2016
Статті
Трофимович В. В. Холмські події та їх трагічне відлуння на Волині та Галичині в роки Другої світової війни / В. В. Трофимович, Л. В. Трофимович, А. І. Смирнов // Русин. — 2016. — № 1. — С. 196–217.
2015
Статті
Трофимович В. Український і польський чинники в політиці Австро-Угорщини у 1914 році / В. Трофимович // Наукові записки НаУОА. Серія «Історичні науки». — Острог, 2015. — Вип. 24. — С. 144–152.
2014
Статті
Трофимович В. В. Тернистий шлях до правди (маловідомі та дражливі сторінки Української Другої світової) / В. В. Трофимович // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2014. — Вип. 22. — С. 146–162.
Марчук В. Основні концепти науково-фондової роботи музею [Електронне видання ] / В. Марчук, В. Трофимович // Військово-історичний меридіан. — 2014. — № 1. — С. 149–151. — Режим доступу : http://vim.gov.ua/images/sbor/№1(3)_149-151.pdf. — Назва з екрана.
Трофимович В. В. Особливості зародження, розвитку та трансформації радянського патріотизму в роки війни 1941–1945 рр. / В. В. Трофимович // Військово-науковий вісник Академії сухопутних військ ім. гетьмана П. Сагайдачного. — Львів, 2014. — Вип. 21. — С. 260–267.
Трофимович В. В. Ціна перемоги (маловідома і дражлива історія воєнних випробувань українського народу) / В. В. Трофимович // Актуальні проблеми історії Другої світової війни : матеріали доповідей та повідомлень учасників науково-практичної конференції (30 жовтня 2014 р.). — Львів : АСВ, 2014. — С. 5–7.
Смирнов А. Архіпастирська діяльність єпископа Мстислава Скрипника в 1942 році / А. Смирнов, В. Трофимович // Галичина. — 2013. — Ч. 24. — С. 105–111.
Трофимович В. В. З історії розбудови збройних сил ЗУНР (листопад-грудень 1918 р.) / В. В. Трофимович // Воєнна іст. України. Галичина і Закарпаття : збірн. наук. праць за матеріалами Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції (м. Ужгород, 5–6 червня 2014 р.). — К., 2014 . — С. 173–176.
Трофимович В. В. Українське і польське питання у планах Габсбургів на початку Першої світової війни / В. В. Трофимович // Перша світова війна у військово-історичному вимірі (до 100-річчя події) : збірка матеріалів міжнародного наукового форуму (26–28 червня 2014 р.). — Львів, 2014. — С. 9–11.
Трофимович В. В. Волинь – колиска Української повстанської армії / В. В. Трофимович // Щит і меч землі Дубенської: воєнна історія краю : матеріали міжнародної наукової конференції. — Дубно, 2014. — С. 173–177.
Трофимович В. На захисті ЗУНР: Галицька армія в українсько-польській війні (листопад 1918 – липень 1919 рр.) / В. Трофимович, А. Каляєв // Нариси воєнно-політичної історії України : навчальний посібник. — Острог, 2014. — С. 239–269.
Трофимович В. Життя заради науки (до 85-річчя з дня народження видатного українського історика Миколи Павловича Ковальського) / В. Трофимович, О. Мельник // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2014. — Вип. 22. — С. 49–87.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Трофимович Л. Небезпечне суперництво... Українське питання в зовнішній політиці Польщі і Радянського Союзу. 1938 – 1939 : монографія / Лілія Трофимович, Володимир Трофимович. — Рівне : Волинські обереги, 2013. — 284 с.
У монографії на основі архівних джерел, збірників документів і матеріалів, періодичних видань та спогадів учасників досліджуваних подій комплексно розглянуто українське питання в зовнішній політиці Польщі та СРСР у 1938 – 1939 рр. З’ясовано дії польської дипломатії в період чехословацької кризи. Розглянуто проблему Карпатської України в контексті європейської політики Польської Республіки і Радянського Союзу. Простежено радянсько-польські відносини до вересня 1939 р. та вплив на них української проблеми. Висвітлено «визвольний похід» Червоної армії на західноукраїнські землі. Показано реакцію населення західноукраїнських земель і УРСР на військові та зовнішньополітичні акції Німеччини і СРСР. Охарактеризовано український аспект радянської політики восени 1939 р. Проаналізовано спроби налагодження контактів польського еміграційного уряду з українським національним рухом. Розкрито вплив західних союзників Польщі на позицію уряду В. Сікорського в українському питанні. Монографію адресовано науковцям, викладачам, студентам, а також усім, хто цікавиться історією зовнішньої політики Польщі та Радянського Союзу.
Трофимович В. В. Німецький фактор в українсько-польському конфлікті / В. В. Трофимович // Відгомін Волинської трагедії в історичній пам’яті польського і українського народів : монографія. — К. : Пріоритети, 2013. — С. 54–74.
Статті
Трофимович В. В. Третій учасник українсько-польського протистояння на Волині та Галичині в 1942–1944 рр. / В. В. Трофимович // Проблеми розвитку вищої школи та економіки в ХХІ столітті : збірник тез виступів Міжнародної науково-практичної конференції. — Рівне, 2013. — С. 51–56.
Трофимович В. Створення Української Повстанської Армії / В. Трофимович // Наукові записки НаОУА. "Історичні науки". — 2013. — Вип. 20. — С. 12–22.
Трофимович В. Радянський Союз і українсько-польська війна / В. В. Трофимович // Волинська трагедія: через історію до порозуміння : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Луцьк, 19–20 червня 2013 р.) — Луцьк, 2013. — С. 59–70.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Ведєнєєв Д. В. Радянські органи державної безпеки на Волині в період німецької окупації / Д. В. Ведєнєєв, В. В. Трофимович // Історія органів державної безпеки на Волині : документально-публіцистичне видання. — Луцьк : Ініціал, 2012. — С. 63–70.
Статті
Трофимович В. Багата історія «Острозької академії» / В. Трофимович, Я. Антонюк // Волинь нова. — 2012. — 21 лютого.
Трофимович В. В. Іллюшин І. Українська повстанська армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939–1945 рр.). — К., 2009. — 399 с. : рецензія / В. В. Трофимович, І. Г. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2012. — Вип. 19. — С. 457–468.
Трофимович В. В. Круглий стіл «Політика пам’яті в Україні (Острог, 23 березня 2012 р.) / В. В. Трофимович // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2012. — Вип. 19. — С. 471–475.
Трофимович В. Українська Повстанська Армія і Армія Крайова. Протистояння в Західній Україні (1939–1945 рр.) : рецензійна стаття / В. Трофимович, І. Шишкін // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2012. — Вип. 19. — С. 457–467.
Трофимович В. В. Фундаментальне дослідження “Острозька академія XVI – XVII ст.” / В. В. Трофимович, М. Б. Близняк // Рівненський репортер. — 2012. — № 5 (290). — 8 лютого. — С. 15.
Трофимович В. В. Кафедра історії імені Миколи Ковальського: становлення і поступ / В. В. Трофимович, В. Б. Близняк // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2012. — Вип. 19. — С. 99–111.
Трофимович В. В. Монографічне дослідження про Ярослава Мудрого / В. В. Трофимович, М. Б. Близняк // Життя і слово. — 2012. — № 8. — 10 березня.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Патриляк І. Український визвольний рух у роки Другої світової війни / І. Патриляк, В. Трофимович // Україна в Другій світовій війні: погляд з ХХІ ст. : історичні нариси у двох книгах. — К. : Наукова думка, 2011. — Кн. 2. — С. 386–429.
Статті
Трофимович В. В. Збройне протистояння радянського режиму і повстанського підпілля на Любомльщині. 1944–1952 рр. / В. В. Трофимович // Наукові записки НаУОА. Серія «Історичні науки». — Острог, 2011. — Вип. 17. — С. 186–201.
Трофимович В. В. Етнодемографические изменения в Восточной Галиции и Волыни (1939–1941 гг.) / В. В. Трофимович // Западная Белоруссия и Западная Украина в 1939–1941 гг.: люди, события, документы. — СПб., 2011. — С. 263–279.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Віхи історії України в документах і матеріалах (від найдавніших часів до початку ХХ ст.) : навчальний посібник / Сидорук В. Й., Шанюк В. І., Трофимович В. В., Власюк О. В., Ковальчук Н. А. — Рівне ; Острог, 2010. — 392 с.
У хрестоматію включено документи і матеріали до вивчення курсу «Історія України». Вони висвітлюють основні віхи української історії від найдавніших часів до початку ХХ ст. Посібник пройшов всебічну апробацію під час педагогічної практики студентів-істориків Національного університету «Острозька академія» та історико-соціологічного факультету РДГУ. Посібник розрахований на вчителів, викладачів коледжів, гімназій, ліцеїв та студентів історичних факультетів ВНЗ.
Статті
Трофимович В. Політичні відносини України і Республіки Польща. 1991–2010 рр. / В. Трофимович // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". — 2010. — Вип. 4. — С. 121–133.
Трофимович В. В. Етно-демографічні зміни на Волині і Східній Галичині в роки Другої світової війни / В. В. Трофимович // Матеріали Всеукраїнської конференції. — Житомир, 2010. — С.15–21.
Трофимович В. В. Повстанське підпілля на території Шацького району у повоєнні роки / В. В. Трофимович // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Сторінки історії Камінь-Каширщини : наук. збірн. — Луцьк, 2010. — Вип. 37. — С. 85–89.
Трофимович В. В. ОУН – невід’ємна частина української історії / В. В. Трофимович // Наукові записки НаУОА. Серія «Історичні науки». — Острог, 2010. — Вип. 16. — С. 8–18.
Трофимович В. Участь винищувальних батальйонів в процесі ліквідації українського визвольного руху на Львівщині / В.Трофимович, Т. Ремарчук // Воєнна історія Галичини та Закарпаття : матеріали Всеукраїнської наукової військово-історичної конференції. — Львів, 2010. — С. 557–563.
2008
Статті
Денисюк М. Українсько-польський конфлікт в роки Другої світової війни у спогадах / М. Денисюк, В. Трофимович, А. Каляєв // Наукові записки НаУОА. Серія "Історичні науки". — Острог, 2008. — Вип. 12. — С. 247–263.
2017
Статті
Атаманенко В. Б. Описи замків Волинського Полісся другої половини XVI – першої половини XVII ст. / В. Б. Атаманенко // Дубенський науковий вісник. — Дубно, 2017. — Вип. 1. — С. 53–59.
Атаманенко В. Б. Описи поліських маєтностей кн. Сангушків кінця XVI ст. / В. Б. Атаманенко // Минуле та сучасне Волині та Полісся. — Луцьк, 2017. — Вип. 64. — С. 124–130.
Атаманенко В. Б. Острозькі та Радивили: аристократія та магнатерія XVI – початку XVII ст. / В. Б. Атаманенко // Минуле та сучасне Волині та Полісся. — Луцьк, 2017. — Вип. 62. — С. 283–289.
Атаманенко В. Б. Формування Острозького міського комплексу (кінець XVI – початок XVII ст.) / В. Б. Атаманенко // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2017. — Вип. 9. — С. 3–13.
2016
Статті
Атаманенко В. Концепція «Золотого спокою» Олександра Оглоблина / В. Атаманенко // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції (27–28 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 123–126.
Атаманенко В. Описово-статистичні джерела з початкової історії міст Південно-Східної Волині першої половини XVII ст. / В. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. Серія «Історичні науки». — Острог, 2016. — Вип. 25. — С. 148–154.
2015
Статті
Атаманенко В. Описово-статистичні джерела з історії міст Заславщини початку ХVІІ ст. / В. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. Серія «Історичні науки». — Острог, 2015. — Вип. 24. — С. 129–135.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Атаманенко В. Нариси воєнно-політичної історії України : навчальний посібник / В. Атаманенко, М. Близняк, Д. Вєдєнєєв. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 394 с.
Статті
Атаманенко В. Боротьба з татарськими нападами: від Ольшаниці до Охматова / В. Атаманенко // Нариси воєнно-політичної історії України : навчальний посібник. — Острог, 2014. — С. 37–57.
Атаманенко В. Б. Документальні джерела вивчення фільваркового господарства Волині кінця XVI – першої половини XVII ст. (на прикладі володінь князів Острозьких) / В. Б. Атаманенко // Старий Луцьк : Терен, 2014. — С. 56–77.
Атаманенко В. Б. Православні та уніатські навчальні заклади на Волині в кінці XVI – першій третині XVII століття / В. Б. Атаманенко // І Волинські обласні краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового. — Луцьк, 2014. — С. 308–314.
Атаманенко В. Б. Волинські пом’яники як історичне джерело / В. Б. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. — Луцьк, 2014. — Вип. 52. — С. 402–406.
Атаманенко В. Б. Староконстантинов и Острог как резиденции князя Василия-Константина Острожского / В. Б. Атаманенко // Магнацкі двор і сацыяльнае узаемадзеянне (XV – XVIII ст.). — Мінск, 2014. — С. 64–78.
Атаманенко В. Б. Документи описово-статистичного характеру як джерело з історії єврейських громад Волині другої половини XVI – першої половини XVII ст. / В. Б. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. — Луцьк, 2014. — Вип. 49. — С. 3–9.
2013
Статті
Атаманенко В. Первинний поборовий реєстр маєтків Василя Гулевича 1569 р. / В. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. — Луцьк, 2013. — Вип. 47. — С. 124–133.
2012
Статті
Атаманенко В. Б. Татарські напади на Волинь у 70-х роках XVI ст. / В. Б. Атаманенко // Старий Луцьк. — Луцьк, 2012. — С. 279–289.
Атаманенко В. Б. Типологія міст кн. В.-К. Острозького у Південно-Східній Волині / В. Б. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. — Острог, 2012. — Вип. 19. — С. 31–50.
Атаманенко В. Б. Замки у системі оборони Південно-Східної Волині кінця XVI – початку XVIІ ст. / В. Б. Атаманенко, І. О. Рибачок // Минуле та сучасне Волині та Полісся. Україна та Волинь у наполеонівських війнах. — Луцьк, 2012. — С. 250–257.
2011
Статті
Атаманенко В. Римша Андрій / Віктор Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 394–397.
Атаманенко В. Княгиницький Іов (середина ХVІ ст., м. Тисмениця, тепер Івано-Франківської обл. – 29.12.1621, Скит Манявський, Івано-Франківської обл.) / Віктор Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 176–179.
Атаманенко В. Суразький – Малюшицький Василь / Віктор Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 428–429.
Атаманенко В. “Хронологія” А. Римші / Віктор Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 451–452.
Атаманенко В. Наливайко Дем'ян (Даміан) (50-ті рр. ХVІ ст. – 1627) / Віктор Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 254–257.
Атаманенко В. “Послання до світських та церковних кіл Речі Посполитої” патріарха Ієремії (Траноса) / Віктор Атаманенко, Наталія Бондар // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 382–383.
Атаманенко В. “Послання до православного населення Речі Посполитої” Ієремії (Траноса) / Віктор Атаманенко, Наталія Бондар // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 381–382.
Атаманенко А. Ковальський Микола (19.03.1929, с. Верхів – 5.10.2006, м. Острог) / Алла Атаманенко, Віктор Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 179–181.
Атаманенко В. «Книжиця» (в 6-ти розділах) (Острог, 1588) / Віктор Атаманенко, Наталія Бондар, Петро Кралюк // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 168–170.
Атаманенко В. Акт поділу володінь князя В.-К. Острозького між його синами Янушем і Олександром 1603 року / Віктор Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 10–11.
Атаманенко В. Б. Князь К. І. Острозький та оборона Волині від татарських нападів / В. Б. Атаманенко // Старий Луцьк. — Луцьк, 2011. — Вип. VII. — С. 92–103.
Атаманенко В. Б. Описи латифундій Волинського Полісся другої половини XVI – першої половини XVIІ ст. / В. Б. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. — Острог, 2011. — Вип. 17. — С. 29–45.
Атаманенко В. Б. Описи Клеванської волості кінця XVI – першої половини XVIІ ст. / В. Б. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. — Луцьк, 2011. — Вип. 38 : Волинське Полісся та Маневиччина в європейській та українській історії. — С. 208–216.
Атаманенко В. Б. Свідчення податкових джерел з історії володінь князів Чорторийських на заході Волині / В. Б. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. — Луцьк, 2011. — Вип. 39 : Люди, події, факти. Сторінки історії Іваничівщини. — С. 23–35.
Атаманенко В. Б. Острозька академія та розвиток міста / В. Б. Атаманенко // Замойська академія та Острозька академія в історично-культурній перспективі. — Замостя, 2010. — С. 261–277.
Атаманенко В. Реформація та Острог / Віктор Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 393–394.
Атаманенко В. Балабан Ісайя (22.06.1619 і 9.05.1620) / Віктор Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 27.
Атаманенко В. Борискович Ісакій (Святогорець) (30.12.1643, Межигірський монастир) / Віктор Атаманенко // Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 55–59.
Атаманенко В. Б. Система обліку у Великому князівстві Литовському / В. Б. Атаманенко // Україна і Велике князівство Литовське в XIV–XVIII ст.: політичні, економічні, міжнаціональні та соціокультурні відносини у загальноєвропейському вимірі (22–24 вересня 2011 р., м. Кам’янець-Подільський). — К., 2011. — С. 28–31.
2010
Статті
Атаманенко В. Б. Описи волинських маєтків князів Чорторийських XVI ст. / В. Б. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині та Полісся. — Луцьк, 2010. — Вип. 37 : Сторінки історії Камінь-Каширщини. — С. 318–327.
Атаманенко В. Б. Двори-фільварки Степанської волості (за інвентарним описом 1614 року) / В. Б. Атаманенко // Архітектурна спадщина Волині. — Рівне, 2010. — Вип. 12. — С. 78–85.
Атаманенко В. Б. Міста поліських володінь князів Острозьких / В. Б. Атаманенко // Студії з україністики : зб. наук. праць на пошану дослідника українського козацтва Валерія Цибульського з нагоди 60-річчя від дня народження. — Рівне, 2010. — С. 191–208.
Атаманенко В. Б. Матеріальне забезпечення Острозької Академії / В. Б. Атаманенко // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2010. — Вип. 4. — С. 24–40.
Атаманенко В. Б. Система митниць та мережа ярмарків Волині XVI – першої половини XVII ст. / В. Б. Атаманенко // Історія торгівлі, податків та мита. — Дніпропетровськ, 2010. — № 2 (2). — С. 81–90.
Атаманенко В. Б. Костянтинів – перша містобудівна ініціатива князя Василя-Костянтина Острозького / В. Б. Атаманенко // Літопис Волині. — Луцьк, 2010. — Ч. 7. — С. 25– 34.
Атаманенко В. Б. Татарские нападения на Волынь и организация обороны в XVI – первой половине XVII вв. / В. Б. Атаманенко // Судьбы славянства и эхо Грюнвальда: выбор пути русскими землями и народами Восточной Европы в средние века и раннее новое время (к 600-летию битвы при Грюнвальде / Тенненберге) : мат. междунар. научн. конф. (22–24 октября 2010 г., г. СПб). — СПб : Любавич. — С. 20–25.
Атаманенко В. Б. Найдавніші волинські джерела описово-статистичного характеру / А. Б. Атаманенко // Старий Луцьк. — Луцьк : Терен, 2010. — С. 39–49.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Історія України : навчально-методичний посібник / В. Б. Атаманенко, М. Б. Близняк, Н. М. Лопацька ; за ред. В. Б. Атаманенка. — Острог : Острозька друкарня, 2009. — 205 с.
Статті
Атаманенко В. Б. Описово-статистичні джерела з історії Рівненської волості другої половини XVI – першої половини XVII ст. / В. Б. Атаманенко // Минуле і сучасне Волині і Полісся. — Луцьк, 2009. — Вип. 31 : Рух опору тоталітарним і окупаційним режимам на теренах Волинської області. Горохівщина в історії України та Волині. — С. 434–439.
Атаманенко В. Б. Розвиток просторової організації Острога в останній чверті XVI – першій чверті XVII ст. (за свідченнями описів міста) / В. Б. Атаманенко // Наукові записки. "Історичні науки". — Острог, 2009. — Вип. 14. — С. 32–47.
Атаманенко В. Музейна робота польських краєзнавчих товариств на території Волинського воєводства у міжвоєнний період / В. Атаманенко, О. Завадська // Волинський музей: історія і сучасність. — Луцьк, 2009. — Вип. 4. — С. 71–79.
Атаманенко В. Населення міста Кременця другої половині XVI – першої половини XVII ст. за джерелами описово-статистичного характеру / В. Атаманенко // Студії і матеріали з історії Волині. 2009 / ред. В. Собчук. — Кременець, 2009. — С. 51–62.
Атаманенко В. Структура населення і типологія міст Південно-Східної Волині (за інвентарями 1615 та 1620 pp.) / В. Атаманенко, І. Рибачок // Студії і матеріали з історії Волині. 2009 / ред. В. Собчук. — Кременець, 2009. — С. 72–85.
Атаманенко В. Б. Описово-статистичні джерела другої половини – першої половини з історії Старокостянтинова / В. Б. Атаманенко // Болохівщина: Осягнення історії. — Старокостянтинів, 2009. — Ч. 1. — С. 84–95.
Атаманенко В. Б. Маєткове забезпечення православної церкви Волині в другій половині XVI – першій половині XVII ст. / В. Б. Атаманенко // Войнович В. Степань моя мила: дослідження, спогади, документи. — Рівне, 2009. — С. 314–319.
Атаманенко В. Б. Інвентарі як джерело вивчення просторової організації Острога другої половини XVI – першої половини XVII ст. / В. Б. Атаманенко // Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в Острозі та на Волині : науковий збірник. — Острог, 2009. — Вип. 2. — С. 157–168.
2008
Статті
Атаманенко В. Б. Проблеми історії ранньомодерного Острога в творчості М. П. Ковальського / В. Б. Атаманенко // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2008. — Вип. 12. — С. 62–73.
2004
Статті
Атаманенко В. Джерела вивчення демографії Волині ХVІ – першої половини ХVІІ ст. / Віктор Атаманенко // Український Історик. — 2004. — Т. ХLІ, ч. 1–2 (161–162). — С. 187–201.
2001
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Атаманенко А. Є. Острозька та Києво-Могилянська академії : посібник для вступників / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко. — Острог, 2001. — 32 с.
Статті
Атаманенко А. Духовна спадщина Острозької Академії / А. Атаманенко, В. Атаманенко // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць. — 2001. — Вип. 11. — С. 100–104.
1999
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Атаманенко А. Є. Історія України : посібник для неісторичних спеціальностей та підготовчого відділення / А. Є. Атаманенко, В. Б. Атаманенко, В. В. Павлюк. — Острог, 1999. — 70 с.
Статті
Атаманенко В. Дніпропетровський історико-археографічний збірник / Віктор Атаманенко // Український Історик. — 1999. — Т. ХХХVІ, ч. 2–4 (141–143). — С. 303–305.
Атаманенко А. Микола Павлович Ковальський (З нагоди 70-ліття) / А. Атаманенко, В. Атаманенко // Український історик. — 1999. — № 3–4 (141–143). — С. 24–-255.
Атаманенко А. Українське Історичне Товариство та М. П. Ковальський / Алла Атаманенко, Віктор Атаманенко // Осягнення історії : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя / гол. ред. Любомир Винар, Ігор Пасічник ; відпов. секретар Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 1999. — С. 45–49.
Атаманенко А. Подвижник науки. До 70-річчя від дня народження нашого земляка, відомого історика М. П. Ковальського / Алла Атаманенко, Віктор Атаманенко // Нова педагогічна думка. — 1999. — № 1. — С. 9–16.
Атаманенко А. Епістолярні джерела до утворення осередку УІТ в Острозі / А. Атаманенко, В. Атаманенко // Осягнення історії : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя. — Острог ; Нью-Йорк, 1999. — С. 554–577.
Атаманенко А. Подвижник науки. До 70-річчя від дня народження нашого земляка, відомого історика М. П. Ковальського / Алла Атаманенко, Віктор Атаманенко // Нова педагогічна думка. — 1999. — № 1. — С. 9–16.
1998
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Атаманенко В. Б. Острозька Академія : метод. посібник / В. Б. Атаманенко. — Острог, 1998.
Атаманенко В. Б. Острозька та Києво-Могилянська Академії : посібник для вступників / В. Б. Атаманенко. — Острог, 1998. — 25 с.
Статті
Атаманенко В. Б. Волинські інвентарі другої пловини ХVІ ст.: як історичне джерело / В. Б. Атаманенко // Наукові записки. — Острог : Вид. Комплекс Острозької Академії, 1998. — Т. І, ч. ІІ. — С. 16–27.
1997
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Написання і оформлення курсових і кваліфікаційних робіт : методичні вказівки / укл. В. Б. Атаманенко. — Острог, 1997. — 30 с.
2017
Статті
Смирнов А. Українська православна спільнота і Константинопольський патріархат: сучасні проблеми і перспективи взаємовідносин / А. Смирнов // Константинопольський патріархат в історії України: минуле, сучасне, майбутнє. — 2017. — С. 105–112.
2016
Статті
Смирнов А. Спогади Федора Інтергойза як джерело з історії Голокосту на Острожчині / А. Смирнов // Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі 1916 року (11 (24) серпня). — Острог, 2016. — С. 280–286.
Трофимович В. В. Холмські події та їх трагічне відлуння на Волині та Галичині в роки Другої світової війни / В. В. Трофимович, Л. В. Трофимович, А. І. Смирнов // Русин. — 2016. — № 1. — С. 196–217.
Смирнов А. Яблочинський Онуфріївський монастир у роки Другої світової війни / А. Смирнов // Наукові записки НаУОА. Серія «Історичні науки». — Острог, 2016. — Вип. 25. — С. 100–104.
2014
Статті
Смирнов А. Архіпастирська діяльність єпископа Мстислава Скрипника в 1942 році / А. Смирнов, В. Трофимович // Галичина. — 2013. — Ч. 24. — С. 105–111.
Смирнов А. Створення Автономної Православної Церкви в Україні в 1941 році / А. Смирнов // Українське православ’я у контексті вітчизняної історії та сучасних суспільних реалій. — Тернопіль, 2014. — С. 56–63.
Смирнов А. Архіпастирська праця єпископа Переяславського Мстислава Скрипника в роки німецької окупації / А. Смирнов // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2014. — Вип. 22. — С. 163–176.
2013
Статті
Смирнов А. Інституційні трансформації православ’я на Волині в 1939–1941 роках / А. Смирнов // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2013. — Вип. 20. — С. 116–121.
2012
Статті
Смирнов А. Ставлення Павла Скоропадського до Православної Церкви в роки Другої світової війни / А. Смирнов // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2012. — Вип. 19. — С. 168–178.
Смирнов А. Канонічно-юрисдикційний статус Православних Церков України в роки Другої світової війни / А. Смирнов // Київська старовина. — 2012. — № 6. — С. 20–32.
Смирнов А. «Єпископство для мене не було кар’єрою, а тільки свідомою кривавою Голготою»: початок архіпастирського служіння владики Іларіона Огієнка у 1940 році / А. Смирнов // Митрополит Іларіон (в миру професор Іван Огієнко) – видатний ієрарх Православної Церкви і будівничий Української держави. — Луцьк, 2012. — С. 192–198.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Духовний вибір українського народу: 1020 років хрещення Київської Русі : навч. посіб. / упоряд. А. Смирнов. — Острог : НаУОА, 2011. — 96 с.
Статті
Смирнов А. Джерельна база дослідження громадсько-політичної та церковної діяльності Степана Скрипника у 1930–1944 роках / А. Смирнов // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2011. — Вип. 17. — С. 242–250.
Смирнов А. Кирило Лукаріс і Україна / А. Смирнов // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2011. — Вип. 18. — С. 157–164.
Смирнов А. Українська православна спільнота і Константинопольський Патріархат: сучасні контроверзи геоконфесійних процесів / А. Смирнов // Ідея Помісної Православної Церкви в Україні у ХХ ст.: історичний, канонічний і богословський аспект : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю першого та 70- річчю другого відродження Української Автокефальної Православної Церкви. — Рівне : РДС, 2011. — С. 225–231.
Смирнов А. Епископ Мстислав (Скрыпник) и институализация Украинской Автокефальной Православной Церкви в годы немецкой оккупации [Електронний ресурс] / А. Смирнов. — Режим доступу : http://krotov.info/libr_min/18_s/mi/rnov_and_01.htm. — Назва з екрана.
Smyrnov А. Autokefalia ukrainska: w poszukiwaniu modelu tworzenia koscielnej samodzielnosci / А. Smyrnov // Miedzy wyobrazona a polityczna wspolnota : мaterialy II Konferencji stypendystow Programu Stypendialnego Rzadu Polskiego dla Mlodych Naukowcow (Warszawa, 11 Maja 2011 r.). — Warszawa, 2011. — S. 189–200.
Смирнов А. Між Києвом і Варшавою: український автокефальний рух у 1941–1942 роках / А. Смирнов // Українська Автокефальна Православна Церква часів Другої світової війни. Митрополит Феофіл (Булдовський). — Харків : Θαβоρ, 2011. — С. 23–30.
Смирнов А. Український автокефальний рух в роки німецької окупації: міфи та реалії / А. Смирнов // Православ’я в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції (22 листопада 2011 р., м. Київ). — К. : КПБА, 2011. — С. 464–471.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Історія Острозької Академії XVI – XVII ст. : навчальний посібник / М. Близняк, А. Смирнов, І. Шишкін, В. Яремчук ; за ред. В. Яремчука. — Острог : НаУОА, 2010. — 60 с.
Статті
Смирнов А. Розвиток українського автокефального руху на початку німецько-радянської війни / А. Смирнов // Наукові записки НаУОА. "Історичне релігієзнавство". — Острог, 2010. — Вип. 2. — С. 146–153.
Смирнов А. Страсті за Мазепою, або невідома спроба скасувати анафему на гетьмана в роки Другої світової війни / А. Смирнов // День. — 2010. — № 177–178. — С. 8.
Смирнов А. І. Невідома спроба скасувати анафему на гетьмана Івана Мазепу в роки Другої світової війни / А. І. Смирнов // Історія релігій в Україні і світі : збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”. — Острог, 2010. — Вип. 3. — С. 226–231.
2009
Статті
Смирнов А. І. Єпископ Мстислав (Скрипник) і процес інституалізації Української автокефальної православної церкви формації 1942 року / А. І. Смирнов // Історія релігії в Україні і світі : збірник наукових праць. Серія “Історичне релігієзнавство”. — 2009. — Вип. 1. — С. 215–227.
2016
Статті
Близняк М. Візитація Параскево-П’ятницької церкви в Острозі 1786 року / М. Близняк // Наукові записки НаУОА. Серія «Історичні науки». — Острог, 2016. — Вип. 25. — С. 6–13.
Близняк М. Пожежі та пожежна безпека в Острозі у другій половині ХІХ століття / М. Близняк // Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі 1916 року (11 (24) серпня). — Острог, 2016. — С. 227–236.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації до вивчення курсу "Історія України" / Укладачі М. Близняк, В. Марчук, Л. Трофимович. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 112 с.
Атаманенко В. Нариси воєнно-політичної історії України : навчальний посібник / В. Атаманенко, М. Близняк, Д. Вєдєнєєв. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014.
Атаманенко В. Нариси воєнно-політичної історії України : навчальний посібник / В. Атаманенко, М. Близняк, Д. Вєдєнєєв. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 394 с.
Статті
Близняк М. Воєнні перемоги доби Київської Русі / Микола Близняк // Нариси воєнно-політичної історії України : навчальний посібник. — Острог, 2014. — С. 7–25.
Близняк М. Фільварок та селяни на Волині у другій половині XVIII ст. (на прикладі фільварку у селі Попівці) / М. Близняк // Старий Луцьк : матеріали Х ювілейної наукової конференції «Любартівські читання», присвяченої 585-й річниці з’їзду європейських монархів у Луцьку (м. Луцьк, 22–23 травня 2014 р.). — Луцьк : Терези, 2014. — Вип. Х. — С. 78–91.
Близняк М. Військові походи Петра Конашевича-Сагайдачного / М. Близняк // Нариси воєнно-політичної історії України : навчальний посібник. — Острог, 2014. — С. 78–85.
Близняк М. Спогади професора Миколи Павловича Ковальського «Про тих, кого пам’ятаю і шаную (Роздуми про коло особистостей, з якими доводилось зустрічатись і співпрацювати)» / Микола Близняк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 22. — С. 25–48.
Близняк М. Єврейська громада міста Ляхівці у другій половині XVIIІ ст. / М. Близняк // Минуле і сучасне Волині та Полісся. З історії національних меншин на Волині : матеріали Міжнародної наукової історико-краєзнавчої конференції «Минуле і сучасне єврейської громади на Волині» (20 – 21 серпня 2013 р., смт. Маневичі) ; Міжнародної наукової конференції «Польська культура в контексті волинського тексту» (3–4 квітня 2014 р., м. Луцьк) : наук. збірник. — Луцьк, 2014. — Вип. 49. — С. 14–19.
2013
Статті
Близняк М. Волинське село останньої чверті XVIII ст. (Кащенці за інвентарем 1785 року) / М. Близняк // Старий Луцьк : матеріали наукової конференції «Любартівські читання» (м. Луцьк, 22–23 травня 2013 р.) : науково-інформаційний збірник. — Луцьк : Волинські старожитності, 2013. — С. 276–285.
Близняк М. Реєстр челяді та пасічників Почаївського монастиря середини XVIII ст. як історичне джерело / Микола Близняк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 20. — С. 138–146.
2012
Статті
Трофимович В. В. Монографічне дослідження про Ярослава Мудрого / В. В. Трофимович, М. Б. Близняк // Життя і слово. — 2012. — № 8. — 10 березня.
Трофимович В. Кафедра історії імені Миколи Ковальського: становлення і поступ / Володимир Трофимович, Микола Близняк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 99–111.
Близняк М. Б. Містечко Корниця в останній чверті XVIII ст. / М. Б. Близняк // Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Хмельниччина в контексті історії України». — Хмельницький, 2012. — С. 177–181.
Трофимович В. В. Фундаментальне дослідження «Острозька академія XVI – XVII ст.» / В. В. Трофимович, М. Б. Близняк // Рівненський репортер. — 2012. — № 5 (290). — 8 лютого. — С. 15.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Близняк М. Б. Історичне краєзнавство : навчальний посібник / М. Б. Близняк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 236 с.
Статті
Близняк М. Соціально-економічний розвиток Бельмажа в кінці XVIІІ – середині XIX cт. / Микола Близняк // Історія музейництва і пам’яткоохоронної справи в Острозі та на Волині : наук. збірник. — Острог, 2011. — Вип. 3. — С. 389–392.
Близняк М. Б. Соціально-економічний розвиток містечок на півдні Острозького повіту в кінці XVIII ст. / М. Б. Близняк // Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. — Луцьк, 2011. — Вип. 5. — С. 4–9.
Близняк М. Б. Терський С. Історія археологічних досліджень та історичного краєзнавства Волині — Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка, 2010. — 380 с. : рецензія / М. Б. Близняк // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею : матеріали ІІ історико-краєзнавчої конференції «Південно-Східна Волинь в контексті історії України» (до 10 річчя відкриття експозиції Міського краєзнавчого музею м. Нетішина) (27 вересня 2011 р., м. Нетішин). — Нетішин, 2011. ‒ Вип. 4. — С. 220.
Близняк М. Соціально-економічний розвиток містечок на півночі Острозького повіту в кінці XVIII ст. / Микола Близняк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог, 2011. — Вип. 17. — С. 84–90.
Близняк М. Острог / М. Близняк, В. Берковський // Енциклопедія історії України. — К., 2011. — Т. 7. — С. 678–680.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Історія Острозької Академії XVI – XVII ст. : навчальний посібник / М. Близняк, А. Смирнов, І. Шишкін, В. Яремчук ; за ред. В. Яремчука. — Острог : НаУОА, 2010. — 60 с.
Статті
Близняк М. Метрична книга острозького новоміського Свято-Воскресенського храму як джерело з історії Острога XVIII ст. / М. Близняк // Актуальні питання культурології : альманах наукового товариства «Афіна» кафедри культурології РДГУ. — Рівне : Вид. Возень, 2010. — Вип. 9. — С. 14–17.
2009
Статті
Близняк М. Місто Острог наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. / Микола Близняк // Студії і матеріали з історії Волині. — Кременець, 2009. — С. 226–232.
2008
Статті
Близняк М. Освітяни Острожчини в науковому доробку М. П. Ковальського / Микола Близняк // Наукові записки. Серія «Історичні науки». — Острог, 2008. — Вип. 12. — С. 74–80.
2006
Статті
Близняк М. Острозький музейник, краєзнавець, етнолог Григорій Равчук / Микола Близняк // Історія музейництва, пам'яткоохоронної справи, краєзнавства і туризму в м. Острозі і на Волині : науковий збірник. — Острог, 2006. — Вип. 1. — С. 38–50.
1997
Статті
Близняк М. Острозький освітньо-культурний осередок ХVІ–ХVІІ ст. в праці Івана Огієнка (Митрополити Іларіона) / М. Близняк // Життя і слово. — 1997. — № 60. — С. 4.
2016
Статті
Марчук В. Ліквідація Францисканського монастиря в Межирічі Острозькому в 1866 р. (за документами з Державного архіву Рівненської області) / В. Марчук // Острозький науковий збірник. Ювілейне видання до 100-річчя відкриття музею в Острозі 1916 року (11 (24) серпня). — Острог, 2016. — С. 200–226.
Марчук В. Законодавче регулювання діяльності ремісничих цехів у Волинському воєводстві в 1921–1939 рр. / В. Марчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Історичні науки». — Острог, 2016. — Вип. 25. — С. 73–81.
2014
Статті
Марчук В. Населення м. Рівне у міжвоєнний період / В. Марчук // Наукові записки Рівненського обласного краєзнавчого музею. — Рівне, 2014. — Вип. ХІІ, ч. 2. — С. 76–80.
Марчук В. Формування радянської номенклатури у Рівненській області у 1944–1953 рр. / В. Марчук // І Волинські обласні краєзнавчі читання, присвячені пам’яті Григорія Гуртового. — Луцьк, 2014. — С. 233–238.
Марчук В. Етнічний склад населення Ковельського повіту у 20-х роках ХХ ст. / В. Марчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. — Ковель, 2013. — Вип. 50. — С. 118–121.
Марчук В. Населення м. Луцьк у міжвоєнний період / В. Марчук // Старий Луцьк : науково-інформаційний збірник : матеріали Х ювілейної наукової конференції «Любартівські читання» (Луцьк, 22–23 травня 2014 р.). — Луцьк, 2014. — Вип. Х. — С. 230–238.
Марчук В. Національний склад міських поселень Західної Волині на початку 1920-х рр. / В. Марчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Історичні науки». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 22. — С. 111–127.
Марчук В. Основні концепти науково-фондової роботи музею [Електронне видання ] / В. Марчук, В. Трофимович // Військово-історичний меридіан. — 2014. — № 1. — С. 149–151. — Режим доступу : http://vim.gov.ua/images/sbor/№1(3)_149-151.pdf. — Назва з екрана.
Марчук В. Динаміка чисельності єврейського населення Західної Волині наприкінці ХІХ – в першій третині ХХ століття / В. Марчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. — Луцьк, 2014. — Вип. 49. — С. 64–71.
Марчук В. Законодавче регулювання міського самоврядування у Волинському воєводстві у 1921–1939 рр. / В. Марчук // Минуле і сучасне Волині та Полісся. — Луцьк, 2014. — Вип. 52. — С. 259–262.
Марчук В. Ремесло у Волинському воєводстві в 1921–1939 рр. / В. Марчук // Наукові записки НаУОА. Серія «Історичні науки». — Острог, 2014. — Вип. 24. — С. 54–60.
Марчук В. Етнічний склад населення Острозького повіту згідно перепису 1921 року / В. Марчук // Острозький краєзнавчий збірник : збірник наукових праць. — Острог, 2014. — Вип. 7. — С. 106–111.
2013
Статті
Рибачок І. Книжкова колекція Михайла Хом’яка в Інституті досліджень української діаспори НаУОА / І. Рибачок // Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті : збірник матеріалів IV міжнародної науково-практичної конференції (23–24 серпня 2013 р.). — Львів, 2013. — С. 338–242.
Рибачок І. Аграрне виробництво в містах Південно-Східної Волині наприкінці XVI – першій половині XVII ст. / І. Рибачок // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». — Острог, 2013. — Вип. 20. — С. 69–74.
2012
Статті
Рибачок І. О. Промисли в містах Південно-Східної Волині наприкінці XVI – XVII ст. / І. О. Рибачок // Минуле і сучасне Волині та Полісся. Ратнівщина в історії України і Волині. — Луцьк, 2012. — Вип. 42. — С. 336–343.
Атаманенко В. Б. Замки у системі оборони Південно-Східної Волині кінця XVI – початку XVIІ ст. / В. Б. Атаманенко, І. О. Рибачок // Минуле та сучасне Волині та Полісся. Україна та Волинь у наполеонівських війнах. — Луцьк, 2012. — С. 250–257.
2011
Статті
Рибачок І. О. Місто Костянтинів та волость у кінці XVI – першій третині XVII ст. / І. О. Рибачок // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог : НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 57–70.
Рибачок І. О. Податки населення міст Південно-Східної Волині в кінці XVI – першій половині XVII ст. / І. О. Рибачок // Історія торгівлі, податків та мита. — Дніпропетровськ, 2011. — С. 61–68.
2010
Статті
Рибачок І. О. Базалія – місто Василя Острозького / І. О. Рибачок // Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис. — Луцьк : Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2010. — Ч. 7. — С. 35–40.
Рибачок І. О. Місто Базалія в другій половині XVI – першій третині XVII ст. / І. О. Рибачок // Науковий вісник «Межибіж» : матеріали ІІІ науково-краєзнавчої конференції «Стародавній Меджибіж в історико-культурній спадщині України» / ред. О. Г. Погорільця, Л. В. Баженова, А. М. Трембіцького та ін. — Меджибіж ; Хмельницький : ПП. А. А. Мельник, 2010. — Ч. 1. — С. 134–143.
Рибачок І. О. Самоврядування в містах південно-східної Волині в кінці XVI – першій половині XVII ст. / І. О. Рибачок // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2010. — Вип. 4. — С. 76–87.
2009
Статті
Атаманенко В. Структура населення і типологія міст Південно-Східної Волині (за інвентарями 1615 та 1620 pp.) / В. Атаманенко, І. Рибачок // Студії і матеріали з історії Волині. 2009 / ред. В. Собчук. — Кременець, 2009. — С. 72–85.
2017
Статті
Атаманенко А. Любомир Роман Винар як дослідник та організатор науки (Пам’яті Вченого) / А. Атаманенко, А. Хеленюк // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Історичні науки” / ред. кол. : І. Д. Пасічник, В. В. Трофимович, А. І. Смирнов та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2017. — Вип. 26. — С. 103–110.
2015
Статті
Хеленюк A. Внесок зарубіжних українців у формування художнього фонду музею історії Національного університету «Острозька академія» та популяризацію творчості митців діаспори / А. Хеленюк // Наукові записки НаУОА. Серія "Історичні науки". — Острог, 2015. — Вип. 23. — С. 214–219.
2014
Статті
Гандзілевська Г. Б. Психологічне осмислення життєвого шляху Гальшки Острозької в поемі Світлани Луцкової «Плач за рожевою птахою / Г. Б. Гандзілевська, А. А. Хеленюк // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Проблеми емпіричних досліджень у психології. — К. : Гнозис, 2014. — Додаток 2 до Вип. 5. — С. 178–187.
2013
Статті
Хеленюк А. Історія України в науковому доробку Любомира Винара (до 80-ліття вченого) / А. Хеленюк // Наукові записки НаУОА. — Острог, 2013. — Вип. 21. — С. 94–102.
2012
Статті
Атаманенко А. До 80- річчя Любомира Винара / А. Атаманенко, А. Хеленюк // Український історичний журнал. — 2012. — № 2. — С. 231–234.
Хеленюк А. Історія українських наукових установ діаспори в творчості Любомира Винара / А. Хеленюк // Вісник центрального державного архіву зарубіжної україніки. — Київ, 2012. — Вип. 1. — С. 188–201.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Атаманенко А. Матеріали Світової Наукової Ради як джерело до вивчення її історії: Впровадження / Алла Атаманенко, Анастасія Хеленюк // Матеріяли до історії Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців / ред. Любомир Винар, Алла Атаманенко ; упор. Анастасія Хеленюк. — Кент ; Торонто ; Острог, 2011. — С. 26–34.
Матеріяли до історії Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців / ред. Любомир Винар, Алла Атаманенко ; упор. Анастасія Хеленюк. — Кент ; Торонто ; Острог, 2011. — 388 с.
Статті
Хеленюк А. Матеріали Світової Наукової Ради як джерело до вивчення її історії: Впровадження / А. Хеленюк // Матеріяли до історії Світової Наукової Ради при Світовому Конгресі Українців / ред. Л. Винар, А. Атаманенко ; упоряд. А. Хеленюк. — Кент : Світова Наукова Рада при Світовому Конгресі Українців ; Торонто : УІТ ; Острог : Національний університет «Острозька академія», Інститут дослідження української діаспори, 2011. — С. 26–35.
2008
Статті
Хеленюк A. Острог в творчості та науково-організаційній діяльності проф. Л. Винара / А. Хеленюк // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2008. — Вип. 3. — С. 205–215.
Хеленюк А. Микола Павлович Ковальський та Любомир Винар (до питання взаємовідносин двох вчених) / А. Хеленюк // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — Острог, 2008. — Вип. 12. — С. 44–61.
2007
Статті
Хеленюк А. Постаті українських істориків в творчості Л. Винара / А. Хеленюк // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки" : матеріали Другої міжнародної наукової конференції “Українська діаспора: проблеми дослідження”. — Острог, 2007. — Вип. 9. — С. 145–160.