2017
Статті
Гущук І. В. Моніторинг за станом водозабезпечення міського населення Рівненської області за 1999–2015 роки / І. В. Гущук, О. Березецька, В. І, Гущук, Р. Р. Драб // Довкілля і здоров`я. — 2017. — № 4 (84). — С. 31–37.
Гущук І. В. Моніторинг за природно-вогнищевою ситуацією з опісторхозу в Рівненській області / І. В. Гущук, Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський, Л. В. Шелевицька, Р. Р. Драб // Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. — Полтава : ТОВ НВП “Укрпромторгсервіс”, 2017. — С. 83–85.
Гущук І. В. «Моніторинг епідпроцесу при геогельмінтозах серед дитячого населення Рівненської області» [Електронний ресурс ] / Р. Р. Драб, І. В. Гущук, Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський, О. В. Брезецька // Специализированный рецензируемый научно-практический журнал «Здоровье ребенка». — 2017. — № 3. — Т. 12. — С. 64–70. — Режим доступу : www.mif-ua.com. — Назва з екрана.
Гущук І. В. Циркуляція дирофіляріозу на території Рівненської області / І. В. Гущук, О. В. Бялковський, Р. В. Сафонов, Р. Р. Драб // Матеріали XVI-З`їзду Всеукраїнського лікарського товариства. — Одеса : Вид-во Бартенєва, 2017. — С. 211–212.
Гущук І. В. Паразитози та арахноентомози, що впливають на психічне здоров’я людей / І. В. Гущук., Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський, Р. Р. Драб // «Щорічні терпевтичні читання: Медикаментозна та немедикаментозна профілактика неінфекційних захворювань: погляд у майбутнє» : матеріали науково практичної конференції з міжнародною участю, присвячені пам’яті академіка Л. Т. Малої. — Харків, 2017. — С. 78.
Гущук І. В. До питання забруднення атмосферного повітря викидами автомобільного транспорту на Рівненщині / І. В. Гущук, Д. А. Полюхович, І. А. Потапчук // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповіддей науково-практичної конференції молодих вчених (тринадцяті марзєєвські читання). — 2017. — Вип. 17. — С. 31–32.
Гущук І. В. Екосистемний епідеміологічний моніторинг за кліщовими інфекціями у Рівненській області / І. В. Гущук, Р. В. Сафонов, Р. Р. Драб // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції молодих вчених (тринадцяті марзєєвські читання). — 2017. — Вип. 17. — С. 79–81.
Гущук І. В. Розбудова системи громадського здоров`я в Україні, в контексті реформи медичної галузі: ризики та сподівання / І. В. Гущук // Матеріали XVI-З`їзду Всеукраїнського лікарського товариства. — Одеса : Вид-во Бартенєва, 2017. — С. 53–55.
Волощук О. В. Аналіз рівня захворюваності населення Рівненської області / О. В. Волощук, М. Ю. Антомонов, І. В. Гущук // Довкілля і здоров`я. — 2017. — № 1 (81). — С. 27–31.
Гущук І. В. Підготовка кадрів для системи громадського здоров’я в контексті європейської інтеграції / І. В. Гущук // Кадрова політика у сфері охорони здоров’я в умовах загроз національній безпеці України : матеріали щорічної Всеукраїнської наук.-практ. конф. за міжнародною участю. — Київ, 2017. — С. 40–43.
Драб Р. Р. Актуальність ентомологічного моніторингу як одної зі складових біобезпеки в Рівненській області / Р. Р. Драб, Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський, І. В. Гущук // Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека. — 2017. — С. 66–68.
Гущук І. В. Екологічні передумови виникнення та розповсюдження малярії у Рівненській області / І. В. Гущук, Р. В. Сафронов, О. В. Бялковський, Р. Р. Драб, В. І. Гущук // Матеріали науково-практичної конференції «ДОВКІЛЛЯ І ЗДОРОВ’Я» (27–28 квітня 2017 р.). — Тернопіль : ТДМУ Укрмедкнига, 2017. — С. 174–176.
Гущук І. В. Особливості медичного супроводу пацієнтів з надуманими (уявними) паразитозами та арахноентомозами / І. В. Гущук, Р. Р. Драб, А. Ю. Гільман, Р. В. Сафонов, О. В. Бялковський // Безпека пацієнтів в Україні: стан і шляхи її покращення : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 6–7 червня 2017 р.). — 2017. — С. 149–151.
2016
Статті
Гущук І. В. До питань розбудови нової моделі національної системи охорони здоров'я. Частина І / І. В. Гущук // Мистецтво лікування. — 2016. — № 1–2. — С. 28–30.
Гущук І. До питання кадрового забезпечення системи охорони громадського здоров'я / І. Гущук // Державне управління людськими ресурсами у сфері охорони здоров’я в Україні : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за між- нар. участю (Київ, 23 берез. 2016 р.). — Київ, 2016. — С. 52–54.
Сафонов Р. Оцінка акарофауни житлових та інших обєктів Рівненщини та сенсибілізації до алергенів побутового пилу населення області / Р. Сафонов,О. Бялковський, І. Гущук, Р. Драб, Л. Шеленицька // Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Профілактична медицина: здобутки сьогодення та погляд у майбутнє» (19–20 травня 2016, м. Дніпропетровськ). — Дніпропетровськ, 2016. — С. 160–162.
Гущук І. В. До концепції розвитку системи громадського здоров'я в Україні / І. В. Гущук // XVI Конгрес Світової Федерації Товариств : матеріали (8–23 серпня 2016 р., м. Берлін ; м. Київ). — 2016. — С. 24–26.
Гушук I. Особливості виявлення дирофіляріозу серед людей у Рівненській області / І. Гущук, Р. Драб, Л. Шевелицька // Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів «Актуальні питання лабораторної медицини" (23–24 листопада 2016). — Харків, 2016. — С. 31–32.
Гущук І. В. До питань розбудови нової моделі національної системи охорони здоров'я. Частина ІІ. Можливі напрями реформи та перспективні моделі організації системи охорони здоров’я в Україні / І. В. Гущук // Мистецтво лікуваня. — 2016. — № 5–6. — С. 38–41.
Брезецька О. До питань поводження з відходами у Рівненській області / О. Березецька, В. Гущук, Р. Драб, І. Гущук // Проблеми та перспективи формування Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні : збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології» (Київ, 22–23 листопада 2016 р.). — Київ, 2016. — С. 68–70.
Гущук І. В. Деякі питання розбудови системи громадського здоров’я України / І. В. Гущук // Довкілля та Здоров'я. — 2016. — № 4. — С. 75–79.
Гущук І. В. Правове регулювання та формування стратегії управління медичними відходами / І. В. Гущук, В. І. Гущук // Проблеми та перспективи формування Стратегії поводження з небезпечними відходами в Україні : збірка матеріалів Національного форуму «Поводження з відходами в Україні: законо­давство, економіка, технології» (Київ, 22–23 листопада 2016 р.). — Київ, 2016. — С. 20–22.
Сафонов Р. Еколого-епідеміологічно-ентомологічний моніторинг за поширенням трансмісивних захворювань у Рівненській області / Р. Сафонова, О. Бялковський, Р. Драб, О. Березецька, В. Гущук, І. Гущук // Актуальні проблеми сучасної медицини. — Полтава, 2016. — Т. 16. — Вип. 4 (56), ч. 3. — С. 163–165.
Гущук І. В. Екологічні проблеми антропогенного характеру Рівненщини / І. В. Гущук // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф. (24–25 березн.). — Тернопіль, 2016. — Ч. 1. — С. 55–56.
2015
Статті
Гущук І. Практичні аспекти організації санітарно-протиепідемічного режиму / І. Гущук, Д. Пархоменко // Довідник головної медичної сестри. — 2015. — № 3. — С. 14–19.
Гущук І. До питань організації системи громадського здоров'я в Україні / І. Гущук // Довкілля та здоров'я. — 2015. — № 2. — С. 78–79.
Гущук І. В. Розбудова системи громадського здоров'я в Україні / І. В. Гущук // Матеріали VI Конгресу Південно-Східно Європейського Медичного Форуму (ПСЄМФ) та XIV З'їзду Всеукраїнського Лікарського Товариства (ВУЛТ) (9–12 вересня 2015 р., м. Одеса). — Одеса, 2015. — С. 142–143.
Гущук І. В. Нові вимоги до поводження з медичними відходами / І. В. Гущук // Довідник головної медичної сестри. — 2015. — № 10. — С. 43–53.
Гущук І. Вивчення поширення кліщів побутового типу як чинників виникнення кліщових алергій на об’єктах Рівненської області / І. Гущук, Р. Драб // Гігієна населених місць. — 2015. — Вип. 65. — С. 12–16.
Гущук І. Паспортизація населених пунктів з метою оцінки медико-екологічних ризиків як невід’ємна складова збалансованого розвитку сільських територій / І. Гущук // Екологічний вісник. — 2015. — № 3. — С. 13–14.
Гущук І. Вплив кліщів побутового пилу на винекнення кліщових алергій у Рівненській області / І. Гущук, Р. Драб // Науково-практична конференція "Наукові засади боротьби з інфекційними хворобами в Україні" присвячена щорічним «Читанням» пам’яті академіка А. В. Громашевського : матеріали конференції (15–16 жовтня 2015 р., м. Київ). — Київ, 2015. — С. 20–21.
Гущук І. До питання кадрового забезпечення системи громадського здоров'я, в контексті “Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров'я України на період 2015–2025” / І. Гущук // Завдання держави у забезпеченні ефективної кадрової політики системи охорони здоров’я : матеріали наук.- пракг. конф. (Київ, 22 квіт. 2015 р.). — Київ, 2015. — С. 28–30.
2014
Статті
Гущук І. В. Еколого-гігієнічна оцінка якості питної води із джерел та мереж централізованих водопроводів Рівненської області / І. В. Гущук, О. І. Брезецька, В. І. Гущук // Гігієна населених місць. — К., 2014. — Вип. 64. — С. 121–127.
Гущук І. В. Вплив екологічних факторів на психічне здоров’я особистості / І. В. Гущук, А. Є. Нижник, М. А. Шугай // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 26. — С. 48–52.
Гущук І. В. Моніторинг за забрудненням харчових продуктів та дозами опромінення населення поліських районів Рівненської області у пізній фазі глобальної аварії / І. В. Гущук, О. Д. Комов, В. І. Гущук // Гігієна населених місць. — К., 2014. — Вип. 63. — С. 131–135.
2013
Статті
Бялковський О. Епідеміологічний моніторинг трансмісивних захворювань у Рівненській області / О. Бялковський, І. Гущук, М. Лук’янов, Г. Шевченко, Л. Шелевицька, Р. Драб // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» (25–26 квітня 2013 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2013. — С. 21–23.
Рєзніков А. Про актуальність проблеми шигельозу / А. Рєзніков, О. Бялковський, І. Гущук, О. Кулакова, Т. Шевчук // Науково-практична конференція «Інфекційні хвороби: невирішені проблеми (діагностика, етіопатогенетичні особливості, лікування, профілактика)», читання, присвячені пам’яті академіка Л. В. Громашевського. — Київ, 2013. — С. 82–83.
Бялковський О. Проблемні питання в діяльності Головних управлінь та Державних установ Держсанепідслужби України / О. Бялковський, І. Гущук, М. Лук'янов // Реформування системи державного управління у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення: сьогодення та майбутнє : збірник матеріалів науково-практичної конференції Державної санітарно-епідеміологічної служби України (12–14 червня 2013 р., м. Кіровоград). — Кіровоград, 2013. — С. 31–32.
Гущук В. Аналіз ситуації поводження з відходами на Рівненщині / В. Гущук, І. Гущук // Поводження з відходами: законодавство, економіка, технології : матеріали Національного форуму (24–25 жовтня 2013 р., м. Луганськ). — Луганськ, 2013. — С. 122–124.
Рєзніков А. Про застосування епідеміологічних досліджень у клінічній медицині / А. Рєзніков, О. Бялковський, І. Гущук, О. Кулакова, І. Хоронжевська // Науково-практична конференція «Інфекційні хвороби: невирішені проблеми (діагностика, етіопатогенетичні особливості, лікування, профілактика)», читання, присвячені пам’яті академіка Л. В. Громашевського : матеріали конференцій. — Київ, 2013. — С. 84.
Гущук І. Впровадження наукового проекту по дослідженнях психолого-екологічних ризиків і фобій / І. Гущук, М. Шугай // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я» (25–26 квітня 2013 р., м. Тернопіль). — Тернопіль, 2013. — С. 59–60.
Гущук І. Поводження з відходами закладів охорони здоров'я / І. Гущук // Довідник головної медичної сестри. — 2013. — № 2. — С. 23–31.
Гущук І. Гігієна рук як основа профілактики внутрішньолікарняних інфекцій / І. Гущук, Т. Мамчур // Довідник головної медичної сестри. — 2013. — № 7. — С. 24–32.
Бялковський О. Реформування закінчилось, а проблеми залишились? / О. Бялковський, І. Гущук // СЕС профілактична медицина. — 2013. — № 4. — С. 12–15.
2012
Статті
Гущук І. Гігеєнічний аудит при ризико-орієнтованому підході до оцінки обІ‘єктів держсанепіднагляду / І. Гущук // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії : матеріали XV з‘їзду гігієністів України (20–21 вересня 2012 р., м. Львів). — Львів, 2012. — С. 27–29.
Аранчій О. Гігієнічна оцінка захворюваності дітей дошкільного та шкільного віку на Рівненщині / О. Аранчій, І. Гущук // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії : матеріали XV з‘їзду гігієністів України (20–21 вересня 2012 р., м. Львів). — Львів, 2012. — С. 173–174.
Волощук Е. Определнние информативности комплексных показателей уровня заболеваемости населения / Е. Волощук, М. Антомонов, И. Гущук // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції. — 2012. — Вип.16. — С. 27–29.
Гущук І. Моніторинг та гігієнічна оцінка якості питної води з централізованих водопроводів Рівненської області / І. Гущук // Гігієна населених місць. — 2012. — Вип. 59. — С. 91–95.
Антомонов М. Комплексні показники в гігієні і медицині: математичні аспекти / М. Антомонов, Л. Русакова, О. Волощук, С. Пашинська, І. Гущук // Гігієнічна наука та практика:сучасні реалії : матеріали XV з‘їзду гігієністів України (20–21 вересня 2012 р., м. Львів). — Львів, 2012. — С. 364–365.
Гущук І. Методичні рекомендації та матеріали з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій (по підсумках науково-практичних конференцій) / І. Гущук, Т. Мамчур, Т. Шевчук, І. Хоронжевська, В. Андрєєв, В. Лепеха // Методичні рекомендації та матеріали з профілактики внутрішньолікарняних інфекцій. — Рівне : Рівненський обласний клінічний лікувально-діагностичний центр ім. В. Поліщука, 2012. — С. 1–42.
Драб Р. Моніторинг за анофелогенним станом водних об'єктів у Рівненській області / Р. Драб, І. Гущук // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції. — 2012. — Вип. 16. — С. 151–153.
Тарасюк О. Оцінка ролі Чорнобильської аварії населенням Рівненської області серед найбільш значимих факторів можливого негативного впливу на здоров'я / О. Тарасюк, І. Лось, Н. Шабутіна, Г. Шевченко, І. Гущук, О. Кулакова, В. Кузнєцов // Довкіля та здоровя. — 2012. — № 1. — С. 21–26.
Шевченко Г. До питання ліквідації територіальних закладів держсанепід служби / Г. Шевченко, І. Гущук // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції (Восьмі марзєєвські читання). — 2012. — Вип. 12. — С. 241–243.
Гущук І. Основні питання розбудови системи громадського здоров’я в Україні / І. Гущук // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції. — 2012. — Вип. 16. — С. 21–24.
Гущук І. Еколого-гігієнічна оцінка якості води річки Горинь / І. Гущук, О. Березецька // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції. — 2012. — Вип. 16. — С. 153–155.
Аранчій О. Моніторинг та гігієнічна оцінка даних щодо захворюваності дітей і підлітків у Рівненській області / О. Аранчій, І. Гущук // Гігієна населених місць. — 2012. — Вип. 60. — С. 328–333.
Гущук І. Гігієнічний аудит при ризико-орієнтованому підході до оцінки об’єктів / І. Гущук // СЕС профілактична медицина. — 2012. —№ 6. — С. 28–29.
Драб Р. Про вивчення циркуляції арбовірусів серед членистоногих Рівненської області / Р. Драб, Г. Шевченко, І. Гущук, Л. Шеленицька // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України : збірка тез доповідей науково-практичної конференції (Восьмі марзєєвські читання). — 2012. — Вип. 12. — С. 136–137.
Бялковський О. Організаційно-правові засади реформування територіальних закладів держсанепідслужби України / О. Бялковський, Г. Шевченко, І. Гущук // Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії : матеріали XV з‘їзду гігієністів України (20–21 вересня 2012 р., м. Львів). — Львів, 2012. — С. 20–22.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Гущук І. В. Вивчення впливу навколишнього середовища на стан здоров'я населення з використанням облікових та звітних документів лікувально-профілактичних установ : методичні рекомендації / І. В. Гущук. — Рівне : Рівненський обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, 2011. — 23 с.
Статті
Зербіно Д. Міжнародні стандарти системи управління: базис первинної профілактики в системі превентивної медицини / Д. Зербіно, І. Гущук // Ліки України. — 2011. — № 3 (7). — С. 26–27.
Гущук І. Ризикологія: інформаційні та медико-екологічні аспекти / І. Гущук, М. Антомонов // Конференція “Медична та біологічна інформатика і кібернетика: віхи розвитку” з міжнародною участю. — Київ, 2011. — С. 53–54.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Лико Д. В. Оцінка ризику для здоров'я сільського населення від впливу факторів середовища життєдіяльності людини : монографія / Д. В. Лико, І. В. Гущук. — Рівне : РДГУ, 2010. — 230 с.
2008
Статті
Гущук І. В. Соціально-побутові умови населення Рівненської області та їх вплив на стан здоров'я респондентів / І. В. Гущук, О. В. Кулакова // Рівненська обласна санітарно-епідеміологічна станція. — Рівне, 2008.
Лико Д. В. Проблемні питання щодо поводження з відходами та їх утилізації в Рівненській області / Д. В. Лико, І. В. Гущук // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності. — 2008. — № 5. — С. 47–49.
2006
Статті
Гущук І. Гігієнічна оцінка стану водних ресурсів Рівненщини / І. Гущук // СЕС профілоктична медицина. — 2006. — № 40. — С. 42–45.
2014
Статті
Пасічник І. Д. Метакогнітивний моніторинг як регулятивний аспект метапізнання / І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, М. М. Августюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 28. — С. 3–16.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Пасічник І. Д. Український месіанізм : монографія / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 220 с.
У монографічному дослідженні розглядається осмислення місця України у світі та її місія в історії української суспільно-філософської думки, починаючи із давньоруських часів до кінця ХХ століття. Зокрема, увага звернута на погляди Іларіона Київського, Нестора-літописця, панегіристів князів Острозьких, козацьких літописців XVII – XVIII стст., кирило-мефодіївців, В’ячеслава Липинського, Арсена Річинського, Миколи Хвильового, ідеологів українського націоналізму, шістедястників тощо. В останньому розділі, де мова йде про часи незалежності України, розглядається трактування місії України її Президентами. Робота розрахована на науковців, які вивчають історію української суспільно-філософської думки, студентів, а також на широке коло читачів.
Острозька давнина : науковий збірник / ред. кол. : І. Пасічник, І. Тесленко, П. Кралюк та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 2. — 316 с.
У науковому збірнику висвітлюються теми, пов’язані з життям і діяльністю кн. Василя-Костянтина Острозького, історією Острога і його інтелектуального середовища, яке функціонувало в місті наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст.
Статті
Максименко С. Д. До питання методології когнітивної психології / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 3–6.
2012
Статті
Максименко С. Д. Когнітивна психологія в контексті дослідження пам’яті людини / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 3–16.
2011
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Острозька академія ХVІ – ХVІІ століття : енциклопедія / ред. кол. : І. Пасічник, П. Кралюк, А. Атаманенко та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — 512 с.
У видання вміщені статті та матеріали, які стосуються історії острозької академії (ХVІ – ХVІІ століття), її культурного контексту, а також історіографії та історичної пам’яті про цей перший вищий навчальний заклад на теренах Східної Європи.
Статті
Пасічник І. Д. Острозька академія в контексті освітньої політики сучасної України: регіональні та інтеграційні аспекти / І. Д. Пасічник, П. М. Кралюк // Проблеми політики регіонального розвитку (Problemy polityky rozwoju regionalnego). — Ostrowiec Swietokrzyski ; Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — С. 120–133.
Пасічник І. Д. Психологічні особливості сприйняття імпліцитної поведінки комунікатора / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 17. — С. 3–8.
2010
Статті
Максименко С. Д. Роль когнітивно-стильових особливостей особистості в процесі навчальної діяльності / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивний психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 3–10.
2009
Статті
Пасічник І. Д. Психологічні характеристики індивідуального мислення / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 3–13.
Максименко С. Д. Стан та перспективи когнітивної психології в Україні / С. Д. Максименко, І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Сучасні дослідження когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 3–7.
Пасічник І. Як вивчати свою історію / Ігор Пасічник, Петро Кралюк // Екстракт 150 : у двох частинах. — К. : Українська прес-група, 2009. — Ч. 2. — С. 416–423.
2008
Статті
Пасічник І. Тенденції в розвитку релігійного й культурного життя на українських землях у ХVІ ст. / Ігор Пасічник, Петро Кралюк // Наукові записки. Серія “Філософія”. — Острог : Вид-во наУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 14–23.
Пасічник І. Д. Фази мислення в циклі пізнавальних дій менеджера / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 11. — С. 3–10.
2007
Статті
Пасічник І. Д. Функціональні тенденції соціоособистісної системи в економічній психології / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 8. — С. 279–285.
Пасічник І. Д. Практичне мислення і конфлікт (теоретико-методичний аспект) / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2007. — Вип. 9. — С. 9–13.
2006
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кралюк П. М. Острозька Біблія в контексті української та європейської культур / П. М. Кралюк, Р. Торконяк (отець Рафаїл), І. Д. Пасічник. — Острог : Вид-во НаУОА, 2006. — 124 с.
У цій роботі, яка є першим комплексним дослідженням Острозької Біблії, розглянуто передумови появи цієї книги, її культурний контекст, виявлені джерела, реконструйовано процес роботи над цим виданням. Показано також вплив Острозької Біблії на розвиток бібліїстики в православних слов’ян.
2005
Статті
Пасічник І. Д. Методологічні питання психологічної надійності в економічній психології / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2005. — Вип. 6, ч. 1. — С. 7–12.
2004
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Пасічник І. Д. Психологія поетапного формування операційних структур систематизації : монографія / І. Д. Пасічник. — друге вид., переробл. та доповн. — Острог, 2004. — 242 с.
У монографії висвітлені результати природного експерименту формування операційних структур мислення, як складових дії систематизації. Встановлено залежність росту систематизації від методів навчання, поетапного формування окремих операцій, ілюструється вікова динаміка.
Статті
Пасічник І. Д. Інформатизація та психічний розвиток / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2004. — Вип. 5. — С. 8–16.
2003
Статті
Пасічник І. Д. Психологія політичної культури / І. Д. Пасічник // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2003. — Вип. 4. — С. 7–12.
1999
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Осягнення історії : збірник наукових праць на пошану професора Миколи Павловича Ковальського з нагоди 70-річчя / гол. ред. Любомир Винар, Ігор Пасічник ; відпов. секретар Алла Атаманенко. — Острог ; Нью-Йорк, 1999. — 595 с.
Збірник наукових статей та спогадів на пошану доктора історичних наук, професора Миколи Павловича Ковальського містить праці його друзів, колег та учнів у тих галузях історичної науки, що завжди цікавили самого ювіляра: археографії, джерелознавства, історіографії, персонології, історії культури тощо.
1997
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Пасічник І. Д. Психологія поетапного формування операційних структур систематизації : монографія / І. Д. Пасічник. — Острог, 1997. — 188 с.
У монографії висвітлені результати природного експерименту формування операційних структур мислення, як складових дії систематизації. Встановлено залежність росту систематизації від методів навчання, поетапного формування окремих операцій, ілюструється вікова динаміка.
1991
Статті
Пасічник І. Д. Операційні структури дії систематизації в процесі засвоєння математичного матеріалу підлітками / І. Д. Пасічник // Вопроcы психологи. — 1991. — № 6. — С. 133–139.
2016
Статті
Матласевич О. В. Компонентний склад та структура педагогічних здібностей / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія "Психологія". — 2016. — Вип. 3. — С. 119–133.
Матласевич О. В. Метакогнітивно-діалогова позиція як умова розвитку педагогічних здібностей / О. В. Матласевич // Міжнародна науково-практична конференція «Особистість. Стосунки. Розвиток. Міждисциплінарний аспект» : збірник тез (3–5 червня 2016 р.). — 2016. — С. 139–144.
Матласевич О. В. Педагогічні здібності: виклики сучасності / О. В. Матласевич // Психологічні перспективи. — 2016. — Вип. 28. — С. 340–351.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Матласевич О. В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт із психології / О. В. Матласевич, В. О. Волошина. — Острог, 2013. — 64 с.
Матласевич О. В. Методичні рекомендації до написання випускних (кваліфікаційної та магістерської) робіт із психології / О. В. Матласевич, В. О. Волошина. — Острог, 2013. — 96 с.
Статті
Матласевич О. В. Концепція особистісної свободи в контексті християнської психології / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 27 : Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний і зарубіжний досвід. — С. 157–171.
Матласевич О. В. Дослідження когнітивних процесів у контексті культурно-історичного підходу (на прикладі творчої спадщини К. Саковича) / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 72–77.
2012
Статті
Матласевич О. В. Роль історико-психологічних досліджень у вирішенні актуальних соціально-значущих проблем / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 136–140.
Матласевич О. В. Психолого-історичне дослідження відповідальності у християнській психології Інокентія Гізеля / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 21 : Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний та зарубіжний досвід. — С. 110–130.
Матласевич О. В. Історико-психологічна реконструкція ментальної моделі світу в богословській спадщині Василя Суразького / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 174–192.
2010
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Матласевич О. В. Теорія та методика організації психологічних тренінгів : навчально-методичний посібник / О. В. Матласевич. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — 204 с.
У навчально-методичному посібнику подано основи теорії і методології тренінгу, розглянуто основні складові тренінгового процесу.
Статті
Матласевич О. В. Проблема дослідження моральності в когнітивній парадигмі / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивний психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 199–206.
2009
Статті
Матласевич О. В. Сексуальні дисфункції в переживаннях і стосунках подружньої пари / О. В. Матласевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 295–304.
2012
Статті
Каламаж Р. В. Метапамятєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі / Р. В. Каламаж, У. Джонсон, В. О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 58–78.
Каламаж Р. В. Когнітивно-стильовий вимір у психологічних дослідженнях / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 32–41.
2010
Статті
Каламаж Р. В. Самоставлення як складова частина емоційно-оцінного компонента Я-концепції / Р. В. Каламаж // Психологічні перспективи. — Луцьк, 2010. — Вип. 15. — С. 72–81.
2009
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Каламаж Р. Психологія становлення професійної Я-концепції майбутніх юристів : монографія / Руслана Каламаж. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 404 с.
У монографії досліджуються теоретичні, методологічні та практичні аспекти професійної Я-концепції майбутніх юристів через призму професіоналізації у вищому навчальному закладі. Розкривається психосемантика образу юридичної професії. Висвітлюється зв'язок індивідуального стилю діяльності та когнітивно-стильової організації пізнавальної сфери особистості з Я-концепцією. Увага акцентується на обґрунтуванні засад становлення досліджуваного феномена у ВНЗ. Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться проблемами особистісного і професійного становлення.
Статті
Каламаж Р. В. Я-концепція в контексті когнітивних стилів / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Сучасні дослідження когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 100–115.
Каламаж Р. В. Інтерпретаційна функція Я-концепції майбутніх юристів з позиції когнітивного підходу / Р. В. Каламаж // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць. — 2009. — Т. 9, ч. 7. — С. 209–219.
Каламаж Р. В. Проблемні аспекти формування індивідуального стилю діяльності майбутніх юристів / Р. В. Каламаж // Проблеми загальної та педагогічної психології : збірник наукових праць. — 2009. — Т. 9, ч. 4. — С. 157–166.
2008
Статті
Каламаж Р. В. Мотивація морального вибору в контексті Я-образу майбутнього правника / Р. В. Каламаж // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 11. — С. 72–77.
2014
Статті
Волошина В. О. Феномен інтерференції у процесах пам’яті: її види та причини виникнення / В. О. Волошина // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 26. — С. 26–31.
Волошина В. О. До проблеми розвитку метапам'ятєєвих здібностей / В. О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 28. — С. 150–159.
2013
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Матласевич О. В. Методичні рекомендації до написання випускних (кваліфікаційної та магістерської) робіт із психології / О. В. Матласевич, В. О. Волошина. — Острог, 2013. — 96 с.
Матласевич О. В. Методичні рекомендації до написання курсових робіт із психології / О. В. Матласевич, В. О. Волошина. — Острог, 2013. — 64 с.
Статті
Волошина В. О. Судження про відчуття знання (FOKs): аналітичні та неаналітичні метапам’яттєві судження при тактильному розпізнанні / В. О. Волошина, Т. А. Довгалюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 34–41
Волошина В. О. Моніторинг пам'яті: види метапам'яттєвих суджень та їх особливості [Електронний ресурс] / В. О. Волошина // Дні науки Національного університету “Острозька академія” (ХVІ наукова викладацько-студентська конференція). — Острог, 2013. — Режим доступу : http://eprints.oa.edu.ua/1969/. — Назва з екрана.
2012
Статті
Каламаж Р. В. Метапамятєві судження та когнітивні процеси, що лежать в їх основі / Р. В. Каламаж, У. Джонсон, В. О. Волошина // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 20. — С. 58–78.
Волошина В. О. «Ілюзія про знання» як результат впливу інтерференції на метапам’ять (перспективи майбутнього експериментального вивчення проблематики) / В. О. Волошина // ІІ Міждисциплінарна науково-практична конференції студентів та молодих учених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційні аспекти» (29 листопада 2012 року, м. Острог). — Острог, 2012. — С. 11–16.
2011
Статті
Волошина В. О. Особливості метакогнітивних суджень студентів та їхній взаємозв’язок із самооцінкою / В. О. Волошина // Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. — Острог, 2011. — Вип. 3. — С. 241–255.
2014
Статті
Гушук І. В. Вплив екологічних факторів на психічне здоров’я особистості / І. В. Гушук, А. Є. Нижник, М. А. Шугай // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 26. — С. 48–52.
2013
Статті
Гущук І. Впровадження наукового проекту по дослідженнях психолого-екологічних ризиків і фобій / І. Гущук, М. Шугай // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я». — 2013. — С. 59–60.
2010
Статті
Шугай М. А. Застосування гештальт-підходу до вивчення когнітивних процесів, важливих для професійного становлення майбутніх психологів / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивний психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 320–326.
2009
Статті
Шугай М. А. Етнічна ідентичність і конструювання ментальних репрезентацій / М. А. Шугай // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Сучасні дослідження когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 197–211.
2014
Статті
Балашов E. Особливості соціально-психологічних настанов студентів у мотиваційно-потребовій сфері / Е. Балашов // Наукові записки НаУОА. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2014. — Вип. 30. — С. 8–11.
Балашов Е. М. Психологічні особливості соціальної емпатії студентів як засобу самореалізації / Е. М. Балашов // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 28. — С. 28–39.
2013
Статті
Балашов Е. М. Психологічна структура волонтерської діяльності як засобу самореалізації студентів / Е. М. Балашов // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 12–16.
2010
Статті
Балашов Е. Formy, wskaznikii kryterija samorealizacji mlodziezowej w polskej i ukrainskiej nauce pedagogicznej / Е. Балашов // Наукові записки "Транскордонне співробітництво у контексті перспектив європейської інтеграції України". Серія "Політичні науки". — 2010. — Вип. 4. — С. 252–266.
2014
Статті
Довгалюк Т. А. До проблем ефективності метапам’яті / Т. А. Довгалюк // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 26. — С. 53–59.
2013
Статті
Волошина В. О. Судження про відчуття знання (FOKs): аналітичні та неаналітичні метапам’яттєві судження при тактильному розпізнанні / В. О. Волошина, Т. А. Довгалюк // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 34–41
Довгалюк T. Експліцитні та імпліцитні процеси що лежать у основі судженнь про відчуття знання (FOKs) / Т. Довгалюк // Наукова викладацько-студентська конференція "Дні Науки". — Острог : НаУОА, 2013.
Довгалюк T. METAMEMORY JUDGMENTS AS PREDICTORS OF MAKING DECISIONS ABOUT PERFORMANCE OF THE PROCESS OF HAPTIC PATTERNS IDENTIFICATION AND NAMING / Т. Довгалюк // Матеріали міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених «Проблема вибору: психологічний, суспільно-політичний та інформаційний аспекти» (29 лист. 2012 р., м. Острог). — Острог, 2013. — С. 38–43.
2010
Статті
Дунай О. Швидкість читання та продуктивність відтворення тексту з паперових та електронних носіїв студентами / О. Дунай, Т. Довгалюк // Студентські наукові записки. Серія “Соціально-політичні науки”. — 2010. — Вип. 2. — С. 328–336.
Статті
Засєкіна Л. В. Профілі значення слова як функція когніції і культури / Л. В. Засєкіна // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивний психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 66–75.
2009
Статті
Засєкіна Л. В. Психологія значення: відбиття діяльнісного підходу у когнітивній парадигмі / Л. В. Засєкіна // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Сучасні дослідження когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 62–72.
2002
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Засєкіна Л. В. Вступ до психолінгвістики : навч. пос. / Л. В. Засєкіна, С. В. Засєкін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2002. — 168 с.
У посібнику висвітлюються актуальні проблеми сучасної вітчизняної та зарубіжної психолінгвістики. Особлива увага приділяється когнітивним механізмам та процесам, задіяним у переробці інформації. Книга містить чотири структурних розділи, в яких визначені предмет, завдання, напрями досліджень психолінгвістики та періодизація розвитку науки; аналізуються знання індивіда та структури їх представлення; характеризуються фази когнітивної обробки тексту/дискурсу; аналізуються особливості процесу перекладу та процесу оволодіння іноземною мовою. Підібраний та спеціально адаптований комплекс психолінгвістичних методик дає змогу вивчати мовленнєво-мислительну діяльність індивіда.
2016
Статті
Гандзілевська Г. Ресурс життєвих сценаріїв українських письменників-емігрантів / Г. Гандзілевська // Українська діаспора: проблеми дослідження : тези доповідей VIII Міжнародної наукової конференції (27–28 вересня 2016 р., м. Острог). — Острог, 2016. — С. 262–264.
2014
Статті
Гандзілевська Г. Б. Проблема збереження національної ідентичності українців у творчій спадщині Уласа Самчука: МУРівський період / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 30. — С. 39–42.
2013
Статті
Гандзілевська Г. Б. Розвиток концептуальної системи білінгвів засобами псих одрами / Г. Б. Гандзілевська, Т. М. Ширяєва // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 30–33.
2010
Статті
Гандзілевська Г. Б. Самопізнання особистості студента засобами мистецтва театру / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог, 2010. — Вип. 14. — С. 97–107.
2009
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Гандзілевська Г. Проспект Маргариток : сценарій музично-театральної постановки / Галина Гандзілевська. — Острог, 2009. — 23 с.
Музична-театральна постановка пропонує діятям зіграти такі ролі, як Палітра-творець картин, Рима-творець віршів, Нотоносець-творець музики, Рух творець танцю, Видумасик- казкар та інші, які стимулюватимуть юних акторів до переживання різних почуттів, здобуття ними нового досвіду. Діти знайомляться з різними видами мистецтва: музикою, поезією, хореографією, художнім мистецтвом.
Статті
Гандзілевська Г. Б. Роль когнітивних технік у процесі самореалізації особистості / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Сучасні дослідження когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 83–92.
Гандзілевська Г. Б. Гра як спосіб соціалізації молодшого школяра / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 86–96.
2008
Статті
Гандзілевська Г. Б. Застосування психодраматичних прийомів для стимулювання самореалізації особистості у сфері театрального мистецтва / Г. Б. Гандзілевська // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 11. — С. 35–44.
2000
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Гандзілевська Г. Чекатиму тебе… / Галина Гандзілевська. — Білий-Дунаєць ; Остріг, 2000. — 91 с.
Перша творча збірка Галини Гандзі- левської. Це проекція особливого стану душі, яка вірна первозданному, неповторному, яка не дозволить собі жити буденністю. Тінь елегії у візерунках мелодій, у поетичних рядках про кохання, яке збулося - чи не збулося, - очищає і не лишає без надії. Декілька дитячих пісень представлених у збірці - чи то картинки зі світу малечі, чи роздуми про Вічну Істину - сповнені безпосередності та свіжості.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Єнджейко М. Ризикована поведінка та узалежнення (феномен, сутність, чинники) : монографія / Маріуш Єнджейко, Юрій Плиска, Марек Валанцик. — Острог : Вид-во НаУОА ; Домброва Гурніча, 2013. — 158 с.
Книга порушує ключові проблеми, пов'язані з ризикованою поведінкою дітей та молоді. Автори представляють основні теоретичні пояснення цієї поведінки, доповнюючи їх зауваженнями з власної педагогічної практики. Доконано ситематизації ризикованої поведінки. Особливу увагу приділено на найнебезпечніші з них – узалежнення від психоактивних речрвин. У предствленій праці порушені проблеми аналізуються в соціальному, медичному, правовому та моральному аспектах. Широко представлені фактори ризику, що ведуть до наркоманії та іншої патологічної поведінки, а також захисні фактори. Текст доповнений аналітичними даними, таблицями та рисунками.
Статті
Плиска Ю. С. Диференціація когнітивної сфери в культурній парадигмі вчителя / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 24. — С. 100–103.
2012
Статті
Плиска Ю. С. Психолого-педагогічні чинники культури вчителів України та Польщі / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 19. — С. 172–175.
2010
Статті
Плиска Ю. С. Теоретичні рефлексії Я-образу вчителя в польській науковій літературі / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Актуальні проблеми когнітивний психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 14. — С. 231–247.
2009
Статті
Плиска Ю. С. Пізнавальне виокремлення самосвідомості особистості в культурі індивіда / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 13. — С. 390–403.
Плиска Ю. С. Інтегральна характеристика особистості вчителя в контексті індивідуальних стилів / Ю. С. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». Тематичний випуск : Сучасні дослідження когнітивної психології. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 143–151.
2008
Статті
Плиска Ю. Динаміка особистісних змін учителя в період культурних трансформацій (польсько-український аналіз) / Ю. Плиска // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 11. — С. 187–194.
Плиска Ю. Концептуальні засади гуманізму в контексті культури вчителя / Ю. Плиска // Нова педагогічна думка. — 2008. — № 2. — С. 8–10.
Плиска Ю. Християнська мораль як структурний компонент культури вчителя [Текст] / Ю. Плиска // Нова педагогічна думка. – 2008. – № 3. – С. 18–20.
2010
Статті
Квашук О. В. Ретроспектива та перспектива економіко-математичного моделювання в оподаткуванні / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія "Економіка" . — Острог, 2010. — Вип. 13. — С. 430–437.
Квашук О. В. Сприймання дітьми молодшого шкільного віку телевізійної інформації агресивно-насильницького змісту / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". — Острог, 2010. — Вип. 14. — С. 158–166. — (Тематичний випуск "Актуальні проблеми когнітивної психології").
2009
Статті
Квашук О. В. Вплив телебачення на моральний розвиток учнів середньої школи / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія "Психологія і педагогіка". — Острог, 2009. — Вип. 13. — С. 162–172.
2008
Статті
Квашук О. В. Конфлікт як один з головних чинників розладу взаємостосунків у колективі / О. В. Квашук // Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”. — Острог, 2008. — Вип. 11. — С. 78–87.