третяк Л. Освітній рівень православного духовенства Волинсько-Ровенської єпархії в 1945–1964 рр. / Л. Третяк // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів, 2010. — Кн. 1. — С. 811–818. Перейти
2012 Статті Третяк Л. М. Територіальне та соціальне походження духовенства Волинсько-Ровенської єпархії 1950–1960-х років / Л. М. Третяк // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог, 2012. — Вип. 6. — С. 275–284. Перейти
2012 Статті Третяк Л. М. Діяльність Холмської православної духовної семінарії / Л. М. Третяк // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. — Львів : Логос, 2012. — Кн. 1. — С. 325–334. Перейти
2012 Статті Третяк Л. Кар’єра православного духовенства Волинсько-Ровенської єпархії у 1945–1964 рр. / Л. Третяк // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць. — К., 2012. — Вип. 62. — С. 64–69. Перейти
2013 Статті Третяк Л. Роль Європейських Днів Добросусідства у налагодженні польсько-українського діалогу / Л. Третяк // Болісні травми минулого: історична правда та імперативи сумління : матеріали XVI Всеукраїнської наукової конференції. — Львів : УКУ, 2013. — С. 105–111. Перейти
2013 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Третяк Л. Духовенство Волинсько-Ровенської єпархії РПЦ в 1945–1964 роках : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук / Л. Третяк ; Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України. — Київ, 2013. Перейти
2013 Статті Третяк Л. Міжнародна співпраця як необхідність для розвитку ядерної галузі / Л. Третяк, О. Третяк // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С. 80–86. Перейти
2007 Статті Корнійчук Л. Висвітлення діяльності українських установ у Франції в науковому доробку А. Жуковського / Л. Корнійчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки" : матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”. — Острог, 2007. — Вип. 9. — С. 115–125. Перейти
2008 Статті Корнійчук Л. Постать М. Грушевського у творчому доробку А. Жуковського / Л. Корнійчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2008. — Вип. 1. — С. 343–353. Перейти
2009 Статті Корнійчук Л. Аркадій Жуковський як редактор видань НТШ в Європі / Л. Корнійчук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. — Харків, 2009. — Вип. 12. — С. 283–290. Перейти
2009 Статті Корнійчук Л. Діяльність Аркадія Жуковського в Українському студентському товаристві «Зарево» / Л. Корнійчук // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — Запоріжжя, 2009. — Вип. 27. — С. 125–130. Перейти
2010 Статті Корнійчук Л. Діяльність Аркадія Жуковського в Українському історичному товаристві / Л. Корнійчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 15. — С. 381–391. Перейти
2011 Статті Корнійчук Л. Співпраця Аркадія Жуковського в Українській бібліотеці імені С. Петлюри в Парижі / Л. Корнійчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 369–382. Перейти
2011 Статті Корнійчук Л. Роль Аркадія Жуковського у налагодженні культурних зв’язків України та Франції / Л. Корнійчук // Українознавчий альманах. — К. : Київський національний університет імені Т. Шевченка, Центр українознавства, 2011. — Вип. 5. — С. 234–237. Перейти
2012 Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники Корнійчук Л. Громадсько-політична та наукова діяльність Аркадія Жуковського : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. істор. наук / Л. Корнійчук ; Національний університет "Острозька академія". — Острог, 2012. Перейти
2013 Статті Корнійчук Л. В. Історія Буковини в дослідженнях Аркадія Жуковського / Л. В. Корнійчук // Вісник Центрального державного архіву зарубіжної україніки. — Кам’янець-Подільський : «Аксіома», 2013. — Вип. 2. — С. 136–161. Перейти
2013 Статті Корнійчук Л. Постаті церковних діячів у науковому доробку Аркадія Жуковського / Л. Корнійчук // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2013. — Вип. 21. — С. 112–120. Перейти
2013 Статті Корнійчук Л. В. «Енциклопедія українознавства» як джерело знань про Україну в світі / Л. В. Корнійчук // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції (23–24 серпня 2013 р., м. Львів). — Львів, 2013. — С. 322–326. Перейти
2009 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Рудько С. О. Історія Центрально-Східної Європи – 2 : навчально-методичний посібник з курсу / С. О. Рудько. — Острог : Острозька друкарня, 2009. — 190 с. Пропоноване видання створено з метою надання допомоги студентам, які вивчають історію Центрально-Східної Європи. У даному посібнику висвітлюються події історичного розвитку народів даного регіону, які відбувалися з кінця XVIII – до початку XXI ст. Даний посібник хронологічно охоплює періоди нової та новітньої історії. Саме кінець XVIII ст. став важливою віхою в житті народів Центрально-Східної Європи. У посібнику розглядаються найважливіші історичні явища і процеси, становлення державності, загальні риси та особливості розвитку Литви, Латвії, Естонії, Білорусі, Польщі, Чехії, Словаччини, Албанії, Румунії, Угорщини, Хорватії, Словенії, Македонії, Боснії і Герцеговини, Сербії, Чорногорії, Греції, Болгарії. Перейти
2010 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Рудько С. О. Історія Центрально-Східної Європи (кін. ХVІІІ – поч. ХХІ ст.) / С. О. Рудько. — вид. 2-ге, доповнене. — Острог, 2010. — 220 с. Пропоноване видання створено з метою надання допомоги студентам, які вивчають історію Центрально-Східної Європи. У цьому посібнику висвітлюються події історичного розвитку народів регіону, які відбувалися з кінця XVIII до початку ХХІ ст. Підручник хронологічно охоплює періоди нової та новітньої історії. Перейти
2012 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Рудько С. О. Зовнішня політика країн Західної Європи в постбіполярний період : навчально-методичний посібник з курсу / Рудько Сергій Олексійович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — 412 с. У посібнику аналізуються головні вектори зовнішньої політики країн Західної Європи в постбіполярний період. Розкриваються особливості їх зовнішньої політики щодо інших суб’єктів міжнародних відносин. Характеризується участь країн Західної Європи у провідних міжнародних організаціях та проблемні аспекти міжнародних відносин на західноєвропейському просторі. Для студентів спеціальностей «Міжнародні відносини», «Країнознавство» та «Історія» вищих навчальних закладів. Перейти
2015 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Рудько С. О. Зовнішня політика та політичні системи Французької Республіки та Федеративної Республіки Німеччини : підручник із курсу / Рудько Сергій Олексійович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2015. — 298 с. У підручнику аналізуються політичні системи та зовнішня політика двох провідних країн Європи: Французької Республіки і Федеративної Республіки Німеччини. Характеризується конституційний устрій, виборча та партійна системи «локомотивів» євроінтеграції. Розкриваються особливості їх зовнішньої політики щодо інших суб’єктів міжнародних відносин. Для студентів спеціальностей «Міжнародні відносини», «Країнознавство», «Політологія» та «Історія» вищих навчальних закладів. Перейти
2009 Статті Плевако І. Динаміка торгово-економічних відносин країн Латинської Америки та Карибського регіону із Російською Федерацією періоду президентства В. Путіна (2000–2008 рр.) / І. Плевако // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — Острог, 2009. — Вип. 1. — С. 81–99. Перейти
2011 Статті Плевако І. Г. Динаміка зовнішньоторговельної активності України та Білорусі на ринках латиноамериканського регіону протягом 2001–2010 рр. / І. Г. Плевако // Актуальні проблеми розвитку соціально-економічних систем : матеріали міжнар. наук.- практ. конф. студентів і молодих вчених (м. Бердянськ, 18–19 квітня 2011 р.) : в 2–х т. — Донецьк : Вид-во «Донбас», 2011. — Т. 1. — С. 32–33. Перейти
2011 Статті Плевако І. Г. Розвиток торгово-економічних відносин Республіки Білорусь із розвинутими країнами Латинської Америки протягом 2000 – 2009 рр. / І. Г. Плевако // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог : НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 393–403. Перейти
2011 Статті Плевако І. Г. Питання війська та оборони на сеймику Подільського воєводства в останній чверті XVII століття / І. Г. Плевако // Науковий вісник «Межибіж» : матеріали четвертої науково-країзнавчої конференції «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України» / за ред. О. Г. Погорільця, Л. В. Баженова та ін. — Меджибіж ; Хмельницький, 2011. — Ч. 1. — С. 209–217. Перейти
2011 Статті Плевако И. Г. Тенденции внешней торговли европейских стран СНГ с государствами латиноамериканского региона в первом десятилетии ХХІ века [Электронный ресурс] / И. Г. Плевако // «ЛОМОНОСОВ-2011» : материалы Международного молодежного научного форума / отв. ред. А. И. Андреев, А. В. Андриянов, Е. А. Антипов, М. В. Чистякова. — М. : МАКС Пресс, 2011. — Режим доступа : http://lomonosov-msu.ru/rus/event/400/list_of_selected.html. — Название с экрана. Перейти
2011 Статті Плевако І. Динаміка зовнішньої торгівлі європейських держав СНД із країнами Латинської Америки протягом 2001–2010 рр. / І. Плевако // Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для студентів, аспірантів та молодих вчених (м. Львів, 4–5 березня 2011 р.). — Львів : Львівська економічна фундація, 2011. — С. 48–50. Перейти
2011 Статті Плевако І. Динаміка торгово-економічної співпраці України з Федеративною Республікою Бразилія на сучасному етапі / І. Плевако // Фінансова система України : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 439–447. Перейти
2012 Статті Плевако І. Г. Торгово-економічні відносини України із країнами МЕРКОСУР / І. Г. Плевако // Тенденції міжнародних відносин в умовах глобальних економічних трансформацій : матеріали круглого столу. — К. : Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2012. — С. 30–31. Перейти
2012 Статті Плевако І. Г. Розвиток геополітичної думки Бразилії у 40–80 рр. ХХ ст. / І. Г. Плевако // Наукові записки НаУОА. Серія "Історичні науки". — Острог : НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 383–394. Перейти
2012 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Плевако І. Г. Країни Співдружності Незалежних Держав у сучасних міжнародних відносинах : навчально-методичний комплекс / І. Г. Плевако. — Острог : НаУОА, 2012. — 208 с. Перейти
2012 Статті Плевако І. Латиноамериканський вектор зовнішньої політики України на сучасному етапі (на прикладі динаміки торгово-економічних відносин із країнами МЕРКОСУР) / І. Плевако // Вісник Львівського університету. Серія "Міжнародні відносини". — 2012. — Вип. 28. — С. 38–52. Перейти
2012 Статті Плевако І. Г. Розвиток геополітичної думки в Аргентині та Бразилії в умовах біполярності: порівняльна характеристика / І. Г. Плевако // Сучасна українська політика. — К., 2012. — Вип. 26. — С. 55–64. Перейти
2013 Статті Plevako I. Development of trade and economic relations of CIS countries with Latin America / І. Plevako // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С. 293–309. Перейти
2013 Статті Плевако І. Г. Формування латиноамериканського регіоналізму як геополітичного концепту XIX–XX століть / І. Г. Плевако // Сучасна українська політика. — К., 2013. — Вип. 28. — С. 55–64. Перейти
2013 Статті Плевако І. Розвиток торгово-економічних відносин країн СНД з країнам Латинської Америки / І. Плевако // Наукові записки НаУОА. Серія «Міжнародні відносини». — Острог, 2013. — Вип. 3. — С. 289–305. Перейти
2013 Статті Плевако І. Тихоокеанський альянс – новий міжрегіональний геополітичний проект / І. Плевако, П. Степанець // Наукові записки. Серія «Міжнародні відносини». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 3. — С. 257–272. Перейти
2013 Статті Плевако І. Г. До питання розвитку громадянської освіти у країнах латиноамериканського регіону / І. Г. Плевако // Актуальні питання громадянської освіти та виховання: український та зарубіжний досвід. — Острог, 2013. — С. 215–217. Перейти
2013 Статті Плевако І. Болівія в геополітичній думці країн Латинської Америки другої половини ХХ століття / І. Г. Плевако // Вісник Львівського університету. Серія "Міжнародні відносини". — 2013. — Вип. 32. — C. 62–69. Перейти
2014 Статті Плевако И. Г. Развитие латиноамериканского регионализма и его геополитические последствия / И. Г. Плевако. — Санкт–Петербург, 2014. — С. 58–63. Перейти
2014 Статті Плевако І. Латиноамериканський геополітичний альтерглобалізм та суспільний антиглобалізм / І. Плевако // Гілея. — К., 2014. — Вип. 87. — С. 398–403. Перейти
2014 Статті Плевако І. Економічна складова геополітичного позиціонування Бразилії у країнах Південної та Східної Азії / І. Плевако // Гілея. — К., 2014. — Вип. 88. — С.391–396. Перейти
2014 Статті Плевако І. Г. До питання політичного дискурсу латиноамериканських геополітичних досліджень / І. Г. Плевако // Науковий вісник Дипломатичної академії України. — К., 2014. — Вип. 20. — С. 8–9. Перейти
2014 Статті Плевако И. Г. У истоков формирования теоретической и прикладной геополитики Бразилии / И. Г. Плевако // Политические изменения в Латинской Америке : научный журнал. — Воронеж, 2014. — № 1. — С. 24–41. Перейти
2014 Статті Плевако І. Г. До питання генези бразильських геополітичних ідей / І. Г. Плевако // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових праць. — Чернівці, 2014. — Т. 27–28. — С. 191–196. Перейти
2014 Статті Плевако І. Зовнішньополітичні пріоритети Чилі у геополітичній думці другої половині ХХ – поч. ХХІ ст. / І. Плевако // Актуальні проблеми міжнародних відносин. — К., 2014. — Вип. 122, ч. І. — С. 22–31. Перейти
2014 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Плевако І. Г. Країни Співдружності Незалежних Держав у сучасних міжнародних відносинах / І. Г. Плевако, О. С. Кучин. — Острог ; Львів, 2014. — 310 с. Перейти
2014 Статті Плевако І. Співробітництво країн Південної Америки та Африки у форматі «Південь – Південь» / І. Плевако // Одеса. — 2014. — С .34–40. Перейти
2010 Статті Сахнюк О. Моделі переносу значень у дієсловах на позначення больових відчуттів в англійській мові / О. Сахнюк // Наукові записки. Серія “Філологічна” : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість”(22–23 квітня 2010р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА. — 2010. — Вип. 14. — С. 216–224. Перейти
2011 Статті Сахнюк О. С. Неметафорична характеристика болю / О. С. Сахнюк // Актуальні проблеми сучасної філології : матеріали І Міжнародної наукової практичної конференції / за ред. А. Г. Ніколенка, Л. С. Козуб. — Тернопіль : Вид-во ТНПУ, 2011. — С. 77–79. Перейти
2011 Статті Сахнюк О. С. Концептуалізація болю в англійській мові (на основі медичного питальника Мак Гілл) / О. С. Сахнюк // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». — Луцьк, 2011. — С.180–185. Перейти
2012 Статті Сахнюк О. Метафорична концептуалізація болю у німецькій мові / О. Сахнюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія "Філологічні науки". — Кам’янець-Подільський : “Аксіома”, 2012. — Вип. 29. — С. 182–185. Перейти
2013 Статті Сахнюк О. С. Метафоричні дієслова на позначення болю в англійській мові / О. С. Сахнюк // Наукові записки. Серія "Філологічні науки. Мовознавство". — Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2013. — Вип. 118. — С. 533–538. Перейти
2013 Статті Сахнюк О. С. Мовна репрезентація больових відчуттів (на матеріалі німецькомовних повідомлень Інтернет-форумів здоров’я) / О. С. Сахнюк // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА. — 2013. — Вип. 37. — С. 243–245. Перейти
2013 Статті Сахнюк О. С. Лінгвопрагматична перспектива автора при вербалізації больових відчуттів в українськомовних повідомленнях Інтернет-форумів здоров’я / О. С. Сахнюк // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки. Серія "Філологічні науки. Мовознавство". — Луцьк, 2013. — № 20 (269). — С. 81–85. Перейти
2013 Статті Сахнюк О. С. Лінгвопрагматичні особливості опису больових відчуттів англійською, німецькою та українською мовами / О. С. Сахнюк // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. "Філологічні науки". — Кам’янець-Подільський : “Аксіома”, 2013. — Вип. 5. –– С. 215–222. Перейти
2010 Статті Гонгало В. С. Регулятивний потенціал гендерно маркованих англійських паремійних одиниць понятійного поля "подружжя та подружнє життя" / В. С. Гонгало // Наукові записки. Серія "Філологічна" : матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість" (22–23 квітня 2010 р.). — Острог, 2010. — Вип. 13. — С. 130–138. Перейти
2011 Статті Гонгало В. С. Ономасіологічний підхід у дослідженні мови / В. С. Гонгало // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». — 2011. — № 3, ч. 2. — С. 92–97. Перейти
2013 Статті Гонгало В. С. До питання про лінгвістичний статус паремійних одиниць/ В. С. Гонгало // Наукових записках Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Серія «Філологічні науки» (Мовознавство). — Кіровоград, 2013. — Вип. 115. — С. 241–246. Перейти
2010 Статті Янчук К. О. Мовна об'єктивація гендерних стереотипів (на прикладі компаративної фразеології німецької мови) / К. О. Янчук // Наукові записки. Серія "Філологічна" : матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість" (22–23 квітня 2010 р.). — 2010. — Вип. 14. — С. 301–305. Перейти
2011 Статті Янчук К. О. Вербалізація позамовного змісту в системі компаративних фразеологічних одиниць / К. О. Янчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство». — 2011. — № 3, ч. 2. Перейти
2013 Статті Янчук К. О. «Компаративна фразеологічна одиниця як лінгвістичний феномен» / К. О. Янчук // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. Володимира Винниченка. Серія «Філологічні науки» (Мовознавство). — Кіровоград, 2013 — Вип. 115. — С. 212–218. Перейти
2010 Статті Хабета І. М. Бінарність у романі-дистопії М. Етвуд “Орикс і Крейк” / І. М. Хабета // Наукові записки. Серія “Філологічна". — Острог : Вид-во НаУОА. — 2010. — Вип. 15. — C. 284–293. Перейти
2011 Статті Хабета І. М. Теми «Виживання» у романі М. Етвуд «Рік Потопу» / І. М. Хабета // Світова літературна класика у «Великому Часі» : тези доповідей VIІ Міжнародних Чичерінських читаннь. — Львів : ЛНУ імені Івані Франка, 2011. — Вип. 20, ч. 2. — С. 130–132. Перейти
2011 Статті Хабета І. М. Конструювання дистопійного світу у романі М. Етвуд "Орикс і Крейк": принцип бінаризму / І. М. Хабета // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 20. — С. 411–419. Перейти
2012 Статті Тимейчук І. М. Теми „Виживання” у романі М. Етвуд „Рік Потопу” [Електронний ресурс] / І. М. Тимейчук : тези доповідей Літературознавчого семінару кафедри літератури зарубіжних країн Львівського національного університету ім. Івана Франка. — Львів, 2012. — Режим доступу : www.lnu.edu.ua/faculty/inomov.new/ukrainian/.../habeta_2012.docx. — Назва з екрана. Перейти
2013 Статті Тимейчук І. М. Утопійні погляди Крейка у дистопійній «реальності» романів М. Етвуд («Орикс і Крейк» та «Рік Потопу») / І. М. Тимейчук // Література в контексті пост/гуманізму і віртуальності : матаріали міжнародної наукової конференції (21–22 березня 2013 р., м. Київ). — Київ : Київський національний лінгвістичний університет, 2013. Перейти
2013 Статті Тимейчук І. М. Співвідношення «великого Іншого» та «малого іншого» у романах-дистопіях «Орикс і Крейк» та «Рік Потопу» М. Етвуд» / І. М. Тимейчук // Наукові записки. Серія “Філологічна" : матаріали міжнародної науково-практичної конференції "Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість". — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. Перейти
2013 Статті Тимейчук І. М. Біблійні алюзії у романі-дистопії М. Етвуд «Історія Служниці» / І. М. Тимейчук // Література в контексті культури : збірник наукових праць Національного університету ім. О. Гончара (Дніпропетровськ). — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. — Вип. 23 (2). — С. 126–136. Перейти
2013 Статті Тимейчук І. М. Концепт «підпорядкованого» у романах-дистопіях М. Етвуд («Орикс і Крейк» та «Рік Потопу») [Електронний ресурс] / І. М. Тимейчук : тези доповідей Літературознавчого семінару кафедри літератури зарубіжних країн Львівського національного університету імені Івана Франка. — Львів, 2013. Перейти
2014 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Тимейчук І. М. Методичні рекомендації з проходження мовної практики для студентів факультету міжнародних відносин спеціальності «країнознавство» та «міжнародні відносини» / І. М. Тимейчук. — Острог, 2014. — 46 с. Перейти
2014 Статті Тимейчук И. Н. Имя как средство выражения Инаковости в романе „История Служанки” М. Этвуд / И. Н. Тимейчук // Перспективы развития современной филологии : материалы IX международной научной конференции (Санкт-Петербург, 4–5 февраля 2014 г.). — Санкт-Петербург, 2014. — С. 18–26. Перейти
2014 Статті Тимейчук І. М. Ім’я як засіб вираження іншості у романі дистопії „Орикс і Крейк” М. Етвуд / І. М. Тимейчук // Наукові записки НаУОА. Серія „Філологічна” : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 46. — С. 193–197. Перейти
2014 Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники Тимейчук І. М. Складні випадки перекладу з англійської мови у текстах суспільно-політичної тематики (методичні рекомендації) / І. М. Тимейчук. — Острог, 2014. Перейти
2014 Статті Тимейчук І. М. Дискурс Іншого в контексті канадської національної літератури і творчості М. Етвуд / І. М. Тимейчук // Література в контексті культури : зб. наук. праць Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. — К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. — Вип. 24 (3). — С. 119–125. Перейти
2015 Статті Тимейчук І. Генологічні аспекти романів М. Етвуд «Історія служниці», «Орикс і Крейк» та «Рік потопу» / І. Тимейчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 55. — С. 252–255. Перейти
2015 Статті Тимейчук І. Антропоніміка як вираження іншості у персонажній системі роману М. Етвуд «Рік потопу» / І. Тимейчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 52. — С. 252–254. Перейти
2012 Статті Каламаж В.О. Психолінгвістичні особливості мовленнєвої поведінки ведучих американських ток-шоу / В. О. Каламаж // Збірник «Студентські наукові записки». Серія – «Філологічна» – Випуск 5. Острог, 2012. – С. 76-79 Перейти
2013 Статті Каламаж В. О. Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів іншомовних факультетів засобами читання автентичних текстів [Електронний ресурс / В. О. Каламаж. — Pежим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2013/formuvannya-inshomovnoji-komunikatyvnoji-kompetentnosti-studentiv-movnyh-fakultetiv-zasobamy-chytannya-avtentychnyh-tekstiv. — Назва з екрана. Перейти
2013 Статті Каламаж В. О. Іншомовна комунікативна компетентність студентів мовних факультетів: поняття, структура та особливості / В. О. Каламаж // Збірник «Студентські наукові записки». Серія «Філологічна». — Острог, 2013. — Вип. 7. — С. 176–182. Перейти
2014 Статті Каламаж В. О. Мовленнєва поведінка ведучої «The Oprah Winfrey Show» / В. О. Каламаж // Збірник «Студентські наукові записки». Серія «Філологічна». — Острог, 2014. — Вип. 7. Перейти
2014 Статті Каламаж В. О. Мовленнєва поведінка ведучої "The Oprah Winfrey Show" / В. О. Каламаж // Образованието и науката на ХХІ век – 2014 : материали за Х муждународна научна практична конференция (София, 17–25 октомври 2014 г.). — София, 2014. — С. 86–90. Перейти
2015 Статті Каламаж В. О. Теоретичний аналіз психологічних чинників організації групової проектної діяльності з метою ефективного формування мовленнєвої компетенції студентів / В. О. Каламаж // Перспективні напрямки світової науки : збірник статей учасників тридцять третьої Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційний потенціал світової науки – ХХІ сторіччя». — Запоріжжя, 2015. — С. 16–18. Перейти