2015
Статті
Олішкевич С. В. Тлумачення поняття «виховання характеру» в американській педагогічній літературі / С. В. Олішкевич // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» : наук. журнал / — Дніпропетровськ, 2015. — Вип. 9. — С. 31–37.
Олішкевич С. В. Програми «Виховання характеру» у державних школах Каліфорнії (США) / С. В. Олішкевич // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». — К. : Гнозис, 2015. — Дод. 2 до Вип. 35. — Том II (14). — С. 189–195.
2014
Статті
Олішкевич С. В. Виховання характеру в аспекті морального когнітивізму / С. В. Олішкевич // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 2. — С. 161–163.
2013
Статті
Жуковський В. М. Використання програми «Виховання характеру» в сучасній американській школі / В. М. Жуковський, С. В. Олішкевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 23. — С. 55–63.
2015
Статті
Олішкевич С. В. Тлумачення поняття «виховання характеру» в американській педагогічній літературі / С. В. Олішкевич // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» : наук. журнал / — Дніпропетровськ, 2015. — Вип. 9. — С. 31–37.
Олішкевич С. В. Програми «Виховання характеру» у державних школах Каліфорнії (США) / С. В. Олішкевич // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». — К. : Гнозис, 2015. — Дод. 2 до Вип. 35. — Том II (14). — С. 189–195.
2014
Статті
Олішкевич С. В. Виховання характеру в аспекті морального когнітивізму / С. В. Олішкевич // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 2. — С. 161–163.
2013
Статті
Жуковський В. М. Використання програми «Виховання характеру» в сучасній американській школі / В. М. Жуковський, С. В. Олішкевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 23. — С. 55–63.
2015
Статті
Олішкевич С. В. Тлумачення поняття «виховання характеру» в американській педагогічній літературі / С. В. Олішкевич // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» : наук. журнал / — Дніпропетровськ, 2015. — Вип. 9. — С. 31–37.
Олішкевич С. В. Програми «Виховання характеру» у державних школах Каліфорнії (США) / С. В. Олішкевич // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». — К. : Гнозис, 2015. — Дод. 2 до Вип. 35. — Том II (14). — С. 189–195.
2014
Статті
Олішкевич С. В. Виховання характеру в аспекті морального когнітивізму / С. В. Олішкевич // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 2. — С. 161–163.
2013
Статті
Жуковський В. М. Використання програми «Виховання характеру» в сучасній американській школі / В. М. Жуковський, С. В. Олішкевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 23. — С. 55–63.
2015
Статті
Олішкевич С. В. Тлумачення поняття «виховання характеру» в американській педагогічній літературі / С. В. Олішкевич // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія» : наук. журнал / — Дніпропетровськ, 2015. — Вип. 9. — С. 31–37.
Олішкевич С. В. Програми «Виховання характеру» у державних школах Каліфорнії (США) / С. В. Олішкевич // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». — К. : Гнозис, 2015. — Дод. 2 до Вип. 35. — Том II (14). — С. 189–195.
2014
Статті
Олішкевич С. В. Виховання характеру в аспекті морального когнітивізму / С. В. Олішкевич // Міжнародна Інтернет-конференція «Сучасні дослідження когнітивної психології» : матеріали конференції. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 2. — С. 161–163.
2013
Статті
Жуковський В. М. Використання програми «Виховання характеру» в сучасній американській школі / В. М. Жуковський, С. В. Олішкевич // Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — Вип. 23. — С. 55–63.