2017
Статті
Крайчинська Г. Гра слів як стилістичний прийом увиразнення висловлювання (на матеріалі американського анімаційного телевізійного серіалу «Таємниці Гравіті Фолс») (Puns as a stylistic tool for accentuation of speech (based on the material of the American TV series Secrets of Gravity Falls) / Г. Крайчинська, Т. Кириєвська // English for Specific Purposes. — Острог : НаУОА, 2017. — С. 61–65.
2011
Статті
Крайчинська Г. В. Етнокультурні маркери в українській нумізматичній фразеології з компонентом – загальною назвою грошей / Г. В. Крайчинська // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог, 2011. — Вип. 19. — С. 266–271.
2006
Статті
Крайчинська Г. В. Етимологія польських та українських нумізматичних фразеологізмів / Г. В. Крайчинська // Слов’янський вісник. — Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет ; Рівненський інститут слов’янознавства ; Київський славістичний університет, 2006. — С. 131–138.
2004
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Крайчинська Г. В. Функціонально-семантичний аналіз польських фразеологізмів з компонентами-назвами грошових одиниць : автореф. канд. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук / Г. В. Крайчинська. — Острог ; НаУОА, 2004. — 18 с.
2012
Статті
Лушпай Л. Екстраполяція британського досвіду гендерного виховання в систему шкільної освіти України / Л. Лушпай // Гендерна проблематика та антропологічні горизонти : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (16–17 березня 2012 р.). — 2012. — С. 76–84.
2010
Статті
Лушпай Л. І. Ґендерні особливості когнітивних стилів / Л. І. Лушпай // Наукові записки. Серія : Психологія і педагогіка. — Острог, 2010. — Вип. 14. — С. 193–198.
Лушпай Л. І. Буллінг як соціально-педагогічна проблема та шляхи її вирішення (на прикладі досвіду середніх загальноосвітніх шкіл Великої Британії) / Л. І. Лушпай // Українознавчий альманах. — 2010. — Вип. 4. — С. 126–131.
2009
Статті
Лушпай Л. І. Актуальні проблеми ґендерної соціалізації шкільної молоді у вітчизняній та британській педагогіці / Л. І. Лушпай // Наукові записки НАУОА. Серія : Психологія і педагогіка. — Острог, 2009. — Вип. 13. — С. 288–294.