2014
Статті
Мартинюк Р. Класифікація різновидів змішаної республіки: проблеми теорії та практики / Р. Мартинюк // Вісник Чернівецького факультету Національного університету “Одеська юридична академія”. — Чернівці, 2014. — Вип. 2. — С. 44–60.
Мартинюк Р. Співвідношення функцій та повноважень Президента України: постановка проблеми / Р. Мартинюк // Малиновські читання : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (14–15 листопада 2014 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — С. 87–89.
Мартинюк Р. С. Актуальні проблеми реалізації конституційно-правового статусу Президента України [Електронний ресурс] / Р. С. Мартинюк // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. — Острог, 2014. — № 2 (10). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14mrsspu.pdf. — Назва з екрана.
Мартинюк Р. Конституційне закріплення соціальних прав: проблеми теорії і практики / Р. Мартинюк // Конвенція ООН про права інвалідів: чотири роки практичної дії : матеріали всеукраїнської конференції. — Київ : ПВГОІ “ІР СТ Україна”, 2014. — С. 62–66.
Мартинюк Р. Ідея “президентської гілки влади” та компетенційні взаємозв’язки президента із тріадою “розділених влад” у змішаній республіканській формі правління / Р. Мартинюк // Право України. — 2014. — № 8. — С. 77–83.
Мартинюк Р. Природа правових позицій органів спеціалізованого конституційного контролю: теоретико-правовий аспект / Р. Мартинюк // Вісник Конституційного Суду України. — 2014. — № 1. — С. 76–86.
2013
Статті
Мартинюк Р. Проблеми незмінюваності правових позицій органів конституційного контролю / Р. Мартинюк // Вісник Конституційного Суду України. — 2013. — № 3. — С. 120–129.
Мартинюк Р. “Конституційна Асамблея” в Україні: спроба визначення природи органу [Електронний ресурс] / Р. Мартинюк // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. — Острог, 2013. — № 1 (7). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2013/n1/13mrsvpo.pdf. — Назва з екрана.
Мартинюк Р. “Суперпрезидентська республіка”: конституційно-правова оцінка феномену та досвід пострадянських країн / Р. Мартинюк // Право України. — 2013. — № 7. — С. 252–262.
Мартинюк Р. Необхідність зміни форми правління – найважливіший фактор конституційного реформування в Україні / Р. Мартинюк // Малиновські читання : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15–16 листопада 2013 р., м. Острог). — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — С. 117–119.
Мартинюк Р. Перегляд форми правління в Україні: мотиви та зміст конституційного реформування [Електронний ресурс] / Р. Мартинюк // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. — Острог, 2013. — № 2 (8). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2013/n2/13mrszkr.pdf. — Назва з екрана.
2012
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Мартынюк Р. Учредительная власть в современной Украине / Роман Мартынюк. — Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. — 108 с.
В работе исследуется проблематика осуществления учредительной власти народа в современной Украине. В свете концепции учредительной власти раскрыт вопрос о способе введения в действие Конституционного Договора от 8 июня 1995 г. и принятия Основного Закона Украины от 28 июня 1996 г. С соответствующих теоретико-правовых позиций анализируется Решение Конституционного Суда Украины от 30 сентября 2010 г., которым было отменено результаты конституционной реформы 2004 г. и возобновлено действие первичной редакции Конституции Украины. Сделана попытка определить природу и оценить перспективы деятельности «Конституционной Ассамблеи» в Украине. Предлагается авторское видение возможных форм осуществления учредительной власти народа в процессе конституционного реформирования в Украине. Исследование рассчитано на широкий круг читателей, интересующихся вопросами конституционного развития современной Украины.
Статті
Мартинюк Р. С. Чи можливо класифікувати форму правління в Україні як змішану республіку? / Р. С. Мартинюк // Малиновські читання : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 листопада 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 65–62.
Мартинюк Р. Україна – змішана республіка? / Р. Мартинюк // Вибори та демократія. — 2012. — № 1 (31). — С. 70–76.
Мартинюк Р. Особливості організації та функціонування системи стримувань і противаг у парламентарній республіці / Р. Мартинюк // Часопис Академії адвокатури України. — 2012. — № 1. — С. 1–5.
Мартинюк Р. Критерії та чинники вибору форми правління в Україні [Електронний ресурс] / Р. Мартинюк // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. — Острог, 2012. — № 2 (6). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2012/n2/12mrspvu.pdf. — Назва з екрана.
Мартинюк Р. Перспективи розвитку парламентаризму як форми правління в Україні [Електронний ресурс] / Р. Мартинюк // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. — Острог, 2012. — № 1 (5). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2012/n1/12mrspvu.pdf. — Назва з екрана.
Мартинюк Р. Конституційні повноваження президента змішаної республіки та доктрина “прихованих” президентських повноважень / Р. Мартинюк // Право України. — 2012. — № 7. — С. 141–150.
Мартинюк Р. Чим є “Конституційна Асамблея”? / Р. Мартинюк // Вибори та демократія. — 2012. — № 2 (32). — С. 58–64.
2011
Статті
Мартинюк Р. Стабільність та легітимність Конституції України: питання теорії і практики / Р. Мартинюк // Вибори та демократія. — 2011. — № 3 (29). — С. 22–31.
Мартинюк Р. Природа конституційних законів / Р. Мартинюк // Філософські, методологічні, соціологічні та психологічні проблеми права : матеріали 4-ї міжнародної науково-теоретичної конференції (28–29 травня 2011 р., м. Чернівці). — Чернівці : Чернівецький університет. — 2011. — С. 185–196.
Мартинюк Р. Взаємодія Конституційного Суду України з Верховною Радою України в контексті принципу поділу влади / Р. Мартинюк // Вісник Львівського університету. — Львів, 2011. — Вип. 54. — С. 146–152.
Мартинюк Р. Компетенційний дуалізм виконавчої влади: державно-правовий досвід П’ятої Французької Республіки та України / Р. Мартинюк // Право України. — 2011. — № 1. — С. 200–208.
Мартинюк Р. Нормативне визначення порядку розробки і прийняття нової Конституції України / Р. Мартинюк // Право України. — 2011. — № 6. — С. 113–121.
Мартинюк Р. “Реанімація” первинної редакції Конституції України: оцінка конституційності / Р. Мартинюк // Вибори та демократія. — 2011. — № 1 (27). — С. 38–45.
Мартинюк Р. Форма нормативно-правового акта про регламент Верховної Ради України [Електронний ресурс] / Р. Мартинюк // Часопис Національного університету “Острозька академія”. Серія “Право”. — Острог, 2011. — № 1 (3). — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11mrsvru.pdf. — Назва з екрана.
2010
Статті
Мартинюк Р. Дилема політики і права в новітньому вітчизняному конституційному процесі / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Політичні науки”. — Острог, 2010. — Вип. 4. — С. 290–300.
Мартинюк Р. Партійна система України та регіональні чинники в її розвитку / Р. Мартинюк // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць. — Чернівці : Букрек. — 2010. — П. 50, т. ІХ. — С. 180–192.
Мартинюк Р. Інститут парламентської більшості у вітчизняній політико-правовій практиці / Р. С. Мартинюк // Вибори та демократія. — 2010. — № 2–3 (24–25). — С. 69–77.
Мартинюк Р. Парламентська відповідальність уряду в зарубіжній та вітчизняній практиці: компаративний аналіз / Р. Мартинюк // Вибори та демократія. — 2010. — № 1 (23). — С. 54–62.
Мартинюк Р. Теоретико-правові підходи до визначення конституційно-правового статусу президента у змішаній республіці / Р. Мартинюк // Актуальні питання реформування правової системи України : збірник наукових статей за матеріалами VІІ Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 червня 2010 р., м. Луцьк). — Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2010. — Т. 1. — С. 220–222.
Мартинюк Р. Зміна формату влади за змістом Проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України”, запропонованим Президентом України / Р. Мартинюк // Соціальний захист та забезпечення інвалідів : матеріали науково-практичної конференції. — К. : ВГІО “Інститут реабілітації та соціальних технологій”, 2010. — С. 26–31.
Мартинюк Р. Конституційно-правовий аналіз проекту Закону України “Про внесення змін до Конституції України”, внесеного до Верховної Ради України 31 березня 2009 р. [Електронний ресурс] / Р. Мартинюк // Часопис Національного університету “Острозька академія”. — Острог, 2010. — № 2. — С. 28–33. — Режим доступу : http: // lj.oa.edu.ua/articles/2011/n1/11mrsvru.pdf. — Назва з екрана.
2009
Статті
Мартинюк Р. Державно-правова система Сполучених Штатів Америки: американський досвід для України / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Міжнародні відносини”. — Острог, 2009. — Вип. 1. — C. 143–153.
Мартинюк Р. Проблеми легітимації змішаної форми правління в сучасній Україні / Р. Мартинюк // Вибори та демократія. — 2009. — № 1 (19). — С. 52–57.
Мартинюк Р. С. Проблеми конституційного правосуддя в Україні / Р. С. Мартинюк // Актуальні проблеми реформування правової системи України : зб. наук. ст. за матеріалами VI Міжнар. наук.-практ. конф. — 2009. — С. 227–229.
Мартинюк Р. Проблеми визначення конституційно-правового статусу Президента України в умовах змішаної форми правління / Р. Мартинюк // Право України. — 2009. — № 5. — С. 44–50.
Мартинюк Р. С. Сучасний український парламентаризм: особливості розвитку / Р. С. Мартинюк // Юридична Україна. — 2009. — № 1. — С. 27–31.
Мартинюк Р. Проблема “функціональної недостатності” інституту президента в Україні та шляхи її розв’язання / Р. Мартинюк // Підприємництво, господарство і право. — 2009. — № 3. — С. 115–118.
2008
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мартинюк Р. С. Конституційне (державне) право зарубіжних країн: особлива частина : навч. пос. / Р. С. Мартинюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 404 с.
У навчальному посібнику висвітлено основи конституційного (державного) права дев’яти зарубіжних країн: Сполучених Штатів Америки, Об’єднаного Королівства Великобританії та Північної Ірландії, П’ятої Французької республіки, Федеративної Республіки Німеччини, Швейцарської Конфедерації, Іспанії, Індії, Китаю та Японії. У контексті компаративного конституційно-правового аналізу державно-правових систем зазначених країн розглядаються їх базисні компоненти: національні джерела конституційного права, правовий статус особи, форми безпосередньої демократії, механізм держави. Окрему тематику в розділах посібника складає структурно-функціональний аналіз інституту конституційного правосуддя, питання про форму правління та форму державного устрою в зарубіжних країнах, місцеве самоврядування; аналізуються основні тенденції й особливості конституційного розвитку відповідних зарубіжних країн. Виклад матеріалу збагачений елементами конституційно-правової аналітики, автор порушує низку актуальних для сучасної державно-правової науки питань.
Мартинюк Р. С. Теорія прав людини : навчальний посібник / Р. С. Мартинюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — 244 с.
У навчальному посібнику висвітлено зміст та проблематику розвитку ключової цінності західної цивілізації – інституту прав людини. Аналізується теоретичне підґрунтя сучасного інституту прав людини, основні концептуальні підходи до розуміння природи прав людини, історичні форми та генезис прав людини. Досліджується комплекс чинників, що визначають рівень забезпеченості прав людини в різних соціокультурних умовах, зокрема, взаємозв’язок між рівнем розвитку прав людини та системою світоглядних цінностей, представлених у основних цивілізаціях сучасного світу. Розкриваються закономірності та особливі фактори, що обумовлюють змістовні характеристики інституту прав людини на сучасному етапі. Аналізується міжнародне, регіональне та вітчизняне законодавство в галузі прав людини; механізми захисту прав людини на відповідних рівнях. Виклад матеріалу збагачений елементами правової аналітики, автор порушує низку актуальних для сучасної юридичної науки питань.
Статті
Мартинюк Р. Сучасний український парламентаризм: спроба оцінки наявних результатів / Р. Мартинюк // День. — 2008. — № 197 (2879). — С. 4.
Мартинюк Р. Механізм стримувань і противаг між Президентом України та Верховною Радою України у процедурі формування Кабінету Міністрів України / Р. Мартинюк // Держава і право : збірник наукових праць. «Юридичні і політичні науки». — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. — Вип. 40. — С. 115–121.
Мартинюк Р. Процедура формування Кабінету Міністрів України за змістом Закону України “Про Кабінет Міністрів України”: оцінка конституційності / Р. Мартинюк // Юридична Україна. — 2008. — № 2. — С. 14–16.
Мартинюк Р. Соціально-психологічні передумови реалізації норм Основного Закону України / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2008. — Вип. 10. — C. 181–187.
Мартинюк Р. Нам не вистачає головного – бажання жити за Конституцією / Р. Мартинюк // День. — 2008. — № 83. — С. 8.
Мартинюк Р. Парламентський спосіб формування Кабінету Міністрів України: вади конституційної регламентації / Р. Мартинюк // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 1. — С. 3–6.
Мартинюк Р. Умови розвитку змішаної парламентарно-президентської форми правління в Україні / Р. Мартинюк // Юридична Україна. — 2008. — № 5. — С. 32–36.
Мартинюк Р. Президент України в системі стримувань і противаг на сучасному етапі / Р. Мартинюк // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 8. — С. 28–31.
Мартинюк Р. Функціонування змішаної форми правління в Україні на сучасному етапі: оцінка результатів / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Політичні науки”. — Острог, 2008. — Вип. 3. — С. 218–226.
Мартинюк Р. Оцінка ефективності конструкції механізму влади в Україні за змістом конституційної реформи від 8 грудня 2004 р. / Р. Мартинюк // Юридична Україна. — 2008. — № 4. — С. 28–30.
Мартинюк Р. Правова природа та юридичні характеристики актів Конституційного Суду України / Р. Мартинюк // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 1. — С. 3–6.
Мартинюк Р. Аналіз функціональної природи інституту президента в Україні / Р. Мартинюк // Часопис Київського університету права. — 2008. — № 2. — С. 80–85.
Мартинюк Р. Конституційний Суд України в системі стримувань і противаг / Р. Мартинюк // Держава і право : збірник наукових праць. «Юридичні і політичні науки». — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2008. — Вип. 39. — С. 186–192.
Мартинюк Р. Як може бути прийнята нова Конституція України? / Р. Мартинюк // День. — 2008. — № 128. — С. 4.
Мартинюк Р. Оцінка ефективності змішаної форми правління в сучасній Україні / Р. Мартинюк // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 11. — С. 53–56.
Мартинюк Р. Кабінет Міністрів України в системі стримувань і противаг на сучасному етапі / Р. Мартинюк // Юридична Україна. — 2008. — № 7. — С. 28–32.
Мартинюк Р. Парламентська відповідальність Уряду в Україні: особливості нормативного регулювання / Р. Мартинюк // Право України. — 2008. — № 9. — С. 19–25.
Мартинюк Р. За яким сценарієм розвиватиметься конституційний процес в Україні? / Р. Мартинюк // Юридична Україна. — 2008. — № 9. — С. 14–18.
Мартинюк Р. Сучасний український парламентаризм: особливості розвитку / Р. Мартинюк // Юридична Україна. — 2009. — № 1. — С. 27–31.
Мартинюк Р. Чи потрібен Україні двопалатний Парламент? / Р. Мартинюк // Підприємництво, господарство і право. — 2008. — № 8. — С. 99–102.
Мартинюк Р. Інститут імпічменту в Україні: вади вітчизняної моделі / Р. Мартинюк // Право України. — 2008. — № 2. — С. 105–108.
2007
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Мартинюк Р. С. Державне (конституційне) право зарубіжних країн: загальна частина : навч. пос. / Р. С. Мартинюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — 200 с.
У навчальному посібнику висвітлено основи конституційного (державного) права зарубіжних країн, насамперед високорозвинених; розглянуті такі ключові конституційно-правові інститути, як основи зарубіжного конституціоналізму, права людини, вибори і референдум, парламентаризм, президенціалізм, інститут виконавчої влади, розкрито питання про основи організації судової влади, форму правління та форму державного устрою в зарубіжних країнах, місцеве самоврядування; проаналізовано основні тенденції й особливості конституційного розвитку відповідних зарубіжних країн. Виклад матеріалу збагачений елементами конституційно-правової аналітики, автор порушує низку актуальних для сучасної державно-правової науки питань.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Мартинюк Р. С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній Україні: політико-правовий аналіз : монографія / Р. С. Мартинюк. — Острог : НаУОА, 2007. — 352 с.
Проведений у монографічному дослідженні аналіз проблематики реалізації принципу поділу влади поглиблює й уточнює розуміння поняття «принцип поділу влади», «принцип єдності державної влади», розкриває особливості реалізації принципу поділу влади та забезпечення її єдності в умовах розвиненої державності та сучасної України. У роботі аргументується необхідність подальшого розвитку політичної реформи, розпочатої внесенням поправок до Основного Закону України від 8 грудня 2004 р. Запропоновано авторське бачення парламентського способу формування Кабінету Міністрів України в умовах незавершеного характеру розвитку українського парламентаризму. Визначається особлива роль Конституційного Суду України у здійсненні контролю за забезпеченням поділу влади в сучасній Україні. У дослідженні комплексно опрацьовано проблематику створення механізму взаємодії гілок влади та Глави держави України в контексті принципу єдності державної влади. У дослідженні сформульовані конкретні рекомендації законодавцеві щодо утвердження в політичній системі України парламентарно-президентської форми правління, адекватної вітчизняним політико-правовим реаліям. Ці рекомендації, зокрема, охоплюють проблему зміни правового статусу вищих органів державної влади України та їх ролі й положення в системі поділу влади.
Статті
Мартинюк Р. Інститут парламентської відповідальності уряду в Україні за змістом Конституції України в редакції від 8 грудня 2004 р. / Р. Мартинюк // Вісник Академії правових наук України. — 2007. — № 4 (51). — С. 84–91.
Мартинюк Р. Перспективи утвердження режиму парламентаризму в сучасній Україні / Р. Мартинюк // Держава і право : збірник наукових праць. «Юридичні і політичні науки». — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. — Вип. 35. — С. 200–209.
Мартинюк Р. Інститут дострокового припинення повноважень парламенту: перший вітчизняний досвід / Р. Мартинюк // Держава і право : збірник наукових праць. «Юридичні і політичні науки». — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. — Вип. 38. — С. 256–261.
Мартинюк Р. Нормативне визначення суб’єктів звернення до Конституційного Суду України та механізму формування складу Суду як гарантії забезпечення його позаполітичного статусу і компетентності / Р. Мартинюк // Держава і право : збірник наукових праць. «Юридичні і політичні науки». — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2007. — Вип. 37. — С. 156–162.
Мартинюк Р. Конституційна юрисдикція. Проблеми Конституційного Суду в Україні / Р. Мартинюк // Політична реформа очима експертів: значення публічних консультацій. — Київ, 2007. — С. 180.
Мартинюк Р. Конституційна реформа в Україні: спроба критичного аналізу / Р. Мартинюк // Актуальні питання реформування правової системи України : збірник наукових статей за матеріалами IV Міжнародної науково-практичної конференції (1–2 червня, 2007 р., м. Луцьк) : у 2–х т. — Луцьк : РВВ “Вежа” Волинського державного університету ім. Лесі Українки, 2007. — Т. 1. — С. 232–236.
2006
Статті
Мартинюк Р. Система стримувань і противаг в умовах раціоналізованого парламентаризму та перспективи його утвердження в Україні / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Право”. — Острог, 2006. — Вип. 7. — С. 43–54.
Мартинюк Р. Політична реформа в Україні: деякі критичні зауваження / Р. Мартинюк // Острозька Академія. — 2006. — № 7 (47). — С. 4.
Мартинюк Р. Політична реформа в сучасній Україні в контексті європейської інтеграції / Р. Мартинюк // Політологічні та соціологічні студії : збірник наукових праць. — Чернівці : Прут, 2006. — Том IV. — С. 495–507.
Мартинюк Р. Політична реформа в Україні: проблеми і перспективи / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Політологія”. — Острог, 2006. — Вип.1. — С. 111–123.
Мартинюк Р. Конституційний процес і поділ влади в Україні напередодні укладення Конституційного Договору 1995 р. між Президентом України і Верховною Радою України / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Історичні науки”. — Острог, 2006. — Вип. 6. — C. 319–332.
2005
Статті
Мартинюк Р. Конституційний процес і поділ влади в Україні в період із 16 липня 1990 р. по 28 червня 1996 р. / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Історичні науки”. — Острог, 2004. — Вип. 4. — С. 347–362.
Мартинюк Р. Питання політики і права в діяльності Конституційного Суду України (у контексті принципу поділу влади) / Р. Мартинюк // Держава і право : збірник наукових праць. «Юридичні і політичні науки». — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. — Вип. 24. — С. 36–41.
Мартинюк Р. Органи виконавчої влади в системі поділу влади України / Р. Мартинюк // Держава і право : збірник наукових праць. «Юридичні і політичні науки». — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2005. — Вип. 28. — С. 662–668.
Мартинюк Р. Форма правління в сучасній Україні: проблеми та перспективи розвитку / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Право”. — Острог, 2004. — Вип. 5. — С. 100–114.
Мартинюк Р. Положення Президента України в системі поділу влади: політико-правовий аспект / Р. Мартинюк // Вісник Львівської комерційної академії. Серія «Гуманітарні науки». — Львів : Вид-во Львівської комерційної академії, 2005. — Вип. 5. — С. 113–120.
Мартинюк Р. Трансформація системи стримувань і противаг у сучасній Україні: проблеми та перспективи / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Право”. — Острог, 2005. — Вип. 6. — С. 115–129.
Мартинюк Р. Форма правління в сучасній Україні (у контексті принципу поділу влади): політико-правовий аналіз / Р. Мартинюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових статей. «Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини». — Чернівці : Рута, 2004. — Вип. 229–230. — С. 137–139.
2003
Статті
Мартинюк Р. Поділ влади за проектом Закону “Про внесення змін до Конституції України”, запропонованим Президентом України” / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Право”. — Острог, 2003. — Вип. 4. — С. 34–52.
Мартинюк Р. Пережитки радянської державно-правової теорії і практики як негативний чинник у реалізації Конституції Україні / Р. Мартинюк // Наукові записки. «Політологія, соціологія». — Київ : Національний університет “Києво-Могилянська академія”, 2003. — Т. 21. — С. 36–41.
Мартинюк Р. Державна влада та громадянське суспільство в сучасній Україні: політико-правовий аспект / Р. Мартинюк // Вісник Івано-Франківського університету ім. В. Стефаника. Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. — Івано-Франківськ, 2003. — Вип. ХІ. — С. 24–36.
2002
Статті
Мартинюк Р. Практика реалізації принципу поділу влади в сучасній Україні (у контексті взаємодії Президента України і Верховної Ради України) / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Право”. — Острог, 2002. — Вип. 3. — С. 62–70.
Мартинюк Р. Державна влада та громадянське суспільство в сучасній Україні: правовий аналіз в аспекті прав людини / Р. Мартинюк // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України. Вісник Івано-Франківського університету ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ, 2002. — Вип. ІХ. — С. 33–45.
2001
Статті
Мартинюк Р. Реалізація норм Основного Закону України: окремі питання теорії / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Право”. — Острог, 2001. — Вип. 2. — С. 184–195.
Мартинюк Р. До питання про релігійну освіту в сучасній Україні / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2001. — Вип. 2 (2). — С. 95–100.
2000
Статті
Мартинюк Р. Конституціоналізм у сучасній Україні як складова світового конституційного процессу / Р. Мартинюк // Наукові записки. Серія “Право”. — Острог, 2000. — Вип. 1. — C. 103–119.
2006
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Штогун С. Г. Організація діяльності місцевих загальних судів в Україні : навчальний посібник / С. Г. Штогун. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 356 с.
У навчальному посібнику розглядаються питання організації діяльності місцевих загальних судів в Україні на основі аналізу конституційних, законодавчих та нормативних актів.
Статті
Штогун С. Г. Концепція удосконалення судоустрою чи продовження судової реформи? / С. Г. Штогун // Юридичний журнал “Право України”. — 2006. — № 7. — С. 1–-14.
Штогун С. Г. Модельні суди: завдання, проблеми та перспективи / С. Г. Штогун // Юридичний журнал “Право України”. — 2006. — № 11. — С. 62–64.
2005
Статті
Штогун С. Г. Судова реформа: крок вперед – два назад / С. Г. Штогун // Юридичний вісник України. — 2005. — № 28 (524). — С. 7.
2004
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Штогун С. Г. Судова влада в Україні : навчальний посібник / С. Г. Штогун. — Острог, 2004. — 178 с.
В навчальному посібнику на основі аналізу конституційних норм, що регулюють діяльність правосуддя, чинних законів України «Про судоустрій в Україні», «Про Конституційний суд в Україні», «Про статус суддів» розглядаються питання становлення судової влади в Україні в історичному, теоретичному і практичному ракурсах.
Статті
Штогун С. Г. Суддівське самоврядування як конституційна гарантія незалежності та недоторканності суддів / С. Г. Штогун // Юридичний журнал “Право України”. — 2004. — № 6. — С. 18–20.
2003
Статті
Штогун С. Г. Проблеми правових гарантій незалежності суддів в Україні / С. Г. Штогун // Право України. — 2003. — № 3. — С. 42–45.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Правові основи розвитку сучасних політичних систем : досвід та перспективи : монографія / Скрипнюк О. В. та ін. — К. : Юрид. думка, 2013. — 289 с.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Скрипнюк О. В. Конституційне право України : підручник / О. В. Скрипнюк. — К. : Ін Юре, 2010. — 672 с.
У підручнику викладаються основи конституційного права України як галузі права, науки, навчальної дисципліни і провідної галузі національної правової системи. У Загальній частині конституційного права України аналізується поняття та історія конституційного права як галузі публічного права, досліджуються система і джерела конституційного права України, викладаються основні теорії конституції, подається характеристика конституційно-правових відносин і конституційно-правової відповідальності, висвітлюються перспективи розвитку конституційного права України в контексті європейської інтеграції. В Особливій частині конституційного права України аналізується конституційне матеріальне та конституційне процесуальне право України, які містять розгляд таких проблем як: основи конституційного ладу України, конституційні основи розвитку Української держави і громадянського суспільства, включаючи їх базові інститути, конституційно-правовий статус людини і громадянина, поняття, система і джерела конституційного процесуального право України. Для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів юридичних факультетів та відділень університетів, науковців, державних службовців тощо.
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Закон України «Про столицю України – місто-герой Київ» : науково-практичний коментар / О. В. Скрипнюка, І. А. Тимченка, В. П. Тихого. — Х. : Право, 2012. — 244 с.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Нормотворча діяльність Президента України та її нормопроектне забезпечення : монографія / В. Л. Федоренко та ін. ; за ред. О. В. Скрипнюка, В. В. Федоренка. — К. : НАДУ, 2011. — 343 с.
Сучасний конституційний процес і реформування органів державної влади в Україні / О. В. Скрипнюка. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 152 с.
Громадянське суспільство в Україні: ретроспекція, сучасні правові доктринальні моделі та перспективи розвитку : збірник наукових праць / О. Д. Крупчана, О. В. Скрипнюка. — К., 2011. — 200 с.
Вавженчук С. Я. Конституційні основи розвитку виконавчої влади в Україні : монографія / С. Я. Вавженчук ; за ред. О. В. Скрипнюка. — К. : Атіка, 2011. — 216 с.
Законодавчий процес і процедура в парламенті України: проблеми якості і вдосконалення в контексті європейського досвіду : матеріали міжнародного наукового семінару (м. Київ, 22 вересня 2010 року) / О. В. Скрипнюка. — К. : Атіка, 2011. — 80 с.
Збірку присвячено актуальним проблемам і перспективам реформування законодавчого процесу та парламентської процедури в Україні.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави : у 2 т. / О. В. Скрипнюка. — К. : Логос, 2010. — Т. 1 : Громадянське суспільство в політичній системі: теоретико-методологічний і конституційно-правовий аспекти дослідження. — 626 с.
Політична система: сучасні проблеми розвитку громадянського суспільства і держави : у 2 т. / О. В. Скрипнюка. — К. : Логос, 2010. — Т. 2 : Правова, демократична держава в політичній системі: стан, тенденції та перспективи розвитку. — 691 с.
Сухонос В. В. Інститут глави держави в конституційному праві : монографія / В. В. Сухонос ; наук. ред. О. В. Скрипнюк. — Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2009. — 339 с.
Статті
Скрипнюк О. В. Питання стимулювання незалежного функціонування комітетів парламенту: Україна і європейська конституційна практика / О. В. Скрипнюк // Законодавчий процес і процедура в парламенті України: проблеми якості і вдосконалення в контексті європейського досвіду : матеріали міжнародного наукововго семінару (м. Київ, 22 вересня 2010 р.) / О. В. Скрипнюка. — К. : Атіка, 2011. — С. 11–15.
Скрипнюк О. Правова держава в Україні: теоретична модель і практика реалізації на сучасному етапі / О. Скрипнюк // Право України. — 2010. — С. 4–11.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Скрипнюк О. В. Курс сучасного конституційного права України : академічне видання / О. В. Скрипнюк. — Харків : Право, 2009. — 468 с.
У виданні викладаються основи конституційного права України як галузі права, науки і провідної галузі національної правової системи. У Загальній частині конституційного права України аналізується поняття та історія конституційного права як галузі публічного права, досліджуються система і джерела конституційного права України, викладаються основні теорії конституції, подається характеристика конституційно-правових відносин і конституційно-правової відповідальності, висвітлюються перспективи розвитку конституційного права України в контексті європейської інтеграції. В Особливій частині Курсу сучасного конституційного права України аналізується конституційне матеріальне та конституційне процесуальне право України, які містять розгляд таких проблем як: основи конституційного ладу України, конституційні основи розвитку Української держави і громадянського суспільства, включаючи їх базові інститути, конституційно-правовий статус людини і громадянина, поняття, система і джерела конституційного процесуального право України
2008
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Громадянське суспільство в Україні: проблеми забезпечення правотворчої діяльності : матеріали міжнар. наук. конф. (7 квітня 2008 р., м. Київ) / ред. О. В. Скрипнюк. — К., 2008. — 323 c.
Скрипнюк О. В. Право і демократія в умовах формування та розвитку національної правової системи / О. В. Скрипнюк // Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. — Х. : Право, 2008. — Т. 1 : Методологічні та історико-теоретичні проблеми формування і розвитку правової системи в Україні. — С. 664–688.
2007
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Демократія та право: проблеми взаємовпливу і взаємозалежності : матеріали міжнар. наук. конф., (26 жовтня 2007 року, м. Київ) / ред. О. В. Скрипнюк. — Х. : Право, 2007. — 296 с.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Політика, право і влада в контексті трансформаційних процесів в Україні (до 15-ї річниці незалежності України) : монографія / І. О. Кресіна, А. С. Матвієнко, Н. М. Онищенко, Є. В. Перегуда, О. В. Скрипнюк та ін. — К., 2006. — 304 с.
Аналізується взаємозв’язок політичної і правової сфер суспільного розвитку, державної і правової політики у перехідному суспільстві. Розкривається роль правової системи у забезпеченні стабільності і цілісності суспільного життя, зміцнення політичної системи, прискорення й оптимізації соціальних перетворень. Висвітлюються основні наукові підходи до державного управління як інструмента забезпечення прав людини і громадянина та до урядування як здатності держави налагодити співпрацю суспільних інститутів і громадян у прийнятті та реалізації рішень. Показано здобутки, проблеми й перспективи трансформації політичної системи в Україні. Доведено, що політична реформа у перехідному суспільстві не може обмежитися зміною форми державного правління. Проаналізовано модель виборчої системи України як віддзеркалення балансу політичних сил, ступеня структуризації політичної системи. Розкрито роль інституту президента у пострадянських країнах, і зокрема в Україні, як інтегруючого чинника усієї системи державної влади, визначено особливості політичної і юридичної відповідальності глави держави, процедури імпічменту.
Скрипнюк О. В. Демократія: Україна і світовий вимір (концепції, моделі та суспільна практика): до 15-річчя незалежності України : монографія / О. В. Скрипнюк. — К. : Логос, 2006. — 368 с.
У монографії аналізуються основні аспекти й специфіка теоретичного розуміння демократії, а також проблеми, що постають у ході практичної реалізації демократичного ідеалу. Особлива увага приділяється аналізу основних правових та політичних інститутів демократії, дослідженню їх функціонування та формування в умовах усталених демократій, в Україні, а також у транзитивних політичних системах. У монографії досліджується широка панорама різноманітних науково-теоретичних підходів до тлумачення демократії, включаючи всебічний розгляд критичних аргументів, що висуваються щодо тих чи інших її моделей. Наголошується, що процес демократизації та демократичного розвитку в Україні не може бути розглянутий виключно з позицій «інституційної демократії», оскільки структурно-функціональна ефективність демократичних інститутів значною мірою залежить від того середовища, в якому вони існують. Це дослідження також про випробування України демократією і про випробування демократії в Україні. Розраховано на широкий загал читачів: науковців, політиків, викладачів, студентів вузів, всіх тих, хто цікавиться проблемами права, теорії демократії, суспільного розвитку, державотворення, політики тощо.
2005
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Скрипнюк О. В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації (до десятої річниці прийняття Конституції України) : монографія / О. В. Скрипнюк. — К. : Академія правових наук України, 2005. — 168 с.
Монографія присвячена дослідженню ролі Конституції України та системному аналізу її функцій у сучасному державно-правовому та суспільному розвитку. У праці аналізуються основні етапи дослідження функцій Конституції, тенденції щодо їх визначення та закріплення основних інститутів їх забезпечення в процесі розробки основного Закону України, його значення як фактора демократизації суспільного життя та державної влади. Розкривається специфіка проходження конституційного процесу в Україні, його вплив на функціонування суспільно-правового середовища, особливості реалізації функцій конституції в авторитарних державах, їх взаємозв’язок у процесі втілення конституційних норм та положень у демократичних країнах, основні проблеми їх реалізації в сучасній Україні у контексті забезпечення функціонування Конституції в процесі державотворення, розвиток законодавчої системи як практичної реалізації її функцій тощо.
2003
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Захарчук А. С. Державотворчі пошуки в Україні періоду Центральної Ради: політико-правовий аспект / А. С. Захарчук ; наук. ред. О. В. Скрипнюк. — Суми, 2003. — 215 с.
2002
Статті
Скрипнюк О. Соціальна держава і проблеми забезпечення соціальної безпеки / О. Скрипнюк, В. Тихий // Вісник Конституційного Суду України. — 2002. — С. 42–49.
2000
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Скрипнюк О. Соціальна, правова держава в Україні : проблеми теорії і практики (до 10-річчя незалежності України) : монографія / Олександр Скрипнюк. — К., 2000. — 600 с.
Розроблено системологічну концепцію становлення соціальної, правової держави в Україні в умовах всебічного реформування соціальної сфери та формування громадянського суспільства. Простежено еволюцію ідеї соціальної, правової держави, розкрито політичні й правові аспекти її реалізації в Україні. Характеризуються стан і перспективи розвитку системи соціального законодавства. Визначено шляхи конституційно-правового забезпечення принципів соціальної, правової держави в суспільстві перехідного типу. Проаналізовано політико-правові проблеми взаємодії громадянського суспільства та соціальної, правової держави.
2016
Статті
Дробуш І. В. Соціальна функція місцевого самоврядування в Україні: муніципально-правова характеристика / І. В. Дробуш // Eurasian Academic Research Journal. — 2016. — № 1 (01). — С. 80–86.
2015
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Дробуш І. В. Соціальна функція місцевого самоврядування в Україні та конституційно – правові проблеми її реалізації : монографія / І. В. Дробуш. — Рівне : Овід, 2015. — 540 с.
Статті
Дробуш І. В. Соціальні інтереси територіальних громад в контексті формування громадянського суспільства та децентралізації влади / І. В. Дробуш // Публічне право. — 2015. — № 2. — С. 50–57.
Дробуш І. В. Соціальна функція місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я: актуальні питання реалізації / І. В. Дробуш // Pravna veda a prax v tretom tisicroci : zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (Kosice, 27–28 februar 2015). — Kosice : Univerzita Pavla Jozefa Safarika v Kosiciach, 2015. — S. 43–45.
Дробуш І. В. Соціальна політика у територіальній громаді: актуальні питання реалізації в умовах формування соціальної державності / І. В. Дробуш // Історико-правовий часопис. — 2015. — № 1 (5). — С. 90–95.
Дробуш І. В. Інститут старости в системі місцевого самоврядування: основні концептуальні підходи / І. В. Дробуш // Перспективні напрями розвитку сучасної юридичної науки : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кривий Ріг, 30–31 січня 2015 р.). — Кривий Ріг : ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2015. — С. 31– 34.
Дробуш І. В. Механізм реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я: основні напрями удосконалення [Електронний ресурс] / І. В. Дробуш // Журнал Східноєвропейського права. — 2015. — № 13. — С. 70–76. — Режим доступу : http//easternlaw.com.ua/wpcontent/ uploads/2015/03/drobush_13.pdf. — Назва з екрана.
Дробуш І. В. Розвиток соціальної функції місцевого самоврядування у контексті трансформації взаємовідносин територіальних громад, суспільства та держави: муніципально-правові проблеми / І. В. Дробуш // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України. — 2015. — № 3. — С. 32–41.
Дробуш И. В. Механизм реализации социальной функции местного самоуправления: структура и пути усовершенствования / И. В. Дробуш // Legea si Viata. — 2015. — № 1. — С. 49–53.
Дробуш І. В. Соціальна функція місцевого самоврядування у сфері житлово-комунального господарства: шляхи ефективної реалізації / І. В. Дробуш // Право і суспільство. — 2015. — № 3, ч. 2. — С. 13–18.
Дробуш І. В. Соціальна функція місцевого самоврядування: її структура, сутність та зміст / І. В. Дробуш // Вісник Центральної виборчої комісії. — 2015. — № 2 (32). — С. 90–96.
2014
Статті
Дробуш І. В. Актуальні питання взаємодії органів публічної влади в контексті реалізації соціальних прав територіальних громад / І. В. Дробуш // Ludske a obcianske prava a slobody: mechanizmus ich implementacie a ochrany v roznych odvetviach prava : zbornik prispevkov z medzinarodnej vedeckej konferencie (Bratislava, 19–20 septembra 2014). — Bratislava : Paneuropska vysoka skola, 2014. — S. 188–191.
Дробуш І. В. Громадський контроль як необхідна складова механізму реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я [Електронний ресурс] / І. В. Дробуш // Порівняльно-аналітичне право. — 2014. — № 8. — С. 33–36. — Режим доступу : http // www.pap.in.ua/8_2014/9.pdf. — Назва з екрана.
Дробуш І. В. Соціальний захист населення як пріоритетний напрям реалізації соціальної функції місцевого самоврядування в Україні / І. В. Дробуш // Вісник Запорізького національного університету. Серія : Юридичні науки. — 2014. — № 4 (1). — С. 231–238.
Дробуш І. В. Укрупнення територіальних громад як необхідна умова реалізації соціальної функції місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / І. В. Дробуш // Часопис Національного університету «Острозька академія». Серія : Право. — Острог, 2014. — № 2 (10). — С. 1–14. — Режим доступу : http//lj.oa.edu.ua/articles/2014/n2/14divfms.pdf. — Назва з екрана.
Дробуш І. В. Староста як нова організаційна форма місцевого самоврядування та його участь у реалізації соціальної функції / І. В. Дробуш // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2014. — Вип. 10–2, Т. 1. — С. 48–51.
Дробуш І. В. Надання адміністративних послуг місцевим самоврядуванням в Україні: питання теорії та практики / І. В. Дробуш // Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 24–25 квітня 2014 р.). — Рівне : НУВГП, 2014. — С. 139–142.
Дробуш І. В. Децентралізація та субсидіарність як необхідні умови реалізації соціальних прав територіальних громад на місцевому рівні / І. В. Дробуш // Jurnalul juridic national: tеorie si practica. — 2014. — № 3 (7). — С. 50–55.
Дробуш І. В. Основні напрями вдосконалення механізму надання адміністративних послуг місцевим самоврядуванням в Україні / І. В. Дробуш // Законодавство України: недоліки, проблеми систематизації та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Херсон, 14–15 лютого 2014 р.) / Херсонський державний університет. — Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. — С. 22–25.
Дробуш І. В. Поняття та основні напрями реформування організаційно-правового механізму реалізації соціальної функції місцевого самоврядування в Україні / І. В. Дробуш // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2014. — № 6–1, Т. 1. — С. 83–87.
Дробуш І. В. Організаційно-правовий механізм реалізації соціальної функції місцевого самоврядування в Україні: актуальні питання функціонування / І. В. Дробуш // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : зб. тез III Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 08 грудня 2014 р.). — Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2014. — С. 30–33.
Дробуш І. В. Поняття «забезпечення» соціальних прав місцевим самоврядуванням в Україні / І. В. Дробуш // Правова система України: сучасні тенденції та фактори розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 31 січня – 01 лютого 2014 р.). — Запоріжжя : Вид-во «Істина», 2013. — С. 22–25.
Дробуш І. В. Участь органів самоорганізації населення в соціально-економічному розвитку громад: актуальні питання правового забезпечення / І. В. Дробуш // Участь органів самоорганізації населення у соціально-економічному розвитку громад : матеріали ІХ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 17–18 жовтня 2014 р.) / під ред. А. С. Крупника, В. В. Кіщенко. — Одеса : ПП «Євродрук», 2014. — С. 26–28.
Дробуш І. В. Реформування територіальної основи механізму реалізації соціальної функції муніципальної влади в контексті європейського досвіду / І. В. Дробуш // Правовые реформы в Молдове, Украине и Грузии в контексте евроинтеграционных процесов : материалы Междунар. научн.-практ. конф. (г. Кишенев, 07–08 ноября 2014 г.) / орг. ком. : В. Бужор и др. — Кишинев : «Cetatea de Sus», 2014. — С. 236–238.
Дробуш І. В. Механізм реалізації соціальної функції місцевого самоврядування: теоретико-правові засади / І. В. Дробуш // Evropsky politicky a pravni diskurz. — 2014. — Svazek 1. 6 vydani. — С. 394–404.
Дробуш І. В. Актуальні питання взаємодії держави та місцевого самоврядування в процесі реалізації соціальних прав / І. В. Дробуш // Актуальні проблеми держави і права. — 2014. — № 74. — С. 18–25.
Дробуш І. В. Децентралізація та субсидіарність в контексті сучасної муніципальної реформи / І. В. Дробуш // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. наук. статей за матеріалами XI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 13–14 червня 2014 р.) / уклад. Л. М. Джурак. — Луцьк : Вежа – Друк, 2014. — С. 55–58.
Дробуш І. В. Територіальна основа функціонування місцевого самоврядування в Україні: актуальні питання реформування / І. В. Дробуш // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. — 2014. — Вип. 10–1, Т. 1. — С. 66–69.
Дробуш І. В. Синтез громадівських та державницьких засад в контексті муніципальної реформи в Україні / І. В. Дробуш // Правовые реформы в постсоветских странах: достижения и проблемы : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Кишенев, Республика Молдова, 28–29 марта 2014 г.) / орг. ком. : В. Бужор и др. — Кишинев : Iulian, 2014. — С. 75–77.
Дробуш І. В. Концепції місцевого самоврядування та муніципальна реформа в Україні: питання теорії та практики [Електронний ресурс] / І. В. Дробуш // Юридичний науковий електронний журнал. — 2014. — № 1. — С. 28–32. — Режим доступу : http // www.lsej.org.ua/1_2014/1_2014.pdf. — Назва з екрана.
2013
Статті
Дробуш І. В. Реалізація соціальних прав територіальної громади як пріоритетний напрям реформування місцевого самоврядування в Україні / І. В. Дробуш // Приоритетные направления модернизации системы права Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф. (г. Симферополь, 11–12 октября 2013 г.). — Симферополь : Научное объединение «Юридическая мисль», 2013. — С. 17–20.
Дробуш І. В. Впровадження стандартів доброго врядування на місцевому рівні як необхідна умова реалізації соціальних прав місцевим самоврядуванням / І. В. Дробуш // Вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. — 2013. — Вип. 23. — Ч. 1, Т. 1. — С. 128–132.
Дробуш І. В. Якість муніципальних послуг як критерій ефективності реалізації соціальних прав місцевим самоврядуванням / І. В. Дробуш // Право і суспільство. — 2013. — № 6–2. — С. 3–7.
Дробуш І. В. Соціальні права територіальних громад як пріоритетний напрям реалізації концепції сталого розвитку в Україні / І. В. Дробуш // Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Україні : зб. тез II Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 07 грудня 2013 р.). — Хмельницький : Хмельницький ун-т управління та права, 2013. — С. 61–64.
Дробуш І. В. Муніципальна реформа в Україні: актуальні питання реалізації / І. В. Дробуш // Проблеми розвитку законодавства і правозастосовної практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (м. Тернопіль, 09 квітня 2013 р.). — Тернопіль : Юридична лінія, 2013. — С. 61–65.
Дробуш І. В. Реалізація соціальних прав місцевим самоврядуванням як один з пріоритетних напрямів розвитку України як соціальної держави [Електронний ресурс] / І. В. Дробуш // Порівняльно-аналітичне право. — 2013. — № 3–2. — С. 78–81. — Режим доступу : http // www.pap.in.ua/3-2_2013/2/Drobush %20I.V..pdf. — Назва з екрана.
Дробуш І. В. Муніципальна влада в Україні: основні напрями реформування / І. В. Дробуш // Державне управління та місцеве самоврядування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішення : зб. тез за матеріалами I Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Рівне, 11–12 квітня 2013 р.). — Рівне : Вид-во НУВГП, 2013. — С. 42–47.
Дробуш И. В. Социальные права территориальной общины в аспекте реализации концепции устойчивого развития на местном уровне / И. В. Дробуш // Legea si Viata. — 2013. — № 12. — С. 69–72.
Дробуш І. В. Забезпечення соціальних прав територіальних громад як стратегічний напрям функціонування місцевого самоврядування в Україні / І. В. Дробуш // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія : Юридичні науки. — 2013. — Вип. 6, Т. 1. — С. 16–20.
Дробуш І. В. Укрупнення територіальних громад як один з напрямків муніципальної реформи / І. В. Дробуш // Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : зб. матеріалів VI Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 18–19 травня 2013 р.) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. — Суми : Тов. «Друкарський дім «ПАПІРУС», 2013. — С. 75–78.
Дробуш І. В. Міжнародні стандарти в механізмі реалізації соціальних прав місцевим самоврядуванням: питання теорії та практики / І. В. Дробуш // Міжнародне, наднаціональне та національне право: проблеми конвергенції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 13 грудня 2013 р.) / за ред. Т. С. Ківалової ; Міжнародний гуманітарний університет. — Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2013. — С. 77–80.
Дробуш І. В. Взаємозв’язок соціальної держави та інституту місцевого самоврядування в аспекті реалізації соціальних прав людини / І. В. Дробуш // Методологія публічного та приватного права: сучасний стан та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 01–02 листопада 2013 р.). — Одеса : ГО «Причорноморська фундація права», 2013. — Ч. I. — С. 41–44.
2008
Статті
Дробуш І. В. Проблеми конституційно-правового регулювання інституту місцевого самоврядування в Україні / І. В. Дробуш // Вісник Центральної виборчої комісії. — 2008. — № 4 (14). — Грудень. — С. 57–60.
2004
Статті
Дробуш І. В. Механізм функціонування регіональних органів місцевого самоврядування в Україні / І. В. Дробуш // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. — 2004. — Вип. 24. — С. 134–140.
Дробуш І. В. Конституційний Суд у системі конституційно-правових гарантій прав та свобод людини і громадянина в Україні / І. В. Дробуш // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. — 2004. — Вип. 25. — С. 142–150. 
Дробуш І. В. Конституційно-правові гарантії політичних прав громадян України / І. В. Дробуш // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. — 2004. — Вип. 26. — С. 136–142.
2003
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Дробуш І. В. Функції органів місцевого самоврядування в Україні : монографія / І. В. Дробуш. — К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. — 242 c. 
2002
Статті
Дробуш І. В. Проблеми класифікації функцій представницьких органів місцевого самоврядування в Україні / І. В. Дробуш // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. — К., 2002. — Вип. 15. — С. 87–94.
Дробуш І. В. Перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні в ході адміністративної та муніципальної реформи / І. В. Дробуш // Актуальні проблеми правознавства. — Тернопіль, 2002. — Вип. 4. — С. 173–180.
Дробуш І. В. Локальна нормотворчість як одна з пріоритетних функцій органів місцевого самоврядування в Україні / І. В. Дробуш // Становлення і розвиток правової системи України : збірн. матеріалів конф. (21 березня 2002р., м. Київ.). — Київ, 2002. — С. 47–50.
2001
Статті
Дробуш І. В. Розмежування функцій органів місцевого самоврядування та органів державної виконавчої влади / І. В. Дробуш // Право України. — 2001. — № 10. — С. 20–24.
Дробуш І. В. Поняття функцій представницьких органів місцевого самоврядування в Україні / І. В. Дробуш // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / редкол. : Ю. С. Шемшученко (голова ред.) та ін. — К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Спілка юристів України, 2001. — Вип. 9. — С. 173–179.
Дробуш І. В. Компетенційні спори між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями: шляхи їх вирішення / І. В. Дробуш // Управління сучасним містом. — 2001. — № 4–6 (2). — С. 74–81.
Дробуш І. В. Компетенційні спори органів місцевого самоврядування та місцевих органів державної виконавчої влади / І. В. Дробуш // Актуальні проблеми державотворення в Україні : матеріали наук. — практ. конф. (25 квітня 2001р., м. Рівне.). — Рівне, 2001. — С. 103–112.
2012
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Методичні рекомендації до написання студентських наукових робіт / В. О. Попелюшко, О. П. Герасимчук. — Острог, 2012. — 44 с.
Наводяться рекомендації для організації наукової роботи студентів в Інституті права ім. І. Малиновського Національного університету «Острозька академія», вимоги до виконання та оформлення курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських робіт.
Статті
Герасимчук О. П. Процесуальне регулювання звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням винного з потерпілим / О. П. Герасимчук // Матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції “Малиновські читання” (м. Острог, 16–17 листопада 2012 р.). — Острог, 2012. — С. 251–253.
Герасимчук О. П. Взаємозв’язок кримінального права та процесу в дослідженні І. Малиновським вчення про злочин за Литовськими статутами / О. П. Герасимчук // Матеріали І Міжнародного науково-практичного семінару "Наукова, просвітницька, громадська та політична спадщина академіка І. Малиновського і сьогодення" (16 березня 2012 р., м. Острог). — Острог, 2012. — С. 29–32.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Герасимчук О. П. Методичні рекомендації до написання контрольних робіт з курсу «Кримінальне право України» / О. П. Герасимчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 80 с.
Наводяться завдання для контрольних робіт, методичні рекомендації для їх розв'язання, критерії оцінювання, питання на заліки та іспити з курсу «Кримінальне право України» для студентів Інституту довузівського, заочного та дистанційного навчання НаУОА. Також доне видання може бути корисним для студентів стаціонарної форми навчання правничого факультету при підготовці до занять, проміжного та підсумкового контроль, іспитів з курсу «Кримінальне право України».
Статті
Герасимчук О. П. Реалізація потерпілим прав під час перегляду справи за нововиявленими обставинами / О. П. Герасимчук // Адвокат. — 2011. — № 3 (126). — С. 20–22.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Герасимчук О. П. Історія держави і права України : практикум / О. П. Герасимчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — 430 с.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Форми кримінально-процесуальних документів : посібник / упоряд. Попелюшко В. О., Стрельбіцька Л. Я., Герасимчук О. П. ; за заг. ред. В. О. Попелюшка. — К. : Прецедент, 2009. — 192 с.
У посібнику представлено розроблені на основі чинного КПУ України та з урахуванням практики його застосування форми більшості процесуальних документів досудових стадій кримінального процесу. Розрахований на дізнавачів, слідчих, прокурорів, суддів та адвокатів. Може бути корисний для студентів та викладачів юридичних навчальних закладів при підготовці та проведенні практичних занять з навчальних курсів «Кримінальний процес України», «Методика складання кримінально-процесуальних документів».
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Герасимчук О. П. Реалізація потерпілим диспозитивності у кримінальному судочинстві України : монографія / О. П. Герасимчук. — К. : Прецедент, 2009. — 175 с.
У монографії комплексно розглядаються проблеми визначення меж диспозитивності у реалізації потерпілим процесуальних прав у кримінальному судочинстві України, сформульовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення Кримінально-процесуального кодексу України.
Статті
Герасимчук О. П. Нормативне закріплення принципу диспозитивності у кримінальному процесі [Електронний ресурс] / О. П. Герасимчук. — 2009.
2008
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Герасимчук О. П. Диспозитивність та її реалізація потерпілим у кримінальному судочинстві України : автореферат дис. ... к. ю. н. спец. 12.00.09 / О. П. Герасимчук ; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. — К., 2008. — 18 с.
2007
Статті
Герасимчук О. П. Відшкодування потерпілому втрати працездатності, зумовленої злочином / О. П. Герасимчук // Верховенство права у процесі державотворення та захисту прав людини в Україні : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Острог, 26–27 квітня 2007 р.). — Острог, 2007. — С. 128–130.
Герасимчук О. П. Правонаступництво у кримінальному процесі у разі смерті потерпілого / О. П. Герасимчук // Адвокат. — 2007. — № 8. — С. 12–25.
Герасимчук О. П. Визнання особи потерпілим від злочину / О. П. Герасимчук // Університетські наукові записки. Часопис Хмельницького університету управління та права. — 2007. — № 1. — С. 208–212.
Герасимчук О. П. Структура принципу диспозитивності у кримінальному процесі / О. П. Герасимчук // Право України. — 2007. — № 3. — С. 128–131.
Герасимчук О. П. Гарантії прав особи, потерпілої від злочину, на стадії порушення кримінальної справи / О. П. Герасимчук // Держава і право : збірник наукових праць. "Юридичні і політичні науки". — 2007. — Вип. 36. — С. 448–453.
Герасимчук О. П. Порівняльний аналіз правового статусу потерпілого за кримінально-процесуальним законодавством Польщі, Росії та України / О. П. Герасимчук // Проблеми державотворення і захисту прав людини : матеріали XIII регіональної науково-практичної конференції (Львів, 8–9 лютого 2007 р.). — Львів, 2007. — С. 591–594.
2006
Статті
Герасимчук О. П. Захист прав потерпілого при зміні та відмові прокурора від обвинувачення / О. П. Герасимчук // Вісник Академії прокуратури України. — 2006. — № 4. — С. 80–85.
2005
Статті
Герасимчук О. П. Набуття особою статусу потерпілого в кримінальному судочинстві України / О. П. Герасимчук // Реформування кримінального та кримінально-процесуального законодавства України: сучасний стан та перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Івано-Франківськ, ЗО вересня – 1 жовтня 2005 р.). — Івано-Франківськ, 2005. — С. 186–189.