2017
Статті
Мацієвський Ю. Витоки популізму у Центрально-Східній Європі / Ю. Мацієвський, О. Кашинський // Ідеологія і політика. — 2017. — № 2 (8). — С. 15–37.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Лебедюк В. Наукове вивчення виборчого процесу в Україні / В. Лебедюк, Ю. Мацієвський // Політична криза в Україні 1991–2016 : колективна монографія / О. Рафальський, М. Кармазіна, О. Майборода. — К. : Парламентське видавництво, 2016. — Т. 2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень. — С. 280–296.
Вивчення виборчого процесу дало поштовх «поведінковій революції» у політичній науці. Якщо, скажімо, на Заході електоральні дослідження проводяться, починаючи з 20-х рр. XX ст., то в Україні вони стали предметом систематичних, у тому числі дисертаційних, досліджень лише в кінці 90-х рр. XX ст. Цим, напевно, зумовлено те, що зарубіжні дослідники раніше, ніж їхні українські колеги, почали використовувати наявні теорії в емпіричних дослідженнях українських виборів.
Мацієвський Ю. У пастці гібридності: зиґзаґи трансформацій політичного режиму в Україні (1991–2014) / Юрій Мацієвський. — Чернівці : Книги – XXI, 2016. — 551 с.
Статті
Мацієвський Ю. How can Ukraine break out of the institutional trap? (Як Україні вислизнути з інституційної пастки?) / Ю. Мацієвський // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Питання політології». — 2016. — Вип. 30. — С. 47–51.
Мацієвський Ю. Як Україні вислизнути з пастки гібридності і почати рух вперед? / Ю. Мацієвський // Чверть століття українсько-американської дружби: досвід гідний майбутнього : збірник матеріалів III американознавчої мультидисциплінарної конференції (12–13 квітня 2016 р.). — Львів : Львівський Національний університет ім. Івана Франка, 2016. — С. 236–245.
Мацієвський Ю. Полiтичнi елiти та доля реформ: Україна i Грузiя у порiвняльнiй перспективі / Ю. Мацієвський, В. Ковалко // Агора. — 2016. — Вип. 17. — С. 14–20.
Мацієвський Ю. Рух по колу чи вихід з пастки? / Ю. Мацієвський // Wschod Europy : Studia Humanistyczno-Spoleczne. — 2016. — Вип. 1. — С. 53–69.
2015
Статті
Matsiіevskyі Y. Dwa kryzysy i rewolucja: wydarzenia 2004 i 2014 r. na Ukrainie w perspektywie porównawczej. Two Crises and a Revolution: 2004 and 2014 Events in Ukraine in Comparative Perspective / Y. Matsiіevsky // Politeja. Pismo Wydzialu Studiow Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellonskiego. — 2015. — № 2 (34 (1)). — С. 63–77.
Мацієвський Ю. Чи має Україна шанс? / Ю. Мацієвський // Україна між Сходом та Заходом: апокаліпсис чи модель майбутнього? : збірка есе / Центр східно-західних студій Регенсбурзького університету «Європеум»; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К. : Самміт-Книга, 2015. — С. 103–107.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мацієвський Ю. Як писати наукові роботи з політології? : навчальний посібник / Юрій Мацієвський, Віталій Лебедюк. — перероб. та допов. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 164 с.
У книзі автори пропонують відповіді на питання щодо методології дослідження. Особливу увагу зосереджено на послідовності дослідницьких кроків, використанні кількісних методів, написанні тексту та його оформленні. Навчальний посібник рекомендовано студентам, аспірантам, науковцям і всім, хто цікавиться питаннями політичних досліджень.
Статті
Мацієвський Ю. Сила народу чи сила влади: порівняння кризи 2004-го та 2014 років в Україні / Ю. Мацієвський // Економічний часопис – ХХІ. — К., 2014. — № 1–2. — С. 15–18.
Мацієвський Ю. Білорусизація, гібридизація чи демократизація? Мінливі перспективи для України / Ю. Мацієвський // The Vilnius Moment. PONARS Eurasia. POLICY PERSPECTIVES. — 2014. — March. — С. 39–44.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мацієвський Ю. Як писати наукові роботи з політології? : навч. пос. / Юрій Мацієвський, Віталій Лебедюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 134 с.
У книзі автори пропонують відповіді на питання щодо методології дослідження. Особливу увагу зосереджено на послідовності дослідницьких кроків, використанні кількісних методів, написанні тексту та його оформленні.
Статті
Мацієвський Ю. Україна після Вільнюса: як виживатиме режим / Ю. Мацієвський // Критика. — 2013. — № 7–8. — С. 6–10.
Мацієвський Ю. Західний тиск і сценарії виживання політичного режиму в Україні / Ю. Мацієвський // Наукові записки НаУКМА. Серія "Політичні науки". — 2013. — Т. 147. — С. 3–8.
Мациевский Ю. Западное давление или внутренние ресурсы: санкции и сценарии выживания политического режима в Украине / Ю. Мациевский // Перед выбором. Будущее Украины в условиях системной дестабилизации. — Люблин ; Львов ; Киев : Институт Центрально-Восточной Европы, 2013. — С. 139–164.
Мацієвський Ю. Політичні партії і політичний режим після виборів 2012 р. / Ю. Мацієвський // Парламентські вибори 2012 року в Україні. Наукові дослідження. — 2013. — С. 322–339.
Мацієвський Ю. Міжнародна ізоляція гібридних режимів: випадок України / Ю. Мацієвський // Політологічні та соціологічні студії. — 2013. — Т. ХІІ. — С. 460–472.
2012
Статті
Мацієвський Ю. В. Чим є сучасна Україна і чи можливі в ній зміни / Ю. В. Мацієвський // Nowa Ukraina. Zeszyty historyczno-politologiczne. — Kraków : Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego ; Przemyś : lInstytut Stosunków Międzynarodowych PWSW w Przemyślu, 2012. — № 12. — S. 63–74.
Мацієвський Ю. Від дефектної до керованої демократії? (тенденції трансформації політичного режиму в Україні після президентських виборів 2010 р.) / Ю. Мацієвський // Наукові записки ІПЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України. — 2012. — Вип. 6. — С. 279–202.
Мацієвський Ю. Чому в нас немає політичної науки? / Ю. Мацієвський // Критика. — 2012. — № 6 (176). — С. 10–12.
Мацієвський Ю. Неформальні інститути в гібридних режимах: випадок України / Ю. Мацієвський. — Берклі : Інститут Славістичних, Східноєвропейських і Євразійських студій Каліфорнійського університету, 2012.
Мацієвський Ю. В. Неформальні пакти та їх наслідки у період президентства В. Ющенка (Нарис до теорії гібридних режимів) / Ю. В. Мацієвський, М. Л. Мозоль // Наукові записки Чернівецького національного університету. Серія «Політологія і соціологія». — 2012. — C. 331–348.
Мацієвський Ю. Пастка обмеженого доступу / Ю. Мацієвський // Критика. — 2012. — № 5 (175). — С. 2–6.
2011
Статті
Matsiyevsky Y. Change, Transition, or Cycle: The Dynamics of Ukraine’s Political Regime in 2004-2010 / Yuriy Matsiyevsky // Russian Politics and Law. — 2011. — Vol. 49, No 5. — September–October. — P. 8–33.
Мацієвський Ю. Від хаосу до порядку: чи стабільний політичний режим у пост-помаранчевій Україні? / Ю. Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2011. — № 5. — С. 93–100.
Мациевский Ю. Псевдо, квази или полу: какой политический режим формируется в Украине? / Ю. Мациевский // Ойкумена. — 2011. — Вип. 8. — С. 128–145.
Мацієвський Ю. Інволюція конституціоналізму і квазі-авторитарний режим в Україні / Ю. Мацієвський // Вибори та демократія. — 2011. — № 3. — С. 49–56.
Мацієвський Ю. Спокуси авторитаризмом / Ю. Мацієвський // Критика. — 2011. — № 5–6. — С. 2–7.
Мацієвський Ю. Чи можливе відродження авторитаризму в Україні? / Ю. Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2011. — № 1. — С. 51–63.
2010
Статті
Мацієвський Ю. Зазираючи у майбутнє: сценарії інволюції дефектної демократії в Україні / Ю. Мацієвський // Наукові праці. Політологія. — 2010. — № 149 (137). — С. 14–20.
Мацієвський Ю. В. Еліти в Україні до і після «Помаранчевої революції» / Ю. В. Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2010. — № 2. — C. 38–55.
Мацієвський Ю. Який режим будує В. Янукович і що з цього вийде? / Ю. Мацієвський // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". — 2010. — Вип. 4. — С. 274–289.
Мациевский Ю. Смена, транзит или цикл: динамика политического режима в Украине в 2004–2010 гг. / Ю. Мациевский // Полис. — 2010. — № 5. — С. 17–37.
2008
Статті
Мациевский Ю. В. Политический режим в Украине после «Оранжевой революции» / Ю. В. Мациевский // Политэкс. — 2008. — № 4. — C. 18–40.
Мацієвський Ю. Політична криза: теоретичний аналіз / Юрій Мацієвський // Наукові записки. Серія “Політичні науки”. “Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004–2007 рр.”. — 2008. — Вип. 3. — С. 146–161.
Мацієвський Ю. В. Деякі аспекти вивчення феномена кризи в політичних дослідженнях / Ю. В. Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2008. — № 6 (33). — C. 16–29.
2007
Статті
Мациевский Ю. В. «Оранжевая революция» в Украине: транзитологическая интерпретация / Ю. В. Мациевский // Перекрёстки. Журнал исследования Восточноевропейского пограничья. — 2007. — № 3–4. — C. 247–266.
Мациевский Ю. В. Политический режим в Украине после «Помаранчевой революции» / Ю. В. Мациевский // Украина и Россия на пути к демократии: особенности переходного периода / под общей ред. О. И. Соскина. — К. : Изд-во «Институт трансформации общества», 2007. — С. 86–103.
2006
Статті
Мацієвський Ю. Етнічний конфлікт – вивчений феномен? / Юрій Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2006. — Вип. 4. — С. 108–123.
Мацієвський Ю. Між авторитаризмом та демократією: політичний режим в Україні після “Помаранчевої революції” / Юрій Мацієвський // Політичний менеджмент. — 2006. — № 5. — С. 18–32.
2005
Статті
Мацієвський Ю. “Помаранчева революція” крізь призму транзитології / Юрій Мацієвський // Незалежний культурологічний журнал. — 2005. — № 40. — С. 28–39.
2004
Статті
Мацієвський Ю. Етнічність та конфлікт / Юрій Мацієвський // Идентичность и толерантность в многоэтническом гражданском обществе : материалы ІІІ- его международного семинара. — Алушта, 2004.
Мацієвський Ю. Теоретичні аспекти аналізу суспільних конфліктів: множинність концептуальних підходів / Юрій Мацієвський // Людина і політика. — 2004. — № 3. — С. 115–130.
Мацієвський Ю. Між функціоналізмом та нормативізмом: академічна політологія в Україні на початку XXI ст. / Юрій Мацієвський // Людина і політика. — 2004. — № 5.
2003
Статті
Мацієвський Ю. В. The US and the International Political System: What Model for the Future? / Ю. В. Мацієвський // Наукові записки НаУКМА. Серія «Політичні науки». — 2003. — Т. 21. — С. 19–30.
2014
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Розвиток громадянського суспільства в Україні: минуле, сучасність, перспективи : колективна монографія / за заг. ред. О. М. Руденко, С. В. Штурхецького. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 328 с. — (Серія «Громадянське суспільство» ; вип. 7).
Колективна монографія вітчизняних дослідників актуальних проблем розвитку громадянського суспільства в Україні містить огляд як теоретико-методологічних, так і практичних аспектів взаємодії влади і громади, діяльності громадянських інституцій, суспільно-політичних процесів.
2012
Статті
Рибак А. Manipulative techniques in political election campaign advertising: experience of Ukraine (Маніпулятивні прийоми у політичній передвиборчій рекламі: досвід України) / А. Рибак, В. Жуков // Current problems of advertisement and image in economy and tourism. — Radom, 2012. — С. 13–24.
Рибак А. І. Підходи до оцінки комунікативної ефективності PR-діяльності: загальний огляд / А. І. Рибак // Наукові записки. Серія "Культура і соціальні комунікації''. — 2012. — Вип. 3. — С. 43–61.
2011
Статті
Рибак А. Державна політика боротьби з корупцією у Польщі: нормативно-інституційний аспект / А. Рибак // Гілея : збірник наукових праць. — 2011. — Вип. 50. — С. 717–725.
Рибак А. Стан та напрямки реформування публічної адміністрації в Україні / А. Рибак // Гілея : збірник наукових праць. — 2011. — Вип. 47. — С. 594–602.
2010
Статті
Рибак А. Ставлення поляків до українців: динаміка та визначальні чинники / А. Рибак // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". — 2010. — Вип. 4. — С. 153–167.
2009
Статті
Рибак А. Особливості політичної культури правлячої еліти в Україні (2005 – 2009 рр.) / А. Рибак // Актуальні питання культурології. — 2009. — Вип. 8. — С. 67–72.
2008
Статті
Рибак А. І. Особливості політичних конфліктів у "постпомаранчевий період" в Україні / А. І. Рибак // Наукові записки. Серія “Політичні науки”. “Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004–2007 рр.”. — 2008. — Вип. 3. — С. 171–181.
2006
Статті
Рибак А. І. Ставлення до демократії у політичній думці ОУН 1940–1950-х років / А. І. Рибак // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія". "Політичні науки". — 2006. — № 57. — С. 37–43.
2005
Статті
Рибак А. І. Оунівська закордонна публіцистика 1940–1950-х років про позицію Заходу щодо українського питання / А. І. Рибак // Національні рухи опору в Східній та Центральній Європі кінця 1930-х – середини 1950-х років : матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції. — 2005. — С. 87–92.
2004
Статті
Рибак А. І. Долі нескорених (революційний шлях О. Дякова-Горнового) / А. І. Рибак // Військово-науковий вісник. — 2004. — Вип. 6. — С. 226–236.
Рибак А. І. О. Дяків – теоретик та публіцист національно-визвольного руху 1940-их років / А. І. Рибак // Наукові записки НаУОА. "Історичні науки". — 2004. — Вип. 4. — С. 304–314.
Рибак А. І. Державотворчі погляди О. Дякова – „Горнового” / А. І. Рибак // Ефективність державного управління у контексті європейської інтеграції : матеріали щорічної науково-практичної конференції (23 січня 2004 р.). — 2004. — Ч. 2. — С. 113–116.
2016
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Лебедюк В. Наукове вивчення виборчого процесу в Україні / В. Лебедюк, Ю. Мацієвський // Політична криза в Україні 1991–2016 : колективна монографія / О. Рафальський, М. Кармазіна, О. Майборода. — К. : Парламентське видавництво, 2016. — Т. 2 : Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень. — С. 280–296.
Вивчення виборчого процесу дало поштовх «поведінковій революції» у політичній науці. Якщо, скажімо, на Заході електоральні дослідження проводяться, починаючи з 20-х рр. XX ст., то в Україні вони стали предметом систематичних, у тому числі дисертаційних, досліджень лише в кінці 90-х рр. XX ст. Цим, напевно, зумовлено те, що зарубіжні дослідники раніше, ніж їхні українські колеги, почали використовувати наявні теорії в емпіричних дослідженнях українських виборів.
2014
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мацієвський Ю. Як писати наукові роботи з політології? : навчальний посібник / Юрій Мацієвський, Віталій Лебедюк. — перероб. та допов. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — 164 с.
У книзі автори пропонують відповіді на питання щодо методології дослідження. Особливу увагу зосереджено на послідовності дослідницьких кроків, використанні кількісних методів, написанні тексту та його оформленні. Навчальний посібник рекомендовано студентам, аспірантам, науковцям і всім, хто цікавиться питаннями політичних досліджень
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Лебедюк В. Даль Роберт Алан / В. Лебедюк // Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. — Львів : Новий Світ-2000, 2014. — С. 193–194.
Лебедюк В. Хаусхофер Карл / В. Лебедюк // Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. — Львів : Новий Світ-2000, 2014. — С. 679–680.
Лебедюк В. Лейпхарт Аренд / В. Лебедюк // Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. — Львів : Новий Світ-2000, 2014. — С. 371–372.
Лебедюк В. Райкер Вільям / В. Лебедюк // Історія політичної думки : навч. енцикл. словник-довідник для студентів вищ. навч. закл. / за заг. ред. Н. М. Хоми. — Львів : Новий Світ–2000, 2014. — С. 547–548.
Статті
Лебедюк В. М. Трансформація партійних систем у пострадянських країнах / В. М. Лебедюк // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. — 2014. — С. 222–229.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мацієвський Ю. Як писати наукові роботи з політології? : навч. пос. / Юрій Мацієвський, Віталій Лебедюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 134 с.
У книзі автори пропонують відповіді на питання щодо методології дослідження. Особливу увагу зосереджено на послідовності дослідницьких кроків, використанні кількісних методів, написанні тексту та його оформленні. Навчальний посібник рекомендовано студентам, аспірантам, науковцям і всім, хто цікавиться питаннями політичних досліджень.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Олейник В. В. Распределение влияния между фракциями и группами в Верховной Раде Украины (1990 – 2012 гг.) : препринт WP7/2013/08 / В. В. Олейник, В. Н. Лебедюк. — М., 2013. — 76 с. — (Cерия WP7 «Математические методы анализа решений в экономике, бизнесе и политике»).
Статті
Лебедюк В. М. Конфігурація партійної системи України: нисхідні та висхідні тенденції / В. М. Лебедюк // Сучасна українська політика : зб. наук. праць. — К. : Вид-во "Центр соціальний комунікацій", 2013. — Вип. 28. — С. 157–169.
Лебедюк В. Типологія партійних систем: минуле та сьогодення / В. Лебедюк // Політичний менеджмент. — 2013. — Вип. 59. — С. 97–110.
2012
Статті
Лебедюк В. М. Трансформація організаційного типу політичних партій України / В. М. Лебедюк // Актуальні напрями розвитку суспільних наук : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Львів, 17–18 серпня 2012 року). — С. 104–106.
Лебедюк В. М. Політичні партії в Україні: особливості діяльності на місцевому рівні / В. М. Лебедюк // Партійна система сучасної України: еволюція, тенденції та перспективи розвитку : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (24–25 листопада 2011 року, м. Київ). — Київ, 2012. — С. 551–562.
2011
Статті
Лебедюк В. М. Фінансування політичних партій в Україні: механізми державного контролю / В. М. Лебедюк // Інвестиції: практика та досвід. — 2011. — Вип. 15. — С. 122–131.
2010
Статті
Лебедюк В. М. Політичні партії в посткомуністичних країнах на шляху до Європейського Союзу: організаційні тенденції / В. М. Лебедюк // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". — 2010. — Вип. 4. — С. 301–310.
Лебедюк В. М. Вдосконалення механізму державного впливу на організаційний розвиток політичних партій [Електронний ресурс] / В. М. Лебедюк. — Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/index.php?operation=1&iid=271. — Назва з екрана.
Лебедюк В. М. Організаційний баланс ресурсів політичних партій в Україні / В. М. Лебедюк // Сучасна українська політика. — 2010. — Вип. 21. — С. 136–146.
Лебедюк В. Н. Тенденции организационного развития политических партий Украины / В. Н. Лебедюк // Политические партии и политическая конкуренция в демократических и недемократических режимах. — С. 199–210.
2009
Статті
Лебедюк В. М. Політичні партії в Україні: визначення організаційного типу / В. М. Лебедюк // Науковий вісник. Демократичне врядування. — 2009. — Вип. 4.
2018
Статті
Кардаш С. Ю. Політична модернізація та соціальна структура суспільства в постреволюційній Україні: у пошуках залежності / С. Ю. Кардаш // Evropský politický a právní diskurz. — 2018. — № 5 (2). — С. 220–231.
2017
Статті
Кардаш С. Формування «нового» середнього класу в Україні: проблеми та перспективи / С. Кардаш // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання в сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти : зб. наукових праць / за заг. ред. д. філос. н. Журби М. А. — Монреаль : CPM «ASF», 2017. — С. 185–188.
Кардаш С. Відображення професійної стратифікації зайнятого населення в соціальній структурі українського суспільства після Революції Гідності / С. Кардаш // Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії : матеріали V Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Освіта і наука в Україні: шляхи розвитку та напрямки взаємодії» (м. Харків, 11–12 квітня 2017 р.) / Наукове товариство «Центр наукових технологій». — Харків : НП «ЦНТ», 2017. — С. 86–91.
2012
Статті
Кардаш С. Соціальна структура суспільства: підсумки 20 років пострадянських реформ в Україні / С. Кардаш // Реформування системи державного управління та державної служби: теорія і практика : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (8 квітня 2011р). — 2012. — Ч. 1. — С. 64–68.
Кардаш С. Ю. «Дивний» середній клас в Україні / С. Ю. Кардаш // Соціально-інформаційні процеси в державному управлінні та місцевому самоврядуванні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (22 лютого 2012, м. Острог). — Острог, 2012. — Вип. 3. — С. 70–73.
Кардаш С. Середній клас в Україні: міф чи реальність? / С. Кардаш // Модернізація системи державного управління: теорія та практика : матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (20 квітня 2012 р). — 2012. — Ч. 1. — С. 264–268.
2017
Статті
Шостак І. Реорганізація системи управління римо-католицькими духовними семінаріями у ХІХ столітті на українських землях у складі Російської імперії / І. Шостак // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — Маріуполь, 2017. — Вип. 18. — С. 188–194.
2016
Статті
Шостак І. Римо-Католицька Церква на українських землях у складі Російської імперії протягом ХІХ ст.: проблеми історіографії [Електронний ресурс] / І. Шостак. — 2016. — Режим доступу : http://wid.org.pl/?s=MIEJSCE+UKRAIŃSKICH+POLONISTYK+ZAGRANICZNYCH+W+GLOBALNYM+SYSTEMIE+KSZTAŁCENIA+POLONISTYCZNEGO. — Назва з екрана.
Шостак І. Становлення державно-правових відносин між Російським самодержавством і Ватиканом наприкінці ХІІІ – у першій половині ХІХ ст.: Значення для сьогодення / І. Шостак // Materiały międzynarodowej konferencji naukowej Kulturowy wymiar integracji europejskiej. — Lublin, 2015.
2015
Статті
Шостак І. Громадянсько-політична позиція волинського та подільського римо-католицького духовенства у польських повстаннях 1830-31 та 1863 років / І. Шостак // Studia Politologica Ucraino-Polona. — 2015. — Вип. 5. — С. 233–239.
2014
Статті
Шостак І. Становлення адміністративно-територіального устрою РКЦ та ГКЦ на Волині, Київщині, Поділлі на межі XVIII–XIX ст. / І. Шостак // Університетські студії: актуальні дослідження гуманітарних та суспільствознавчих наук : збірник наукових праць / уклад. С. О. Терепищий; за загальною ред. В. П. Андрущенка; НПУ імені М. П. Драгоманова. — К. : Вид-во Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2014. — С. 87–88.
Шостак І. Діяльність римо-католицьких благодійних товариств на українських землях у складі Російській імперії на початку ХХ століття / І. Шостак // Наукові записки НаУОА. Серія «Історичне релігієзнавство». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 10. — С. 197–206.
2013
Статті
Шостак І. Становище Заславського римо-католицького деканату в ХІХ столітті / І. Шостак // Науково-краєзнавчий збірник «Ізяславщина. Від давнини до сучасності» / за ред. В. Г. Берковського. — 2013. — Вип. 1. — С. 105–110.
Шостак І. Освітня діяльність Римо-Католицької Церкви на українських землях у складі Російської імперії у ХІХ столітті: проблеми історіографії / І. Шостак // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць. — 2013. — Вип. 15. — С. 763–767.
Шостак І. В. Особливості розвитку відносин між Російською імперією та Ватиканом протягом першої половини ХІХ століття / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія "Історичні науки". — 2013. — Вип. 20. — С. 202–206.
2012
Статті
Шостак И. В. Римско-католическое церковно-приходское образование на Волыни в составе Российской империи в ХІХ веке / И. В. Шостак // История церковно-школьного образования в России (ХІХ – начало ХХ вв.) : материалы международной научной конференции (Шуя, 21 сентября 2012 г.). — Шуя, 2012. — С. 164–171.
Шостак І. В. Роль римо-католицького духовенства в освітніх процесах Волинського регіону / І. В. Шостак. — 2012. — Режим доступу : http://naub.oa.edu.ua/2012/rol-rymo-katolytskoho-duhovenstva-v-osvitnih-protsesah-volynskoho-rehionu/. — Назва з екрана.
Шостак І. В. Основні аспекти становлення адміністративно-територіального устрою РКЦ на українських землях у складі Російської імперії протягом кінця XVIII – початок ХХ ст. / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія «Історичне релігієзнавство». — 2012. — Вип. 6. — С. 326–335.
Шостак І. В. Законодавче закріплення статусу римо-католицької церкви в Російській імперії у першій половині ХІХ століття / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія "Історичне релігієзнавство". — 2012. — Вип. 7. — С. 283–290.
2010
Статті
Шостак І. В. Використання методу кейс-стаді при викладанні соціології / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — 2010. — Вип. 16.
2009
Статті
Шостак І. В. Використання гендерного аналізу в психологічних дослідженнях: вступ до розгляду проблеми / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — 2009. — № 13. — С. 488–498.
2007
Статті
Шостак І. В. Роль римо-католицьких духовних семінарій у духовному житті Волині першої половини ХІХ ст. / І. В. Шостак // Релігія і церква в історії Волині : збірник наукових праць / під ред. В. Собчука. — 2007. — С. 182–189.
Шостак І. В. Внесок Михайла Грушевського у становлення української соціологічної науки / І. В. Шостак // Наукові записки. "Історичні науки". — 2007. — Вип. 8. — С. 200–220.
Шостак І. В. Особливості викладання соціології у системі вищої освіти / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — 2007. — Вип. 8. — С. 376–384.
Шостак І. В. Активні методи навчання при вивченні курсу “Соціологія” / І. В. Шостак // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — 2007. — № 9. — С. 523–530.
Шостак І. В. Луцько-Житомирська римо-католицька дієцезія у першій половині ХІХ ст.: проблеми історіографії / І. В. Шостак // Острозький краєзнавчий збірник. — Острог, 2007. — Вип. 2. — С. 58–64.
2006
Статті
Шостак І. В. Душпастирство єпископа К.-К. Цецішовського – приклад конфесійної толерантності / І. В. Шостак // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць. — 2006. — № 292. — С. 186–189.
Шостак І. В. Професорсько-викладацький склад Університету св. Володимира у 1834–1839 роках (національний аспект) / І. В. Шостак // Записки Наукового товариства ім. О. Оглоблина. — 2006. — Т. VI. — С. 67–79.
2004
Статті
Шостак І. В. Церковна політика у Російській імперії в першій половині ХІХ століття (на прикладі римо-католицької Луцько-Житомирської дієцезії) / І. В. Шостак // Ефективність державного управління в контексті європейської інтеграції : матеріали щорічної науково-практичної конференції (23 січня 2004 р.). — 2004. — Ч. 2. — С. 134–138.
Шостак І. В. Особливості розвитку Луцько-Житомирської дієцезії у першій половині ХІХ століття / І. В. Шостак // Вісник Львівської Комерційної Академії. Серія “Гуманітарні науки”. — 2004. — Вип. 5. — С. 27–33.
Шостак І. В. Освітня діяльність римо-католицького духовенства Луцько-Житомирської дієцезії у першій половині ХІХ століття / І. В. Шостак // Наукові записки. "Історичні науки". — 2004. — Вип. 4. — С. 252–261.
Шостак І. В. Суспільна діяльність луцько-житомирського римо-католицького єпископа М. Пивницького / І. В. Шостак // Волинський музей: історія та сучасність. Науковий збірник : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. — 2004. — Вип. 3. — С. 386–389.
2003
Статті
Шостак І. В. Секуляризація церковних римо-католицьких маєтків на Волині у першій половині ХІХ століття / І. В. Шостак // Ефективність державного управління : зб. науков. праць Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України / за заг. ред. А. Чемериса. — 2003. — Вип. 4. — С. 125–132.
Шостак І. В. Участь римо-католицького луцько-житомирського духовенства у розвитку початкового шкільництва на Волині в першій половині ХІХ ст. / І. В. Шостак // Вісник Нетішинського краєзнавчого музею. — 2003. — № 2–3. — С. 93–97.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Чічановський А. А. Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних систем : підручник / А. А. Чічановський, О. Г. Старіш. — К. : Грамота, 2010. — 568 с.
Підручник містить виклад питань, що пов’язані із сучасними підходами до природи інформації, із становленням парадигми сприйняття цивілізації як інформаційного суспільства, і висвітлює місце і роль комунікаційних систем у контексті глобалізації. У виданні на засадах ноосферної парадигми інформації та теорії відкритих систем узагальнено й систематизовано результати наукових досліджень авторитетних фахівців у сферах новітньої інформації, інформаційної політики та інформаційної безпеки держави. Для студентів, магістрів і викладачів факультетів журналістики й політології вищих навчальних закладів.
Статті
Старіш О. Глобалізація як чинник руйнування держави-нації / О. Старіш, В. Козубський // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". — 2010. — Вип. 4. — С. 4–19.
2008
Статті
Старіш О. Націоналізм і демократія як посттоталітарні синдроми України / О. Старіш // Наукові записки. Серія “Політичні науки”. “Демократичний транзит в Україні: підсумки електорального циклу 2004-2007 рр.”. — 2008. — Вип. 3. — С. 205–216.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Старіш О. Г. Системологія : підручник / О. Г. Старіш. — Київ : Центр навчальної літератури, 2005. — 232 с.
Підручник містить виклад основних положень системології крізь ноосферну парадигму інформації на підставі теорії відкритих систем. З урахуванням новітніх досягнень космологіїї запропоновано принципово нове бачення інформації як системоутворюючого феномена і відповідна трансформація традиційної теорії систем.
2003
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Старіш О. Теорія відкритих систем як парадигма процесів глобального розвитку : монографія / О. Старіш. — Сімф. : Універсум, 2003. — 240 с.
В монографії представлена синтезована на підставі ідей теорії ноосфери академіка В. І. Вернадського і теорії конвергенції Дж. К. Гелбрейта теорія відкритих систем. З позиції теорії відкритих систем проаналізовано підходи до проблематикимоделювання і прогнозування процесів глобального розвитку цивілізацій, тобто політико-філософські основи виявлення проблем національної безпеки держави і міжнародних відносин