2014
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Птаху судились крила : поезія / Анатолій Криловець; пер. з укр. П. Кричевського. Кричевский П. Бабочкин рай : поэзия / Павел Кричевский ; пер. с рус. А. Крыловца. — Луцьк : Твердиня, 2014. — 58 с.
Ми – цілковиті ровесники: народилися в один і той же день, місяць і рік. Наші прізвища починаються з одних і тих же літер. Ми живемо в різних країнах. Попри всю творчу неповторність й індивідуальність, ми зрозуміли, що нас єднають одні й ті ж художні й життєві цінності, а тому на засадах побратимства і рівноправності уклали Поетичний союз… Поети усіх країн, єднайтеся! Видання присвячено 106-й річниці поетичного феномену Кричевський – Криловець, яка відзначається 20 лютого 2014 року
Криловець А. Квітка щастя : поезії / Анатолій Криловець. — Хмельницький, 2014. — 92 с.
До восьмої книги українського поета увійшли вірші, написані впродовж кількох останніх років. Тонка інтимна лірика органічно поєднується із поезіями іронічними та епатажними.
2012
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Поезії взаємне почуття : вірші / Анатолій Криловець. — Луцьк : Твердиня, 2012. — 84 с.
До шостої книги талановитого українського поета увійшли найновіші вірші. Позірно епатажні твори органічно поєднуються із поезіями, наснаженими високими людськими почуттями.
2005
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Криловець А. Українська література перших десятиріч ХХ століття: філософські проблеми : навч. книга / Анатолій Криловець. — Тернопіль : Богдан, 2005. — 256 с.
У книзі досліджується філософська проблематика в українській літературі кінця ХІХ – перших десятиріч ХХ століття. Особлива увага звертається на українську драматургію цього періоду. В полі зору автора твори Лесі Українки, Якова Мамонтова, Володимира Винниченка. Для викладачів вищих навчальних закладів, учителів-словесників, аспірантів та студентів, усіх, хто цікавиться українською літературою
1999
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Друга чаша : поезії / Анатолій Криловець. — Рівне : Азалія, 1999. — 55 с.
«Друга чаша» – своєрідне вікно у світ почувань і думок поета оригінального, небуденного.
1997
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Криловець А. Художня філософія Лесі Українки : навчальний посібник / Анатолій Криловець. — Рівне : Діва, 1997. — 68 с.
Пробудження національної свідомості поневоленого народу, вивільнення його від комплексу меншовартості, питання національної честі й особистої людської гідності, усвідомлення національною елітою свого патріотичного обов’язку, соціальні аспекти – ось коло тих проблем, які порушуються в першому розділі навчального посібника. У другому – автор робить спробу розкрити езотеричний сенс поезій Лесі Українки циклу «Сім струн», використовуючи як робочу гіпотезу філософську модель Всесвіту – систему АУС. Книжка зацікавить вчителів, студентів, аспірантів, викладачів вищої школи.
1993
Науково-публіцистична та художня література
Криловець А. Скресання : поезії / Анатолій Криловець. — Рівне : Азалія, 1993. — 64 с.
У збірку ввійшли твори високого громадянського звучання, філософська й інтимна лірика. Автор їдко висміює тоталітарне мислення, породжене системою сваволі і неправди, уславлює благородні людські почуття, рідну землю.
2015
Статті
Хом’як І. М. Різновиди орфографічних девіацій / І. М. Хом’як // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 57. — С. 161–165.
2014
Статті
Хом’як І. М. Характер орфографічних утруднень, викликаних мовленнєвим середовищем / І. М. Хом’як // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 29. — С. 26–29.
Хом’як І. Роль словників у формуванні професійної компетентності філолога / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. — Переяслав-Хмельницький, 2014. — Вип. 18. — С. 136–140.
2013
Статті
Хом’як І. М. Моделювання лінгводидактичних ситуацій / Хом’як І. М. // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. праць. — Рівне : МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука, 2013. — Вип. 2. — С. 158–167.
Хом’як І. М. Аналіз виявів інтерференції у процесі оволодіння правописною компетенцією / І. М. Хом’як // Збірник наукових праць Бердянського державного педуніверситету. Педагогічні науки. — Бердянськ : БДПУ, 2013. — № 12. — С. 154–160.
Хом’як І. Роль морфології у формуванні орфографічної компетенції / Іван Хом’як // Лінгвістичні студії : зб. наук. праць. — Донецьк : ДонНУ, 2013. — Вип. 27. — С. 69–74.
2012
Статті
Хом’як І. Проблема типології уроків мови / Іван Хом’як // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. праць. — Переяслав-Хмельницький, 2012. — Вип. 12. — С. 122–129.
2011
Підручники, навчальні посібники, навчально-методичні посібники
Хом’як І. М. Зв’язок у вивченні орфографії зі структурними рівнями української мови : навчально-методичний посібник для здобувачів наукового ступеня і студентів української філології / І. М. Хом’як. — Остріг : Вид-во НаУОА, 2011. — 124 с.
У посібнику висвітлено основні орфографічні поняття української мови, охарактеризовано методику формування правописних умінь і навичок, проаналізовано особливості реалізації зв’язку у вивченні орфографії з фонетикою, орфоепією, лексикою, словотвором, морфологією і синтаксисом, а також у поєднанні з роботою над розвитком мовлення.
Міні-словник сленгових виразів Рівненщини / Назарук В. М., Федорчук Г. Є. Хом’як І. М., Чуб’юк Г. О. — Остріг, 2011. — 16 с.
Міні-словник сленгових виразів Рівненщини укладений на основі матеріалів, наданих учасниками третього щорічного проекту «Мовний моніторинг – 2011». Словник налічує 360 найтиповіших лексем, що використовують у своєму повсякденному мовленні жителі Рівного, Здолбунова, Квасилова, Острога, Дубна, Кузнецовська, Білої Криниці, Антополя, Гощі, Корця.
Статті
Хом’як І. М. Стилістична палітра поезії Василя Стуса / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 21. — С. 91–95.
2010
Статті
Хом’як І. М. Аналіз підходів до проблеми формування орфографічних навичок [Електронний ресурс] / І. М. Хом’як // Цифровий архів НаУОА. — Режим доступу: http://eprints.oa.edu.ua/825/1/Ivan.pdf. — Назва з екрана.
Хом’як І. Програмоване навчання / Іван Хом’як // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. — Львів, 2010. — Вип. 50. — С. 135–143.
Хом’як І. Формування мовної особистості в білінгвальному середовищі / І. Хом’як // Вісник Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. — Луганськ, 2010. — Вип. 22, ч. ІІ. — С. 138–144.
2009
Статті
Хом’як І. М. Методика подолання інтерференційних впливів / І. М. Хом’як // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наук. праць. — К. : Київський університет, 2009. — Вип. 19. — С. 70–79.
Хом’як І. М. Типологія уроків мови / І. М. Хом’як // Науковий часопис Національного педуніверситету ім. М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови : зб. наук. Праць. — К. : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2009. — Вип. 5. — С. 22–25.
Хом’як І. М. Теоретичні основи правописних норм української мови / І. М. Хом’як // Наукові записки. Серія «Філологічна». — Острог : Вид-во НаУОА. — 2009. — Вип. 11. — С. 409–416.
Хом’як І. М. Формування професійних умінь у студентів-філологів / І. М. Хом’як // Вісник Глухівського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки. — Глухів : ГДПУ, 2009. — Вип. 13. — С. 13–20.
2008
Статті
Хом’як І. Непересічна особистість Мелетія Смотрицького / Іван Хом’як // Наукові записки. Серія «Філософія». — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — Вип. 4. — С. 72–79.
2004
Статті
Хом’як І. Роль середовища у формуванні мовленнєвої культури учнів / Іван Хом’як // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Мовознавство. — Тернопіль, 2004. — Вип. 1 (11). — С. 112–116.
1989
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Хом’як І. М. Наукові основи навчання орфографії в середній школі / І. М. Хом’як. — Рівне : Волинські обереги, 1998. — 228 с.
У книзі аналізуються наукові основи навчання орфографії української мови, висвітлюється новий підхід до засвоєння правопису, який зумовлений врахуванням впливу мовленнєвого довкілля на процес формування в учнів орфографічних умінь і навичок, характеризуються шляхи і засоби підвищення орфографічної вправності школярів в умовах місцевого мовленнєвого середовища, досліджується залежність правописної грамотності учнів від рівня культури усного мовлення.
2014
Статті
Столяр З. Лінгвометодичні основи навчання синтаксису у студентів-філологів за компетентнісного підходу / З. Столяр // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Психологія і педагогіка». — Острог, 2014. — Вип. 29. — С. 149–153.
2012
Статті
Столяр З. В. Інтерактивні технології в системі філологічної освіти / З. В. Столяр // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць. — Переяслав-Хмельницький : ФОП Лукашевич О. М., 2012. — Вип. 12. — С. 110–114.
Столяр З. В. Мовленнєвий розвиток студента-філолога – актуальне питання сучасної лінгвістичної освіти / З. В. Столяр // Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія : Лінгвістика і літературознавство : міжвуз. зб. наук. ст. / гол. ред. В. А.Зарва. — Бердянськ : БДПУ, 2012. — Вип. XXV. — С. 357–365.
Столяр З. В. Синтаксичний практикум у системі формування комунікативної компетентності майбутніх словесників / З. В. Столяр // Горизонти освіти : науково-методичний журнал. — 2012. — № 3, Т. 3. — С. 98–101.
Столяр З. В. Компетентносный подход к преподаванию синтаксиса студентам-филологам / З. В. Столяр // Педагогика и психология: прошлое, настоящее, будуще : материалы международной заочной научно-практической конференции. — Новосибирск : Изд. «Сибирская ассоциация консультантов», 2012. — Ч. 2. — С. 20–25.
2011
Статті
Столяр З. В. Компетентнісний підхід до навчання студентів-філологів / З. В. Столяр // Педагогічні науки : збірник наукових праць. — Херсон : ХДУ, 2011. — Вип. 59. — С. 318–321.
2008
Науково-публіцистична та художня література
Андрухович Ю. Книга відгуків : вірші, есеї, романи / Юрій Андрухович. — Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2008. — 520 с.
Книжка має не мало-небагато, а 520 сторінок і вміщує в собі тільки краще з кращого в творчості Андруховича. Це ранні вірші зі збірки «Небо і площі» та «Середмістя», есеї з «Дезорієнтації на місцевості» та «Центрально-східної ревізії», романи «Рекреації», «12 обручів» та інші твори. «У літературі йдеться передусім про зрозуміння і порозуміння, і ми надто роз’єднані, щоб дозволити собі забути про цей шанс. Я радий, що такі різні тексти, до того ж написані за таких різних часів, урешті зустрілися під однією обкладинкою, і дякую всім, хто своєю ініціативою спричинився до виходу цієї «Книги відгуків», - Юрій Андрухович.
Андрухович Ю. Бу-ба-бу : вибрані твори / Юрій Андрухович, Олександр Ірванець, Віктор Неборак. — Л. : Піраміда, 2008. — 392 с. — (Серія «Українські Літературні Групи»).
Літературне угруповання «Бу-Ба-Бу» (бурлеск-балаган-буфанада) заснували 1985 р. Юрій Андрухович, Віктор Неборак та Олександр Ірванець. Перший публічний вечір «Бу-Ба-Бу» відбувся наприкінці 1987 р. у Києві. Перша спільна книга бубабістів побачила світ 1995 р. До «Бу-Ба-Бу» загалом і до кожного з учасників угруповання зокрема спостерігається цілий спектр ставлень — від алергічного до оргазмного. Сподіваємося, що і ця книга не залишить нікого байдужим. У «Вибрані твори» «Бу-Ба-Бу» увійшли кращі зразки поезії, прози та есеїстики Юрія Андруховича, Олександра Ірванця та Віктора Неборака з детальними бібліографічними відомостями про кожного з авторів.
2007
Науково-публіцистична та художня література
Андрухович Ю. Таємниця : замість роману / Юрій Андрухович. — Харків : Фоліо, 2007. — 478 с.
Ця книга – не просто історія життя Андруховича-людини, це історія хвороби епохи пізнього совка, історія життя цілого організму, який випорожняється віршами, відригує армією, дихає свободою і потіє страхами. Цей організм проростає щупальцями у гуртожитках, кнайпах, таємних помешканнях і літературних зборах, при цьому, встигаючи підтримувати внутрішню комунікацію за допомогою таємної переписки, і Андрухович є навіть не серцем, чи «правою рукою» його, а лише одною, як правило незначною, частиною.
Андрухович Ю. Дванадцять обручів : роман / Юрій Андрухович. — вид. П'яте. — К. : Критика, 2007. — 275 с.
лумачити нову Андруховичеву прозу, здається, значно складніше, ніж старіші його ігрові та постмодерні твори. Вона виразно менш складна і складена, натомість прозоріша й самодостатніша, себто не настільки інтертекстуальна (хоча таки інтертекстуальна), не настільки філологічно залежна (хоча таки залежна), не настільки потребує продовження й доконання в лабиринті схолій і ґлос (хоча таки потребує). Оповіддю тут керує не беззастережна логіка карнавалу, люба молодому й веселому "деміюргові", і не витончена логіка лінґвістики, звична вченому укладачеві антологій, а скептичний і парадоксально іронічний патос зрілого поета, мандрівника світами, розвідника потаємних надр Центральної і просто Европи, який прискіпливо ревізує самі підвалини і цілий фундаментальний лексикон колись баґательного і несуперечливого бубабістського парадизу.
Андрухович Ю. Диявол ховається в сирі: вибрані спроби 1999 – 2005 років / Юрій Андрухович. — вид. друге, випр. — К. : Критика, 2007. — 318 с.
Нова книжка «вибраних спроб» Юрія Андруховича містить есеїстичний доробок автора за останні сім років. Уміщені тут тексти, раніше розпорошені в численних українських та зарубіжних збірниках і періодичних виданнях, не завжди доступних для вітчизняного читача, протягом 1999-2006 років виходили друком на шпальтах часописів «Дзеркало тижня», «Критика», «Потяг 76», «Столичные новости», «Gazeta Wyborcza», а також в антологіях «Europaexpress: Ein literarisches Reisebuch» (Eichbom Berlin, 2001; есей «Справжня історія однієї Європи») і «Ich bin nicht innerlich: Annäherungen an Gottfried Benn» (Klett-Kotta, 2003; есей «Готфрид Бенн, спроба абетки»).
2016
Статті
Максимчук В. Неологічна лексика як система / В. Максимчук // Лінгвістичні дослідження : збірник наук. праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. — Харків, 2016. — Вип. 41. — С.40–48.
Максимчук В. Проблеми правопису іншомовних антропонімів у футбольному дискурсі / В. Максимчук // Лінгвістичні студії молодих дослідників : збірник наукових праць учасників VІ Міжнародних наукових читань “Лінгвістичні студії молодих дослідників” пам’яті професора К. Ф. Шульжука. — 2016. — Вип. 7. — С. 59–64.
2015
Статті
Максимчук В. В. Неологізми футбольного дискурсу як об’єкт лексикографічного опису / В. В. Максимчук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 57. — С. 85–89.
2014
Статті
Максимчук В. В. Індивідуально-авторські флоролексеми сучасних поетів Рівненщини / В. В. Максимчук // Наукові записки Національного університету “Острозька академія”. Серія “Філологічна” : збірник наукових праць / укладачі В. В. Максимчук, З. В. Столяр, Х. М. Федорич. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 50. — С. 71–76.
2013
Статті
Максимчук В. В. Авторські лексичні новотвори з компонентами релігійно-християнської тематики (на матеріалі творчості поетів Рівненщини) [Електронний ресурс] / В. В. Максимчук // Синопсис: текст, контекст, медіа. — К., 2013. — № 2. — Режим доступу : http: // synopsis.kubg.edu.ua/index.php/synopsis/article/view/41/33. — Назва з екрана.
2012
Статті
Максимчук В. В. Естетика авторського новотвору як результат порушення мовних норм / В. В. Максимчук // Наукові записки. Серія „Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 22. — С. 63–72.
2011
Статті
Максимчук В. В. Індивідуально-авторські назви осіб у сатирично-гумористичних текстах сучасних поетів Рівненщини / В. В. Максимчук // Лексико-граматичні інновації у сучасних слов’янських мовах : V Міжнародна науково-практична конференція (7–8 квітня 2011 р., м. Дніпропетровськ) / укладач Т. С. Пристайко. — Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2011. — С. 220–223.
Максимчук В. В. Словник авторських лексичних новотворів як експлікація мовно-поетичної картини світу / В. В. Максимчук // Наукові дослідження молоді : матеріали ІІІ Звітної науково-практичної конференції. — Рівне ; Дубно : Ассоль, 2011. — С. 213–217.
Максимчук В. В. Структурно-семантичні особливості авторських новотворів із запозиченими афіксоїдами / В. В. Максимчук // Лінгвістичні студії молодих дослідників : збірник наукових праць учасників Міжнародної наукової конференції “Динамічні процеси в граматиці та лексичному складі сучасних слов’янських мов”, присвяченої пам’яті проф. К. Ф. Шульжука (19–20 травня 2011 р., м. Рівне). — Рівне ; Оломоуць : Вид-во НаУОА, 2011. — Вип. 1. — С. 94–98.
2010
Статті
Максимчук В. В. Особливості лексикографічного представлення авторських лексичних новотворів у сучасних неологічних словниках / В. В. Максимчук // Наукові записки. Серія „Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 17. — С. 256–264.
Максимчук В. В. Авторські новотвори з компонентами на позначення об’єктів невидимого світу (на матеріалі сучасної поезії Рівненщини) / В. В. Максимчук // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : збірник наукових праць / наук. ред. Б. І. Бунчук. — Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. — Вип. 509–511 : Слов’янська філологія. — С. 274–279.
Максимчук В. В. „Золотодзвонні пісні вириваються з серця невпинно…” (Рецензія на: „Київські неокласики: словотворчість / Н. В. Гаврилюк ; відп. ред. Г. М. Вокальчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2009. — 216 с.) / В. В. Максимчук, Г. В. Максимчук // Словотворчість шістдесятників. Василь Стус. Ігор Калинець. Іван Світличний. Григорій Чубай : збірник наукових праць / відп. ред. Г. М. Вокальчук. — Острог : Вид-во НаУОА, 2010. — Вип. 4. — С. 484–488. — (Лексикографічна серія „Українська індивідуально-авторська неографія” ; вип. 4).
2009
Статті
Максимчук В. В. Складні індивідуально-авторські субстантиви у лексиконі поетів Рівненщини / В. В. Максимчук // Актуальні проблеми сучасної філології. Мовознавчі студії : збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. — Рівне : РДГУ, 2009. — Вип. 17. — С. 35–40.
Максимчук В. В. Суфіксація як один зі способів творення індивідуально-авторських іменників (на матеріалі творчості поетів Рівненщини) / В. В. Максимчук // Наукові записки. Серія „Філологічна”. — Острог : НаУОА, 2009. — Вип. 12. — С. 206–214.
2008
Статті
Максимчук В. В. Семантичні та структурні особливості поетичних неологізмів (на матеріалі творчості рівненських авторів) / В. В. Мексимчук // Наукові записки. Серія „Філологічна”. — Острог : Національний ун-т „Острозька академія”, 2008. — Вип. 10. — С. 85–94.
2015
Статті
Кочерга С. О. Василь Сімович і Леся Українка: паралітературні перехрестя / С. О. Кочерга // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». — Острог, 2015. — Вип. 57. — С. 234–238.
2014
Статті
Кочерга С. Єрусалимський текст в творчості Лесі Українки / С. Кочерга // Наукові записки. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць / укладач Р. А. Криловець. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 41. — С.116–120.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Кочерга С. Культурософія Лесі Українки: семіотичний аналіз текстів : монографія / Світлана Кочерга. — Луцьк : Твердиня, 2010. — 656 с.
У книзі з’ясовується своєрідність культурософської концепції Лесі Українки як цілісного явища з властивою йому внутрішньою організацією, кодифікацією, структурою універсалій та цінностей, що знайшли відображення у драматургії письменниці. Детально аналізується семіосфера драматичних творів «Оргія», «Руфін і Прісцілла», «Камінний господар», «Кассандра», «У пущі», «Адвокат Мартіан» та ін. На основі аналізу репертуару знаків та декодування хронологічно-аксіологічної системи культурософських поглядів Лесі Українки доводиться культуроцентризм художнього мислення письменниці.
2016
Статті
Миненко Ю. Острозька поетика у ранній творчості Мелетія Смотрицького / Ю. Миненко // Studia methodologica. — 2016. — № 42. — S. 87–92.
2013
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Миненко Ю. «Зри сія знаменія княжате славного». Геральдична поезія в українському бароко / Юрій Миненко. — Острог : Вид-во НаУОА, 2013. — 160 с.
У монографії досліджується жанр геральдичної поезії, популярний в українській бароковій літературі. З’ясовуються джерела постання та розвиток віршів на герби, поєднання емблематичного та панегіричного елемента у цих творах, визначається жанрова природа геральдичної поезії. Особливу увагу приділено символіці поезій, класифікуються найпопулярніші символи віршів на герби, пояснюється їхнє значення у бароковому тексті. Видання адресується вченим, викладачам та студентам вищих навчальних закладів, шанувальникам і знавцям української барокової поетичної спадщини.
2010
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Миненко Ю. В. Геральдична поезія в українському літературному барокко : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філолог. наук / Ю. В. Миненко ; Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. — Івано-Франківськ, 2010. — 13 с.
2006
Науково-публіцистична та художня література
Ірванець О. Рівне/Ровно (Стіна) : нібито роман / Олександр Ірванець. — К. : Факт, 2006. —156 с. — (Серія «Містами»).
Цей роман, завершений і вперше опублікований 2000 року, можна віднести до жанру «пророцтв» або, науковою мовою, антиутопій. Ще можна сказати, що автор передбачив одне з роздоріж, на якому ще зовсім недавно стояла наша країна — розділення України на Східну та Західну. Що насправді розділяє стіна, якщо її побудувати на живому тілі міста, країни? На що здатна людина, чиє дитинство й молодість залишились у недосяжності в кількох кілометрах поруч? Олександр Ірванець, який «побачив її, Стіну. Побачив її у своєму рідному місті, розповідає про це досить переконливо. Стає моторошно. Хочеться будь-що не допустити ситуації коли ти мусиш відповісти собі на питання: «Чим та ким я можу пожертвувати, а ким — ні?»
2005
Науково-публіцистична та художня література
Ірванець О. Преамбули й тексти : збірка поезій / Олександр Ірванець. — К. : Факт, 2005. — 76 с.
Книжка політичних сатир, створених автором упродовж останнього півторарічного періоду й озвучених ним же в рамках телеграми «5 копійок» містить у собі відгуки на майже всі значущі суспільні події в житті України з листопада 2003 р. і по весну 2005 р.
2002
Науково-публіцистична та художня література
Ірванець О. П'ять п'єс / Олександр Ірванець. — К. : Смолоскип, 2002. — 120 с.
Ця книжка вміщує в собі фактично весь драматургічний доробок О. Ірванця. П’єси перекладалися німецькою, французькою, англійською, польською, хорватською мовами, йшли в театрах Штутгарта і Ляйпціга, Люксембурга й Алмати, друкувались у часописах «Czas Kultury» (Познань, Польща) та «Forum» (Загреб, Хорватія). У жовтні 2001 року чотири п’єси О. Ірванця випущено окремою книгою у видавництві «Ksiеgarnia Akademicka» (Краків, Польща). В Україні п’єси О. Ірванця мають у своєму репертуарі театр-студія «Арабески» (Харків) та Київський театр драми і комедії на лівому березі Дніпра.
Статті
Мініч Л. С. Лінгвосинергетичні ідеї сучасної лінгвістики / Л. С. Мініч // Наукові записки НаУОА. Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. — Острог : Вид-во НаУОА, 2014. — Вип. 50. — С.144.
2012
Статті
Мініч Л. Мова як енергетична система / Л. Мініч // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2012. — Вип. 22. — С. 95–100.
2011
Статті
Мініч Л. С. Синестезія – як синергетичний вияв світосприйняття у творах М. Вінграновського / Л. С. Мініч // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011.
Мініч Л. С. Лексико-тематична парадигма часу в поезії М. Вінграновського / Л. С. Мініч // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — Острог : Вид-во НаУОА, 2011.
2010
Статті
Мініч Л. С. Парадигма флоролексем у творах Миколи Вінграновського / Л. С. Мініч // Наукові записки. Серія "Філологічна" : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (22–23 квітня 2010 р.). — 2010. — Вип.13. — С. 486–489.
2008
Монографії, енциклопедичні видання, наукові збірники
Проблеми й перспективи авторської лексикографії. «Регіональний» словник поетичних неолексем (Рівненщина) / відп. ред. Г. М. Вокальчук. — вид. 2-е, випр. і доп. — Острог : Вид-во НаУОА, 2008. — С. 65–179. — (Лексикографічна серія «Українська індивідуально-авторська неографія» ; вип. 1).
Збірник присвячений лексикографічному аспектові дослідження авторських лексичних новотворів в українській поезії ХХ ст. Вперше у вітчизняній лексикографії укладено «регіональний» словник неолексем поетів Рівненщини (понад 1700 одиниць). Для науковців, викладачів, аспірантів і студентів філологічних спеціальностей внз, учителів-словесників.
Статті
Вокальчук Г. М. Порівняльний аналіз перших українських словників авторської неологічної лексики / Г. М. Вокальчук // Наукові записки. Серія “Філологічна”. — 2008. — Вип. 10. — С. 36–49.