2014
Статті
Сіліванова І. М. Забезпечення міжнародної академічної мобільності іноземних студентів у Франції (на прикладі університету Ренн II Верхньої Бретані) / І. М. Сіліванова // Наукові записки НаУОА. Серія «Психологія і педагогіка» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж, Л. В. Засєкіна та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 26. —  С. 119–125.
Сіліванова І. М. Роль релігії в університетській освіті Франції / І. М. Сіліванова // Наукові записки НаУОА. Серія «Психологія і педагогіка» / ред. кол. : І. Д. Пасічник, Р. В. Каламаж та ін. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 27. — С. 133–137.
2012
Статті
Сіліванова І. М. Linguistic and cultural basis of the phraseological units denoting the notion «Present» in English and Ukrainian languages / І. М. Сіліванова. — 2012.
2011
Статті
Сіліванова І. М. Лінгвокраїнознавча основа фразеологічних одиниць на позначення "подарунка" / І. М. Сіліванова // Студентські наукові записки. Серія "Філологічна". — Острог, 2011. — Вип. 4. — С. 174–176.
2010
Статті
Сіліванова І. М. Лінгвокраїнознавча основа фразеологічних одиниць на позначення "купівлі" / І. М. Сіліванова // Студентські наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2010. — Вип. 3. — С. 127–129.
Статті
Билецкая С. Н. Методологические основы учебно-методического комплекса по французскому языку "Connexions 3" / С. Н. Билецкая // Структурно-семантичні та когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовзнавства : матеріали Третьої Всеукраїнської наукової конференції романістів. — Одеса : Вид-во КП ОМД, 2010. — С. 119–121.
2009
Статті
Білецька С. М. Роль та місце читання у французькому навчально-методичному комплексі "Connexions 2"/ С. М. Білецька // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна». — Острог, 2009. — Вип. 11. — С. 455–459.
Білецька С. М. Структура та особливості французького навчально-методичного комплексу "Connexions 1" / С. М. Білецька // Лінгвістичні дослідження Moving with the Times : матеріали МІжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології у навчанні іноземних мов». — Горлівка, 2009. — С. 12–15.
2008
Статті
Білецька С. М. Функціонування біблеїзмів у контекстах сакралізації і десакралізації (на матеріалі французької мови)» / С. М. Білецька // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог, 2008. — Вип. 9. — С. 94–102.
2007
Статті
Білецька С. М. «Біблеїзми як засіб відображення універсальних концептів релігійної картини світу французького народу (на матеріалі французької мови)» / С. М. Білецька // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог, 2007. — Вип. 8.
2016
Статті
Кратюк Ю. Сфера лексичної варіантності в польському діалекті Городка подільського / Ю. Кратюк // Наукові записки НаУОА. Серія "Філософія". — Острог, 2016. — Вип. 62. — С. 185–188.
2011
Статті
Кратюк Ю. К. Проблема діалектного членування української мови та роль у ній південно-західного діалекту / Ю. К. Кратюк // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 20. — С. 115–121.
2010
Статті
Кратюк Ю. К. Uwagi na temat fleksji polskiej gwary Gródka Podolskiego / Ю. К. Кратюк // Наукові записки. Серія «Філологічна» : матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість» (22–23 квітня 2010 р.). — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 13. — С. 343–350.
2009
Статті
Кратюк Ю. К. «Стан досліджень південнопограничної діалектної польської мови» / Ю. К. Кратюк // Наукові записки Острозької Академії. Серія «Філологічна». — Острог, 2009. — Вип. 11.